Úvodník

Milé čtenářky a milí čtenáři,

po delší přestávce jsme se v redakci rozhodli se zaměřit na literaturu psanou v portugalském jazyce, tentokrát tu z afrického kontinentu. Na podnět Marty Banasiak, autorky koncepce a úvodního eseje, jsme se soustředili na spisovatelky a básnířky z prostoru v kontextu mezinárodního knižního trhu dosti upozaděného. Opomenutí nebo nepovšimnutí si zde uvedených děl není zapříčiněno pouze geografickou vzdáleností a jazykovou situací. Realitou zůstává, že tvorba žen z afrických zemí je výrazně méně početná v porovnání s literaturou psanou muži, což ovšem vůbec neznamená, že by byla méně kvalitní. Ostatně posouzení úrovně předložených děl necháme na našich čtenářkách a čtenářích. Situaci v literárním ekosystému lusofonní Afriky ze svého úhlu pohledu přiblíží v rozhovoru Ana Mafalda Leiteová, luso-mosambická básnířka a profesorka Lisabonské univerzity. Dále následují samotné texty pěti autorek pocházejících z Mosambiku, Angoly, Kapverd, Guiney-Bissau a ze Svatého Tomáše a Princova ostrova. Pravděpodobně největší popularity z nich dosáhla Paulina Chizianeová se svým románem Niketche – Příběh polygamie. Tato spisovatelka má navíc velmi zajímavou minulost – patřila mezi bojovnice FRELIMO (Fronta za osvobození Mosambiku) a je také první mosambickou ženou, která vydala román.

Až se vynoříte z textů lusofonní části, nabídneme vám menší cestu po literárních světech Evropy. Představíme ukázku ze vznikajícího českého překladu sbírky ukrajinského básníka polského původu Jurije Zavadského, povídky srbské prozaičky Jasny Dimitrijevićové či texty polské novinářky a prozaičky Aleksandry Lipczakové. Na závěr na vás čeká esej od Petra Christova, který hájí kvalitní překlad nejen takzvané vysoké literatury, ale i pokleslých her pro divadlo.

Přeji vám hezké a pozorné čtení, přitom se samozřejmě těšte na poslední letošní Plav věnovaný globální literatuře.

Olga Pavlova

 

Toto číslo vychází za laskavé podpory Portugalského centra v Praze, Camões, I.P.

 

Obsah

Kraťasy
Jan Zikmund, Anna Krýsová

Rozhovor k tématu
Ana Mafalda Leiteová / Marta Banasiak, Barbora Kraftová
Prostor pro odlišnost – ženy a literatura v lusofonní Africe

Esej k tématu
Marta Banasiak / Barbora Kraftová
Africké literatury psané v portugalštině a svět

Téma
Paulina Chizianeová / Barbora Kraftová
Niketche – Příběh polygamie

Ana Paula Tavaresová / Lucie Koryntová
Jsem z klanu býka

Dina Salústiová / Lada Weissová
Bláznivá ze Serrana

Conceição Limová / Matouš Jaluška
Ti malí tyrani

Odete Semedová / Klára Trsková
Příběhy a příhody, které znám z vyprávění

Rozhovor se zahraničním bohemistou
Benjamin Hildenbrand
Je to divný pocit číst české texty, které dobře znám v originále

Projekt CELA
Jasna Dimitrijevićová / Markéta Chlebovská
Šťastný konec

Aleksandra Lipczaková / Tadeáš Dohňanský
Lidé ze Slunečního náměstí

Ukázka z překladu
Jurij Zavadskyj / Miroslav Tomek
Svobodný člověk se ještě nenarodil

Esej překladatele
Petr Christov
Překládám pro divadlo? Komedie v první osobě

Recenze
Jakub Vaněk
Lesk a bída metody
(Juan Filloy: Op Oloop)