Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

v srpnu 2019 jsem oslovila rusistku Alenu Machoninovou, aby pro Plav přeložila jeden kratší text. Z následující korespondence vyplynulo, že je jí blízké téma paměti a také účasti žen v ruském revolučním hnutí. Kombinaci obou těchto oblastí představila právě v tomto čísle, které nese název Rukopis ruských revolucionářek. Neobjevují se zde žádné agitační texty na oslavu revoluce nebo ženství. Nenajdete zde ani stranické programy, životopisy slavných hrdinek revoluce či ideologická prohlášení. Politické převraty tvoří jen pozadí těchto textů: hlavním tématem je spíše postavení žen v mezních situacích. Tematickou část čísla tvoří rozmanitá sestava deníkových záznamů, korespondence, prózy a poezie z různých období. Patří mezi ně vzpomínky revolucionářky a spisovatelky Věry Zasuličové, která se v roce 1878 pokusila zastřelit petrohradského starostu Fjodora Trepova, autobiografický text legendární Věry Fignerové, jež se podílela na přípravě atentátu na cara Alexandra II., či slavný Dopis před popravou Natalji Klimovové, v němž mladá dívka uvažuje o smyslu života v očekávání vlastní smrti. Poslední ukázkou je úryvek ze současné prózy Mariji Stěpanovové Památce paměti, v níž se autorka věnuje rozsáhlému studiu osudů vlastní rodiny prostřednictvím dokumentů, fotografií, vzpomínek a artefaktů, přičemž text volně přechází do úvah o literatuře a dějinách. Tematickou část doplňuje rozhovor s ruským historikem a novinářem Jaroslavem Leonťjevem o Straně socialistů-revolucionářů, nejstarší a v roce 1917 také největší ruské politické straně, který umožňuje čtenáři lépe pochopit motivy, jež hrdinky tohoto čísla vedly ke spáchání atentátů, k účasti v teroristických organizacích, a hlavně k osobní vzpouře proti společenskému systému a samoděržaví.

Přeji vám hezké čtení a v příštím neméně odbojném čísle se můžete těšit na chilské manifesty.

Olga Pavlova

 

Obsah

Kraťasy
Kateřina Bártková, Marie Voslářová

Esej k tématu
Alena Machoninová
O kontinuitě ruské vzdoročetby

Téma
Ivan Turgeněv / Marie Iljašenko
Práh

Alexandr Voronskij / Alena Machoninová

Pro živou a mrtvou vodu

Věra Zasuličová / Linda Lenz
Ze vzpomínek na pokus o atentát na Trepova

Věra Fignerová / Jan Machonin
Zapečetěné dílo

Natalja Klimovová / Alena Machoninová
Dopis před popravou

Varlam Šalamov, Natalja Stoljarovová /
Jan Machonin
Náhubek nasazený době

Jekatěrina Olická / Alena Machoninová
Moje vzpomínky

Marija Stěpanovová / Alena Machoninová
Osudu se nevyhneš

Rozhovor k tématu
Jaroslav Leonťjev / Olga Pavlova
K eserům se hlásili spisovatelé i vědci

Rozhovor se zahraničním bohemistou
István Vörös
Překlad je oboustranná služba

Soutěž Jiřího Levého
Esther Kinská
Banatsko

Recenze
Alexej Sevruk
Drobné črty k portrétu doby
(Jevhenija Kononenko: Katovo poslední přání)