Úvodník

Arnošt Štědrý

Na pracovní schůzce ohledně čísla, které právě držíte v ruce, se rozpředla debata na téma, jak je překladatel z indických jazyků zmítán v neúprosném soukolí gramatiky a poezie. Na jedné straně věnuje nezměrné úsilí pochopení gramatických konstrukcí, aby nakonec zjistil, že se z jeho překladu něco vytratilo, a na straně odvrácené, pokud se pokusí o převod více odpovídající poetické kráse, tím utrpí gramatika.

Existují pochopitelně překladatelé, kteří dokážou proplout mezi úskalími pregnantního, jazykově věrného překladu a gramaticky rozkolísaného, leč krásného převodu, je jich ovšem pomálu. Osud překladatele připomíná pokušení světce z Rámájany, kterého navštívil bůh v podobě bojovníka a svěřil mu do úschovy meč. Asketa časem podlehl svodům zbraně, jeho mysl se naplnila krutostí a zmizelo z ní veškeré svaté odhodlání. Otázkou ovšem zůstává, co je tímto zrádným mečem – gramatika, či poezie?

V aktuálním čísle naleznete rozhovor překladatelek Dagmar Markové a Blanky Knotkové-Čapkové, dále hindskou povídku Mriduly Gargové Byla jsem to já z pera Dagmar Markové. Sanskrt je zastoupen překladem Diamantové sútry od Jiřího Holby. Blanka Knotková-Čapková přispěla povídkou bengálské autorky Mahášvety Debí Draupadí. Z urdštiny zkrácené ukázky ze tří povídek Saádata Hasana Manto přeložil Jan Marek. Různé překlady Prémčandova textu Rubáš porovnává Renata Svobodová a knihu Dušana Zbavitele O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách zrecenzoval Jan Filipský. Nechybí pochopitelně ani portrét významné postavy české indologie – profesora Kamila Zvelebila od Pavla Honse. Ukázku ze své knihy Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! připravila Hana Preinhaelterová.

V chystaném prázdninovém dvojčísle se můžete těšit na literaturu z Holandska.Obsah

O překládání z indických jazyků
rozhovor Dagmar Markové a Blanky Knotkové-Čapkové

Saádat Hasan Manto: Tři povídky
překlad Jana Marka

Mridula Gargová: Byla jsem to já
překlad Dagmar Markové

Ó Matko Lakšmí, dej mi dar!
Hana Preinhaelterová

Mahášvetá Debí: Draupadí
překlad Blanky Knotkové-Čapkové

Diamantová sútra
Jiří Holba

Prémčand: Rubáš, porovnání některých aspektů překladu
Renata Svobodová

Kratochvilné příběhy ze staré Indie
recenze Jana Filipského

Kamil Veith Zvelebil
portrét překladatele od Pavla Honse

Errata květnového čísla
redakce