Úvodník

Jan Chromý

Sedmé letošní číslo Plavu je tak trochu výjimečné. Na první pohled jste si asi všimli, že je o dost delší než obvykle bývá. Takové navýšení rozsahu čísla může mít své klady i své zápory: Nám poskytlo možnost nesoustředit se pouze na jeden jazyk, ale na komplexnější areál – konkrétně literaturu švédskou, norskou a částečně i dánskou. Po únorovém finském čísle se tak snažíme mapovat i literaturu dalších severských zemí, tentokráte však v ucelenějším a širším rámci.
Číslo jako již tradičně otevírá rozhovor. Tentokrát jej iniciovali Anežka Kuzmičová a Ondřej Vimr a hovořili v něm s překladatelem Zbyňkem Černíkem, jehož dílo na následujících stránkách zastupuje úvaha Co s nemravným klasikem? a překlad Enquistovy Knihy o Blanche a Marii.
Velmi specifickým, zejména po jazykové stránce, je úryvek z prózy Ráno a večer J. Fosseho. Literaturu finských Švédů jako první zastupuje W. Kyrklund s povídkou Dobrodružství privilegovaného člověka. Následují sociálněkritický A. Sandemose, minimalistický M. Florin, psychologicky orientovaný N. Frobenius a jediný zástupce dánské literatury P. Adolphsen. Poněkud bizarní je úryvek z románu Compromateria T. E. Lunda. Duchovně zaměřené jsou další dva texty – povídka Zjevení T. Lindgrena a Čas pro všechno K. O. Knausgårda. Následuje povídka Kdo zabil dítě tzv. „Kafky Severu“, S. Dagermana. O finskošvédské literatuře pojednává článek J. Dlaska, který předchází úryvku z románu Pád Gerdta Bladha z pera druhého finského Švéda čísla Ch. Kihlmana. Číslo vrcholí studií o Hugu Kosterkovi z pera Ondřeje Vimra a ukázkou z  překladu norského klasika A. Gaborga. Posledním textem je recenze Bergmanovy knihy Sarabanda.
Další číslo Plavu, opět standardního rozsahu, vyjde až v září a bude věnováno literatuře arabské.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Anežce Kuzmičové a Ondřeji Vimrovi za jejich ochotnou pomoc při sestavování čísla.Obsah

Beru je smrtelně vážně
rozhovor se Zbyňkem Černíkem

Co s nemravným klasikem?
Zbyněk Černík

Per Olov Enquist: Kniha o Blanche a Marii
překlad Zbyňka Černíka

Jon Fosse: Ráno a večer
překlad Ondřeje Vimra

Willy Kyrklund: Dobrodružství privilegovaného člověka
překlad Anežky Kuzmičové

Aksel Sandemose: Uprchlík kříží svou stopu
překlad Jarky Vrbové

Magnus Florin: Zahrada
překlad Anežky Kuzmičové

Nikolaj Frobenius: Latourův katalog
překlad Ondřeje Vimra

Peter Adolphsen: Malé příběhy
překlad Jany Hadravové

Thure Erik Lund: Compromateria
překlad Ondřeje Vimra

Torgny Lindgren: Zjevení
překlad Anežky Kuzmičové

Karl Ove Knausgård: Čas pro všechno
překlad Andrey Poldaufové

Stig Dagerman: Kdo zabil dítě
překlad Anežky Kuzmičové

Literatura švédskojazyčné národnostní menšiny ve Finsku
Jan Dlask

Christer Kihlman: Pád Gerdta Bladha
překlad Jana Dlaska

Když železná opona spadne
Ondřej Vimr

Zemdlené duše
originál Arne Garborga, překlad Huga Kosterky

Co chvilku křičí na jevišti světa
Adam Brožík

Errata červnového čísla
redakce