David Beaver

Přeložila Silvie Mitlenerová
 

Geoff Pullum v krátkém příspěvku o jedné z griceovských maxim správně upozorňuje na jednu věc: je náročné blogovat stručně. Což mě, jakožto blogerského zelenáče a učedníka, přivedlo k úvahám, jaká jsou vlastně pravidla Blogu.

Krása Griceových maxim spočívá v tom, že a priori působí jednoznačně. Navádí nás být natolik informativní, jak je potřeba, ale nikoli více, sdělovat pravdivá fakta podložená dostatečnými důkazy, poskytovat relevantní údaje a být (abychom to zkrátili) struční. Prostě starý dobrý selský rozum, že? Ale přinejmenším od Keenanovy studie z roku 1974 se lingvisté zabývají otázkou, zda maximy platí univerzálně a nezávisle na kultuře, stylu a žánru.

Pomyslete na blogery, kteří, jak nám Geoff ukazuje v protipříkladu, typicky nedokážou být struční. Na blogu pokyn „poskytujte relevantní údaje“ vypadá divně a důkazy se neukazují. Kromě toho, kolik asi z přílivu cyber-informací v blogosféře svět doopravdy potřebuje?

Grice obhájil své maximy jako zvláštní případy jedné supermaximy – kooperativního principu. „Přispějte, kolik je potřeba, ve chvíli, kdy se to hodí, následujte záměr nebo směr konverzační výměny, do které se zapojujete.“ V tom spočívá jádro celého problému. V případě blogů dosahuje nejistota ohledně původu a zvyků publika nových rozměrů. Můžete být kýmkoliv. Po pravdě řečeno, mnozí z vás už nejsou těla, ale zautomatizovaní surfeři po webu. A žádný obecně přijímaný záměr nebo směr neexistuje. Blogeři si můžou svobodně určovat záměry i směry, informovat, o čem chtějí, do jaké míry chtějí a jakýmkoli způsobem chtějí. Mladý blogerský začátečník se (plánovaně) neodchyluje příliš daleko od běžných záměrů, směrů, a tedy konvencí. Ale hlouběji v blogovesmíru se může stát cokoliv. Kdo určí, jestli se blogeři řídí klasickým Gricem [1], nebo těmito pravidly…

Maximy blogu

Maxima osvícení:
1. Vnášejte osvícení.
2. Nasaďte stínítko.

Maxima kontroverze:
1. Buďte kontroverzní. (Občas sdělte něco, o čem víte, že je to pravda. Přidává to na důvěryhodnosti.)

2. Naznačujte věci, pro které nemáte žádné důkazy.

Maxima odbíhání:
Odbíhejte. (Obzvláště (auto)biograficky. Poznamenejte, že Gorkij se narodil jako Alexej Maximovič Peškov a „Maxim“ je odvozeno ze jména jeho otce, přičemž „-ovič“ je koncovka jména po otci. Takže jeden Maxim zrodil druhého. S trochou štěstí se další informace o ruských [2] a jiných pojmenovávacích zvycích objeví v následujícím příspěvku. Možná by někdo více literárně nebo politicky založený měl co říct k „otci sovětské literatury a zakladateli [3] doktríny socialistického realismu [4]“ a o důvodech, proč bylo po mnoho let složité nalézt Nižnyj Novgorod na mapě. Novgoroďané jsou, pokud mohu říci, na Gorkého stále hrdí, ale ne dost na to, aby jejich město neslo jeho jméno. (Beaver v Utahu [5] není pojmenován po mně (nebo naopak (všimněte si vložených závorek – ty jsou dobré)), ale určitě je to rodné město Butche Cassidyho, roz. Robert LeRoy Parker. Proč „Butch“? Víte, kdysi pracoval jako řezník, „butcher“. Jeho nejznámější zločinecký parťák (známý též jako Harry Longabaugh) se přejmenoval v opačném gardu než Gorkij: Kid v mládí kradl koně a strávil dva roky ve vězení v Sundance ve Wyomingu [6]. Moje jméno nenese valný význam, ledaže Beaver je pravděpodobně záležitost velmi ubohého překladu anglických úředníků, kteří pomáhali mým polským předkům poangličtit polské příjmení „Kaczka“, tedy kachna (duck). David Duck.))

Maxima entropie:
1. Prolinkujte obskurní výrazy. 2. Nechte je hádat. 3. Používejte akronymy [7]. 4. Maximalizujte entropii [8]. Rozprouděte vědomí [9]. Objednejte pizzu [10].

Poznámky:

1. <http://www.pavel-stichauer.cz/lingv_rom/3-pragmatika-A.pdf> [Zpět]
2. Bohuslav Ilek, „O převodu ruských vlastních jmen do češtiny“, Naše řeč 35(1951): 1-2, <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4212> [Zpět]
3. <http://encyklopedie.seznam.cz/?q=maxim+gorkij> [Zpět]
4. <http://encyklopedie.seznam.cz/?q=socialistick%C3%BD+realismus> [Zpět]
5. <http://www.beaverutah.net/> [Zpět]
6. < http://www.sundancewyoming.com/> [Zpět]
7. „Akronymy – malý slovník. Vysvětlení 200 akronymů včetně nejznámějších jako BTW, FYI, ASAP, LOL, IMHO“, <http://www.tyl.cz/Pocitace/Internet/Akronymy-maly-slovnik.html> [Zpět]
8. „Vlastnosti entropie“, <http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/teaching/kui/prednasky/1/Vlastent.htm> [Zpět]
9. <http://www.psychotesty.psyx.cz/texty/vedomi-nevedomi.htm> [Zpět]
10. <http://www.google.com/alerts?q=pizza> [Zpět]Zpět na číslo