Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jen málo zemí se může pyšnit takovou kulturní rozmanitostí a bohatou historií jako Jihoafrická republika. Na jejím území došlo v průběhu staletí jednak ke střetu mezi Khoikhoi, původními obyvateli této země, a příchozími bantuskými kmeny, jednak k bojům mezi Britskou říší a búrskými republikami. Výsledkem těchto migrací a konfliktů je současná Jižní Afrika s jedenácti úředními jazyky a nespočtem místních kulturních tradic, které žijí vedle sebe a vytváří unikátní mikrokosmos.

Číslo, které držíte v rukou, se pokouší představit literaturu Jižní Afriky ve vší rozmanitosti, originalitě a neotřelosti výrazu. O hlavních rysech a trendech v jihoafrické literatuře se mnou v Kapském Městě rozmlouvala Megan Jones, esej od Xolani S. Ngazimbi dále rozvádí všudypřítomnou problematiku rasy, genderu a identity v Jižní Africe obecně.

Významem svého díla bývá Marlene van Niekerk řazena po bok nobelistů J. M. Coetzeeho a Nadine Gordimer. Přinášíme úryvek z jejího opus magnum Agaat. Ronelda Kamfer naopak patří mezi mladou krev současné afrikánské literatury, která svým jazykem a otevřeností vybočuje z tradice starší afrikánské poezie a nabízí zcela nový pohled na život barevných obyvatel Kapska. Báseň Voda Koleky Putumy vyniká zachycením žité černošské zkušenosti, elegicky i s podvratným humorem vykresluje přízraky minulosti, jichž se Jižní Afrika stále nemůže zbavit. Pieter Odendaal na tuto báseň navazuje a doplňuje ji o pohled bílého afrikánského muže. S Lauren Beukes se přesuneme do Kapského Města v dystopické budoucnosti. Její román Moxyland zastupuje progresivní žánr současné jihoafrické literatury – spekulativní fikci. Damon Galgut rodinnou ságou Slib dostál pověsti jednoho z nejlepších anglicky píšících autorů vůbec a jako třetí Jihoafričan obdržel Bookerovu cenu. Tematickou část zakončuje Phembumuzi Mthembu. Jeho ze zuluštiny přeložený text poskytuje vhled do části Jižní Afriky, jež je českým čtenářům běžně zcela nedostupná.

Přeji vám obohacující čtenářský zážitek a příjemný konec léta!

V říjnu se můžete těšit na číslo věnované avantgardním manifestům střední Evropy.

Václav Kyllar

Obsah

Kraťasy
Klára Trsková, Kateřina Bártková

Rozhovor k tématu
Megan Jones
Rozdílné jazyky, rozdílné obzory

Esej k tématu
Xolani S. Ngazimbi / Václav Kyllar
Co se skrývá ve jménu?

Téma
Marlene van Niekerk / Martina Vitáčková
Agaat

Ronelda Kamfer / Martina Vitáčková
Chinatown

Koleka Putuma / Veronika Jončevová
Voda

Pieter Odendaal / Martina Vitáčková
ten večer kdy zpívalo moře

Lauren Beukes / Martina Šímová
Moxyland

Damon Galgut / Jiří Hanuš
Slib

Phembumuzi Mthembu / Alena Rettová
Důvěřuj mi, jsem ohnivý sloup

Rozhovory o edicích
Jaroslava Jiskrová
Svět očima polské reportáže

Soutěž Jiřího Levého
Alejandro Zambra / Vendula Něchajenko
Chilský básník

Recenze
Magdalena Císlerová
S humorem na vlnách nihilismu
(John Barth: Plovoucí opera)

Terézia Klasová
Milostný list umierajúcej manželke
(André Gorz: Dopis pro D.: příběh jedné lásky)

Klára Soukupová
Krasohled smutku
(Ocean Vuong: Na Zemi jsme na okamžik nádherní)