Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

před sebou máte číslo nelehké, obtěžkané olovem. Období od konce 60. let do počátku 80. let označují Italové jako anni di piombo, tedy olověná léta, podle italského překladu německého filmu Die bleierne Zeit režisérky Margarethy von Trotta. Bel paese tehdy zaplavila vlna terorismu. Mezi lety 1969–1982 došlo ke 14 000 politicky motivovaným atentátům, jež si vyžádaly na 2 000 obětí. V první polovině převažoval terorismus pravicový, ve druhé nastoupil ten levicový. Vyvrcholil v roce 1978 únosem a vraždou předsedy Křesťanské demokracie Alda Mora, jednoho ze strůjců historického kompromisu. Smyslem tohoto „manželství dvou církví“ bylo konsolidovat stát, komunisté za podíl na moci podpořili vládu křesťanských demokratů. Úpadek radikality komunistické strany ovšem probudil k činnosti mladíky z Rudých brigád přesvědčených o nutnosti revoluce.

V komplexní mocenské hře si ruce zašpinili všichni hráči. Vstup do nepřehledné situace na Apeninském poloostrově snad čtenáři usnadní rozhovor s italským novinářem Robertem Bencivengou.

Vyjma kulek létala vzduchem i slova. První tři texty esejistického rázu byly psány horkým perem a snažily se – každý po svém – situaci rozluštit, pojmenovat a vyřešit. Alberto Arbasino ve svém účtování s italskou ideologií a „diškurzem“ nejde daleko pro slova. Umberto Eco zasazuje rétoriku Rudých brigád do širšího kontextu. Leonardo Sciascia mikroskopicky analyzuje Morovy dopisy z „vězení lidu“.

Střet ideologie a každodenního života mívá tragické důsledky. Jak terorismus dopadal na obyčejné rodiny, dokládají ukázky z knih Maria Calabresiho a Vicenza Ceramiho. V druhém z úryvků se objevuje, třebaže v ironickém podání, další hráč mocenské hry – zednáři. Jak bylo do dění zapleteno podzemí, nastiňuje Giancarlo De Cataldo. Guiseppe Culicchia zase Itálii 70. let nazírá očima malého kluka.

Jako alternativní úvod doporučujeme pořad o historickém kompromisu přístupný na webových stránkách Českého rozhlasu.

Na stránkách dalšího čísla se vydáte se východnějších evropských končin, a to do Bulharska.

Luděk LiškaObsah

Rozhovor
Roberto Bencivenga
Surový boj mezi dvojím pojetím státu a společnosti

Téma
Alberto Arbasino | Helena Lergetporer
Italská ideologie

Umberto Eco | Pavla Přívozníková, Luděk Liška
Krvavý výstup do neobydleného ráje

Leonardo Sciascia | Tereza Sieglová
Případ Moro

Mario Calabresi | Marina Feltlová
Modrá pětistovka

Vincenzo Cerami | Marcela Kubová
Maloměšťáček

Giuseppe Culicchia | Monika Střítezská, Luděk Liška
Říše divů

Giancarlo De Cataldo | Lucie Doležal Nováková
Kriminální román

Kritika překladu
Hana Mžourková
Čefurové, raus! aneb O překládání jazykově heterogenního textu

Historie překladu
Libuše Valentová
Rumuni a Češi: vzájemné poznávání v překladech

Recenze
Zuzana Micková
Udržet vlastní svět pohromadě
(Johan Harstad: Záchranka)