Úvodník

Josef Šlerka

Bělorusko a bělorusky psaná literatura představují jeden z nejzajímavějších kulturních fenoménů současné Evropy. Podle běloruské vládnoucí doktríny by neměla běloruština jako živý jazyk vůbec existovat. Zemí, kterou proslavil hrdinský boj proti nacistům, má totiž znít ruština.

Jenže ne všechno je tak, jak by si mocní přáli. Běloruština žije, běloruština je tím, co vytváří zvláštní společenství spojenců, svou polis. Běloruština je politikum.

Číslo, které držíte v ruce, mapuje oba extrémy této situace. V první části tématu se věnuje běloruštině z pohledů jazykových, prozaických i básnických, v části druhé pak současnosti Běloruska viděné jak spisovateli, tak občanskými aktivisty.

V okamžiku, kdy odchází toto číslo Plavu do tisku, protestují v Bělorusku tisíce lidí proti Lukašenkovu režimu. Není jasné, jak tyto protesty dopadnou, ale doufejme, že dříve či později povedou k pádu poslední diktatury v Evropě.

Vraťme se však zpět k obsahu dubnového čísla. Nově byla výrazně posílena rubrika Kritika, teorie a dějiny překladu. Kromě úvah o problému překládání z běloruštiny, kritiky překladů a pokračování polemiky kolem textů Ondřeje Vimra zde najdete i rozsáhlé ohlédnutí rusisty Stanislava Rubáše za českými překlady Evžena Oněgina. Doufám, že se vám číslo bude líbit.

Příště se vydáme s Plavem na jiný kontinent: do Afriky, v dalším měsíci pak do Indie. Protože se nám podařilo získat účelové granty, budou obě čísla o něco větší než obvykle.Obsah

Běloruština – jazyk pro zvláštní příležitosti
Marián Sloboda

Lynčování jazyka
rozhovor s Vasilem Bykavem

Hrdina
originál Vasila Bykava, překlad Adama Havlína

Vasil Bykau: Putování
překlad Radky Bernovské

Ales Razanau: Básně
překlad Františky Sokolové

Larysa Henijušová: Z memoárů, Básně
překlad Františky Sokolové

Největší Afanasijova chyba
originál Juhasji Kaljadové, překlad Veraniky Bjalkovičové

Praktičtější kamarádi se už přizpůsobili
rozhovor s Tacjanou Prockou

Uladzimir Arlou: Eseje
překlad Radky Bernovské

Ihar Babkou: Království Bělorusko. Interpretace ru(i)n
překlad Makse Ščura

Kritika, teorie a dějiny překladu: Největší potíž je rusko-běloruská dvojjazyčnost
Sjarhej Smatryčenka

Úryvky z Oněginova putování
Stanislav Rubáš

Český překlad Haličských povídek aneb pokus o konstruktivní „kdybanie“ nad textem
Štěpán Balík

Ad Viktor Janiš: „Beyond the pale“
polemika Ondřeje Vimra

Portrét překladatele: Francisko Skaryna
Františka Sokolová

Minulý měsíc: Březnové deníky
originál Darji Kostěnkové, překlad Rostislava Valvody

Bibliografie k tématu