Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

výrazným rysem na politické mapě světa v druhé polovině dvacátého století je rozpad koloniálních říší v důsledku druhé světové války a s ní souvisejících emancipačních procesů. Území mnoha držav se svezlo na dekolonizační vlně a chopilo se příležitosti vymanit se z koloniálního područí. Výjimku nepředstavují ani tehdejší kolonie Nizozemského a Belgického království, jejichž literární podobě se budeme věnovat na stránkách tohoto čísla. Překladu všech textů z nizozemštiny se zhostil překladatelský tým pod vedením Lucie Sedláčkové, odborné konzultantky čísla.

Jak lze definovat postkoloniální literaturu a v čem se liší od té koloniální? Odpovědi na tyto stěžejní otázky předkládá Michiel van Kempen, profesor nizozemsko-karibských literatur a uznávaný odborník na surinamské písemnictví. Rovněž se dozvíme, jak se Surinam, jemuž se po celý život umělecky i akademicky věnuje, pod koloniální nadvládou Nizozemska v průběhu dějin vyvíjel.

Každý z autorů a autorek, s nimiž se na cestě ze Surinamu a Nizozemských Antil přes Indonésii do Konga postupně seznámíme, pojímá téma postkoloniálního dědictví po svém. Jedni v čele se surinamskými rodáky Anilem Ramdasem či Beou Vianenovou se snaží očima místních obyvatel vyrovnat s vlastní, mnohdy tíživou minulostí způsobenou nadvládou mocností. Jiní, jako například vlámská novinářka Lieve Jorisová, přistupují k tématu z druhé strany barikády – vžívají se do role kolonizátorů, kteří se po stopách svých předků vracejí do bývalých kolonií a hodnotí současný stav tamější společnosti. S reflexí nelehkého životního údělu přistěhovalců v cizím prostředí, které o imigranty nejeví přílišný zájem, se seznámíme v ukázce z pera nizozemské spisovatelky Sylvie Pessireronové.

Tím však hledání kulturní identity nekončí. Budeme v něm pokračovat i v příštím čísle, které nás zavede do afrického Kamerunu, kde budeme svědky boje za svobodu, za vlastní identitu, za nově se rodící národ.

Lukáš KlimešObsah

Kraťasy
Karolína Ryvolová, Vojtěch Šarše, Michaela Otterová


Rozhovor
Michiel van Kempen
Pro surinamskou literaturu bych založil i cirkus

Esej k tématu
Anil Ramdas / Lukáš Vítek
Stesk

Téma
Bea Vianenová / Martina Vokáčová
Nápravné zařízení

Ellen Ombreová / Hedvika Schwarzová
Malström

Cola Debrot / Michal Kořenář
Moje sestra černoška

Frank Martinus Arion / Lucie Sedláčková
Dvojí hra

Marion Bloemová / Pavlína Riedlová
Ani ryba, ani rak

Sylvia Pessireronová / Irena Kozmanová
Kufry stále sbalené

Jef Geeraerts / Radomír Valeš
Gangréna 1. Black Venus

Lieve Jorisová / Iva Rezková
Návrat do Konga

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Riku Korhonen / Anežka Melounová Křístková
Už nevěříme na zlo

Recenze
Michael Alexa
Genialita odzrňovače bavlny aneb Tak v koloniích vznikl rasismus
(Katarzyna Surmiak-Domańska: Ku-klux-klan. Tady bydlí láska)