Úvodník

Milí návštěvníci naší literární výstavy,

číslo Plavu, které právě držíte v rukou, není jen časopisem, ale také malou přenosnou galerií. Zaměřuje se totiž na literární experimenty umělců spojených s neoavantgardním hnutím Fluxus, jehož členové se v šedesátých letech 20. století rozhodli dělat výtvarné umění trochu jinak. Toto volné uskupení tvůrčích osobností z celého světa, k němuž patřili například Yoko Ono, Joseph Beuys, Nam June Paik nebo Daniel Spoerri, je spojeno s prvními performancemi a happeningy, vyvedením umění z prostoru kamenné galerie, aktivním zapojením diváků a také s počátky konceptualismu. O významu hnutí Fluxus, jeho pronikání do Československa a vlivu na další vývoj výtvarného umění se ostatně můžete dočíst v rozhovoru s kunsthistoričkou Pavlínou Morganovou.

A jak vypadá taková neoavantgardní literatura? Pro Fluxus obecně je příznačná hravost, anti-estetičnost, a hlavně překračování hranic mezi jednotlivými uměleckými disciplínami. Právě o tom píše Dick Higgins ve svém eseji Intermédia, v němž označuje poezii Emmetta Williamse jako uměleckou formu mezi básní a sochou. Směrem k performanci se obrací akční báseň Roberta Fillioua, která odkazuje k tradici dadaistických kabaretů. Jiný autor, Jackson Mac Low, své básně sestavuje pomocí všelijakých náhodných operací, například hodem kostkou, jednotlivá slova navíc nevymýšlí sám, ale vypůjčuje si je z běžné konverzace nebo z již existujících literárních textů. A co teprve pokud, tak jako Alison Knowlesová, zapojíte do procesu tvorby básně počítač? Kontext dotvářejí poetické návody a takzvané event scory – partitury uměleckých akcí –, v nichž se jazyk stává plnohodnotným výrazovým prostředkem výtvarného umění. Přestože jsou autoři jednotlivých příspěvků různých národností, své texty napsali v angličtině, která se právě v šedesátých letech začala prosazovat jako univerzální komunikační jazyk.

V příštím čísle se budeme věnovat ekologii a klimatické změně. Šťastnou cestu bludištěm literárních experimentů přeje

Julie Koblížková Wittlichová

 

Obsah

Kraťasy
Alexej Sevruk, Vojtěch Šarše

Rozhovor k tématu
Pavlína Morganová
Sežeňte štafle a kýbl

Esej k tématu
Julie Koblížková Wittlichová
Básně ze špačků

Téma – esej
Dick Higgins / David Vichnar
Intermédia

Téma
Robert Filliou / Vratislav Kadlec
Ano – akční báseň

Yoko Ono / Eva Maršíková
Grapefruit

Jackson Mac Low / David Vichnar
Každodenní život

Emmett Williams / Františka Schormová
Sklepní píseň pro pět hlasů

Alison Knowlesová, James Tenney, Siemens System 4004 / Eva Maršíková
Dům z prachu

George Brecht, Dick Higgins, Bengt af Klintberg, George Maciunas, Nam June Paik, Wolf Vostell / Jan Škrob
Turnaj ve Fluxu

Rozhovor se zahraničním bohemistou
Xavier Galmiche
Pramen hudby a Dědek Bobr

Projekt CELA
Aixa de la Cruzová / Martina Kutková
Změna plánu

Recenze
Klára Soukupová
Oblázky lásky
(Oscar Vladislas de Lubicz Milosz: Milostné zasvěcení)

Jakub Vaněk
Pohlaví ze slov
(Francisco Delicado: Portrét pěkné Andalusanky)