Úvodník

Čtenářky, čtenáři,

v čísle, které se dotýká otázky smyslu lidského jednání, působí předstíraná zdvořilost falešně a prázdně, proto si pro jednou odpusťme přívlastky „milé“ a „milí“.

Většina z nás se nejspíš do jisté míry zaobírá smyslem vlastního bytí a jednání; mluvíme o hodnotách, které se naplňují na horizontu nějakého abstraktního smyslu. Dokud netrváme na tom, že jej musíme poznat, rozumově uchopit, může snad být náš svět celistvý. Jenže jsme se začali ptát. Za výsledek lze považovat nihilismus – ztrátu jednotícího smyslu, věčný úzkostný otazník. Ptám-li se po smyslu, který by naplnil jak touhu po romantickém gestu, tak nároky analytického rozumu, nabízí se odpověď, že takový smysl není. A pokud je, nikdy jej nedokážeme uchopit a pochopit. Jak potom pokračovat v životních cyklech, dál plnit povinnosti a uspokojovat potřeby, když jsme dopustili, že samotná účelnost a uspokojení již dávno nestačí? Nenastražil na sebe moderní člověk – a podle zde publikovaných autorů snad již první abstraktně uvažující, civilizovaný člověk – dokonalou past? Je snad modernita smutnou „dospělostí“ lidstva, poznáním, že věci nejsou a už nikdy nebudou „proto“; že právě na ty otázky, které jsme si začali klást, neexistují odpovědi?

Tolik velkých slov na tak malém prostoru! Tak ať. Držíte v rukou patetické číslo plné beznaděje – nebo naopak naděje a víry v sílu snést pohled do tichého prázdna. V sílu uvažovat, formulovat a provokovat beznaději navzdory. Jsem velmi vděčný, že nám pojem nihilismu v tomto nelehkém čísle přibližuje filosofka Tereza Matějčková a že v překladech můžeme nabídnout natolik pronikavé autory, jako byli Peter Wessel Zapffe, Emil Cioran nebo Anne Sextonová.

Pojďte s námi pohlédnout do prázdnoty. Doufejme, že se brzy ukáže, že jde o prázdnotu jen zdánlivou, a příště se dokážeme pevným krokem vydat za současným německým divadlem.

Antonín HandlObsah

Kraťasy
Vojtěch Šarše, Julie Nováková

Rozhovor k tématu
Tereza Matějčková
Moderna je bytostně nihilistická

Téma
Peter Wessel Zapffe / Daniela Mrázová
Poslední Mesiáš

Thomas Ligotti / Antonín Handl
Souručenství proti lidskému rodu

Anne Sextonová / Sylva Ficová
Zoufalství

Emil M. Cioran / Eva Ullrichová
Portrét civilizovaného člověka

Philip Larkin / Tomáš Fürstenzeller
Tohle je domov

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Christos Chomenidis / Martin Surovčák
Dům a cela

Rozhovor
Keniči Abe
Překladatel nikdy nezůstane neviditelný

Recenze
Jan Červenka
Kaštánkovy příběhy z herny
(Ilona Ferková: Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příhody z herny / De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa)

Helena Kaftanová
Cop svázaný z ženských hlasů
(Světlana Alexijevičová: Válka nemá ženskou tvář)