Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) rozhodla 2. února o výsledcích letošního, již čtrnáctého ročníku soutěže o Slovník roku. Odborná porota JTP vybírala z celkem 90 přihlášených titulů.

Hlavní cenu Slovník roku 2007 získala Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory v 15. až 19. století Petra Voita vydaná nakladatelstvím Libri. Na druhém místě se umístil Česko-lotyšský slovník Sandry Nikulcevy z nakladatelství Leda, který zároveň získal hlavní cenu v kategorii překladatelských slovníků, a na třetím skončil Velký anglicko-český slovník Josefa Fronka z téhož nakladatelství. Ten se v kategorii překladatelských slovníků umístil na druhém místě, následován Německo-českým, česko-německým velkým knižním slovníkem z nakladatelství Lingea.

Cena poroty za výkladový slovník či encyklopedické dílo byla udělena Janu Hugovi a kol. za druhé, rozšířené vydání Slovníku nespisovné češtiny. Argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov z nakladatelství Maxdorf. Na druhém místě v této kategorii skončil Lexikon teorie literatury a kultury z brněnského Hostu, jehož původní, německou verzi edičně připravil Ansgar Nünning, českou pak Jiří Trávníček s Jiřím Holým. Třetí místo v kategorii obsadil titul Universum – encyklopedie pro 21. století z nakladatelství Euromedia – Knižní klub.

V kategorii biografických slovníků zvítězil Velký erbovník. Encyklopedie rodů a erbů v zemích koruny české Milana Myslivečka z nakladatelství Fraus, druhé místo obsadilo prvních pět sešitů Biografického slovníku českých zemí kolektivu autorů, které vydalo nakladatelství Libri v letech 2004–2006, a na třetím skončil titul z nakladatelství Academia Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, jehož editorkou je Jitka Ludvová.

Porota udělovala také ceny za elektronický slovník. Nejlépe byla ohodnocena elektronická verze známé literárněvědné příručky Dušana Karpatského z nakladatelství Albatros, Labyrint literatury. Encyklopedie české a světové literatury – na CD. Jako druhý se v kategorii umístil Technický slovník naučný – elektronická verze na CD-ROM z nakladatelství Leda, na třetím pak Fronkův Velký anglicko-český (a česko-anglický) slovník – elektronická verze pro PC z nakladatelství Leda.

O čem tento přehled vypovídá? Je zřejmé, že si elektronická lexikografická média zatím nevybudovala takovou prestiž, která by jim zaručovala samostatný život – přinejmenším mezi těmi úspěšnými převažují elektronické mutace slovníků „papírových“. Jisté otázky vzbuzuje také rozdělení do kategorií – zejména souvislost mezi hlavní cenou a dalšími specifickými kategoriemi. Jaktože hlavní oceněná publikace očividně pod žádnou z těchto kategorií nespadá, když druhá a třetí publikace ve „své“ kategorii další ocenění získaly?

Z uvedeného soupisu by se snad také dalo usuzovat, která nakladatelství dominují trhu s kvalitními slovníkovými a encyklopedickými příručkami. Zrnko pochybností do takového úsudku však vnáší pohled na obsazení odborné poroty, která – jak JTP uvádí na svých internetových stránkách – byla složena „ze zástupců všech profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České republiky, nakladatelů a dalších odborníků“. Těžko soudit, jakou roli hrál při oceňování fakt, že v porotě seděli právě zástupci nakladatelství Academia, Euromedia Group, Fraus, Leda a Lingea – jisté však je, že se mezi oceněnými tituly ani na jedno z nich nezapomnělo.

Tyto pochybnosti by však neměly zcela zastínit hlavní význam soutěže. Její výsledky totiž bezpochyby mohou být určitým vodítkem při výběru ze záplavy slovníků na našem trhu, která někdy vskutku může působit nepřehledně. Každý ostatně může soudnost poroty zhodnotit sám. Všechny publikace přihlášené do soutěže jsou uvedeny na stránkách JTP (www.jtpunion.org), a hlavně – všechny budou vystaveny v expozici JTP na Světu knihy, který proběhne v Praze od 3. do 6. května tohoto roku. Tam, v pravém křídle Průmyslového paláce, také budou 4. května ve 14 hodin slavnostně vyhlášeny a předány ceny jednotlivým autorům a nakladatelům.

Zpět na číslo