Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jsou tomu již nejméně tři roky od chvíle, kdy se redakce Plavu začala odhodlávat k výpravě daleko za moře na čarovně krásný ostrov Formosa. Tak jej viděli a následně nazvali portugalští mořeplavci: Ilha Formosa, tedy Krásný ostrov. Velké díky patří autorce koncepce Pavlíně Krámské, která nám tuto metaforickou exkurzi na Tchaj-wan umožnila.

Multikulturní současnost tchajwanské společnosti – míšení kultury původního domorodého obyvatelstva, prvních čínských přistěhovalců, vliv japonského císařství, a nakonec nové kultury čínských přistěhovalců z období po druhé světové válce – nás přímo přitáhla k prozkoumání tohoto prostoru skrze téma osobních vztahů.

Číslo otevřeme rozhovorem s Paj Sien-jungem, jehož životní osudy jsou úzce spjaté s dějinami poválečného Tchaj-wanu a v jehož postavě se střetává minulost s přítomností. Martin Blahota nás následně uvede do tchajwanského multikulturního kontextu a pokusí se nám vysvětlit důležitost tchajwanského boje o národní identitu skrze přirovnání k českému národnímu obrození.

Následující multižánrové texty – básně, (mikro)povídky a esej – odráží nejen jedinečný vztah obyvatel Tchaj-wanu ke světu, ale zamýšlí se zároveň v obecné rovině nad různými podobami lásky, touhy, odporu a odcizení v rámci mezilidských vztahů.

Dozvíme se z nich, jaké místo zaujímá v asijské tradici jídlo, jaký je vztah domorodců k jejich předkům. Necháme na sebe dýchnout nostalgickou atmosféru doby před čínskou občanskou válkou (1945–1949), společně s postavami povídek se podíváme přes plot k sousedovi, až se nakonec dostaneme k palčivým problémům současnosti, k tématům identity jak v rovině společenské, tak individuální. Společně s Čchen Fang-mingem se zamyslíme nad osobní zodpovědností každého z nás vůči nadcházejícím generacím.

Autoři vybraných textů se pouštějí do experimentování s tématem i formou, nevyhýbají se ani historickým traumatům ovlivňujícím rodinné vztahy a utvářejícím tchajwanskou společnost minulého tisíciletí. Důraz je ovšem kladen především na současnost. Realistické zobrazení všedního života, mileneckých a manželských vztahů nás nenápadně upozorňuje na různou podobu intimity i na úskalí, která přináší moderní společnost.

Příští číslo Plavu věnujeme galicijské poezii.

Anna Lebedová

 

Obsah

Kraťasy
Petr Christov, Kateřina Klabanová

Rozhovor k tématu
Paj Sien-jung
Tchajwanská literatura očima Paj Sien-junga

Esej k tématu
Martin Blahota
Obrození krásného ostrova

Téma
Chung Chung / Dušan Andrš
Ostrov Šťastného dne

Walis Nokan / Petr Janda
Mikropovídky

Luo I-ťün / František Reismüller
Scéna z kavárny během velké hospodářské krize

Tchung Wej-ke / Jana Heřmanová
Zbohatnout

Chuang Čchung-kchaj / František Reismüller
Čas T

Marula Liu / Simona Fantová
Doraemon

Čchen Fang-ming / Pavlína Krámská
Pohlcená mořem

Rozhovor se zahraničním bohemistou
Laura Angeloni
Českou literaturou se zabývají především malá nakladatelství

Studie
Tomáš Vítek
Nově objevené básně Georga Trakla

Soutěž Jiřího Levého
Friederike Mayröckerová / Eva Schulzová
A vykouzlila jsem miláčka

Recenze
Petra Ben-Ari
„Revoluce není večírek s přáteli“
(Jü Chua: Čína v deseti slovech)

Monika Sechovcová
Strohost řádu a bezmezný smích zeleně
(Luc Dietrich: Rostlinné emblémy)