Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

žiju ve městě na severu, poblíž hranic. Park, ulice a náměstí i okolní vesnice se dnes už jmenují hezky česky, ale o někdejší přítomnost Němců a sudetskou historii tu stejně zakopáváme na každém kroku. Někteří se zájmem, někteří s odporem. Téma hranic mezi státy, které se nepřekrývají s hranicemi mezi národy, mi připadá stále živé, atraktivní. Ještě před půl rokem jsem žila s pocitem, že se většinu takových švů podařilo zahladit, že se na národnostní menšiny malé ani velké obecně nedíváme skrz prsty, že vědomě společně tvoříme lepší svět a neuchylujeme se k úsudkům jako z první třídy: „Ty jseš z béčka, s tebou se nekamarádíme.“ Z tohoto patetického snu mě vyléčila jedna speciální operace. Situace, kdy na území cizího státu žije jinojazyčná menšina, zjevně vždy bude něčím křehká. Stačí malinko dloubnout, malinko podkopat, tu a tam něco utrousit a s mírem a přátelstvím je konec. V tomto ohledu čeká lidstvo ještě pěkně dlouhá cesta.

S radostí jsem proto přijala číslo na téma jedné takové pohraniční literatury. Finským Švédům, švédskojazyčné menšině žijící na jihozápadě Finska, se nepříjemnosti zmíněné výše naštěstí aktuálně vyhýbají. O historii menšiny, její kultuře a jazyce hovoří v rozhovoru Jan Dlask, konkrétněji literatuře se pak věnuje esej, kterou napsal společně s Janem-Markem Šíkem, autorem koncepce čísla. V samotné tematické části se hranic mezi duší a tělem dotýká text Elsy Kemppainen O mléku a rýnském, hranic mezi dětstvím a dospělostí ukázka z románu Nell Matildy Södergran, hranic objektivity při psaní deníku báseň v próze Heidi von Wright. Jako při rozkládání čínských čajových krabiček si pak můžete připadat při čtení ukázky z románu Červený pokoj: Kaj Korkea-aho se jednoznačně odkazuje na román slavného švédského dramatika, téma moci a bezmoci přenáší ze Stockholmu do Helsinek a dvojici hlavních hrdinů nechává psát román… opět s názvem Červený pokoj. Jak pronáší jeden z nich, urbanista a boháč Aimo Kangas: „August Strindberg promine!“

V tomto úvodníku splním ještě jednu milou povinnost: Plav má po několika letech opět prodejní místo v Ostravě. Časopis teď seženete také v OUshopu, knihkupectví Ostravské univerzity.

Užijte si prázdniny! V září se s Plavem podíváme do Jihoafrické republiky.

Silvie Mitlenerová

 

Toto číslo vyšlo s laskavou finanční podporou
FILI – Finnish Literature Exchange

Obsah

Kraťasy
Alexej Sevruk, Julie Koblížková Wittlichová

Rozhovor k tématu
Jan Dlask
Uvnitř menšiny je mnohem víc spisovatelů na jednoho obyvatele

Esej k tématu
Jan Dlask a Jan-Marek Šík
Ani Fin, ani Švéd…? Minulost a současnost finskošvédské literatury

Téma
Johanna Holmström / Kateřina Jagošová
Vichřice

Otto Donner / Kateřina Běláková
Živí a všichni mrtví

Matilda Södergran / Ela Doležalová
Nell

Heidi von Wright / Jan-Marek Šík
O svojí osobě

Kaj Korkea-aho / Martin Severýn
Červený pokoj

Philip Teir / Petr Kujal
SPAM/KLAM

Elsa Kemppainen / Romana Švachová
O mléku a rýnském

Rozhovory o edicích
Šárka Grauová
Jsme takový šicí kroužek

Soutěž Jiřího Levého
Richard Siken / Veronika Jončevová
Litanie, ze který jsou některý věci vyškrtnutý

Recenze
Klára Soukupová
Rakve duší
(Andrej Platonov: Jáma; Natalja Dužinová: Průvodce Jámou)