Marie Kantůrková

Ve dnech 24.–27. dubna se na pražském Výstavišti uskuteční 14. mezinárodní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Letošním tématem je Láska a vášeň v literatuře v těsném propojení s temperamentní a dynamickou kulturou a uměním Španělska či zemí Latinské Ameriky. Jedním z hlavních pořadů čestného hosta bude stejnojmenná diskuze s názvem Láska a vášeň v literatuře, které se zúčastní například Sergi Belbel a Clara Janés ze Španělska, Luis Sepúlveda z Chile, Héctor Orestes Aguilar z Mexika a další. Španělští a hispanoameričtí autoři budou mluvit o tématu lásky a vášně v literatuře, které navrhli organizátoři jako specificky „hispánské“, neboť tryská ze španělských literárních mýtů, hluboce zakořeněných ve světové literatuře.

V pátečním dopoledni od 11 do 11.50 budou s hispanoamerickými autory o důležitém i kontroverzním tématu vlivu sdělovacích prostředků a literární kritiky na vkus čtenářů debatovat uznávaní profesionálové ze španělských a českých médií. Od 14 do 14.50 proběhne vyhlášení vítězů literární soutěže kubánských opozičních autorů, jejichž díla nemohla být na Kubě zveřejněna. Večer potom bude pokračovat poezií ve španělském jazyce. V sobotu od 14 do 14.50 se uskuteční také setkání s Maríou Kodamou, manželkou významného argentinského básníka a spisovatele Jorgeho Luise Borgese.

Součástí hlavní prezentace Španělska je i rozsáhlá výstava věnovaná nejvýznamnější literární ceně za původní španělsky psané dílo Premio Miguel de Cervantes, která je udílena vždy 24. dubna – v den úmrtí Miguela de Cervantese, který platí jako Světový den knihy. Poprvé byla vyhlášena v roce 1975 s cílem ohodnotit tvůrčí práci španělských a hispanoamerických spisovatelů, kteří přispěli k obohacení literárního dědictví španělského jazyka. Tento den uspořádá Velvyslanectví Španělska v ČR a Cervantesův institut v Praze od 12 do 19 hodin nonstop čtení z Dona Quijota či Čapkova Výletu do Španěl, čtení bude poté pokračovat až do půlnoci v kavárně Krásný ztráty.

Ve znamení lásky a vášně je připravena i řada dalších literárních programů. V pátek od 16 do 16.50 budou tématem pořadu publicisty Aleše Knappa francouzští spisovatelé erotické literatury 18. a 19. století – Rétif de la Bretonne, hrabě de Mirabeau, Théophile Gautier nebo Alfred de Musset. Přednášku doprovodí ukázky z knihy Slastná to noc, čítanky francouzské erotické literatury, kterou vydalo nakladatelství Protis. Ve stejný den a ve stejnou hodinu přiblíží kunsthistorik Karel Srp původně pokoutní dílka Thyrsos, Sexuální nocturno, Emilie přichází ke mně ve snu Františka Halase, Vítězslava Nezvala a Jindřicha Štýrského. V pořadu zazní ukázky z jednotlivých erotických textů klasiků české literatury a k vidění budou i ilustrace, které doprovázely původní edice.

Karel Hynek Mácha a jeho šifrované deníkové zápisy z roku 1835 budou tématem sobotního pořadu Pavla Vašáka, autora knihy Tajný deník Karla Hynka Máchy. Úvodní slovo pojedná nejen o vztahu těchto erotických zápisů k celku Máchova díla, ale také je vsadí do dobového kontextu evropského romantismu. Na přednášku, která se uskuteční od 11 do 11.50, naváže krátký snímek režiséra a scenáristy Jiřího Golda Vidíš-li poutníka (1996). V sobotu od 17 do 17.50 proběhne také diskuze Lenky Procházkové, Jana Nejedlého, Jana Suka a Viktora Šlajchrta o tom, co je to erotické písemnictví, jak je vymezit vůči pornografickému čtivu nebo galantní literatuře, jak se pojem erotiky měnil v průběhu staletí, a v neposlední řadě, jak se k sobě mají erotika a svoboda slova, vůle legendárního markýze de Sade vyslovit vše – a zamřížovaná okna charentonského blázince, za nimiž jeho život skončil.

Program se dále zaměřuje na úspěchy českých egyptologů a na 50. výročí egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK. Prezentaci výsledků práce našich vědců v Egyptě bude věnováno několik pořadů a filmových projekcí. V pátek od 16 do 17.50 proběhne přednáška prof. Ladislava Bareše o archeologické a další činnosti, které se ústav za posledních padesát let věnoval v zemi na Nilu, následovat bude film Padesát let české egyptologie. V neděli od 12.30 do 14.50 seznámí návštěvníky s moderní egyptskou literaturou dr. František Ondráš a představí svou nejnovější knihu, která nabízí jiný pohled na moderní arabský svět.

Ve čtvrtek ve 13 hodin budou zahájeny dvě tematické výstavy. První zahrnuje soukromé a bibliofilské erotické tisky Josefa Schwarze z období první republiky, druhá se zaměří na milostnou korespondenci známých i pozapomenutých osobností české kultury 19. a 20. století. Ve střední hale bude také možné po celou dobu veletrhu zhlédnout reprint unikátního díla Josefa Váchala Šumava umírající a romantická, jež Váchal osobně vytiskl a svázal v počtu jedenácti exemplářů. Nakladatelství Paseka vydává 200 kusů tohoto unikátního díla v původním formátu.

Každoroční setkávání s literárními tvůrci různých žánrů, členů a přátel Českého centra PEN klubu bude po celou dobu veletrhu moderovat Jan Varga. V pátek od 15.30 proběhne čtení Petra Šabacha z jeho nové knihy s pracovním názvem Škoda lásky, v sobotu ve 12 hodin čtení Jaroslava Rudiše z knihy Potichu a od 14.30 bude číst Markéta Hejkalová z nového románu Kouzelník z Pekingu. Program „Das Buch“ věnovaný současné literatuře německy mluvících zemí měl svou premiéru na veletrhu Svět knihy 2007. V letošním roce projekt pokračuje návštěvou dalších autorů z Německa, Rakouska a Švýcarska, kteří představí svou tvorbu návštěvníkům i nakladatelům.

V době veletrhu Svět knihy bude také probíhat přidružená výstava nazvaná Slovem i obrazem, která se zabývá fenoménem propojení výtvarné a slovesné tvorby. Autoři, kteří se primárně věnují literární činnosti, jsou často i zajímavými výtvarníky a naopak. V průřezu všemi generacemi žijících autorů, počínaje Janem Švankmajerem, Ludvíkem Kunderou a konče generací Martina Mainera, Vikiho Shocka ad., se na výstavě oběma druhy své tvorby představí zhruba třicítka autorů. Výstava je doprovázena katalogem, který se dané problematice věnuje rozsáhlým textem historika, filosofa a estetika Jana Suka.

V letošním roce opět přijede na veletrh řada zahraničních spisovatelů, pořady s českými autory a literárními osobnostmi však opět tvoří převážnou část doprovodného programu. Edgar de Bruin obdrží od Obce spisovatelů cenu Premia Bohemica za svou překladatelskou činnost. Jednotliví nakladatelé připravují pro návštěvníky setkání s českými spisovateli, překladateli a ilustrátory. Knižní a ilustrátorské výstavy nabídnou tematický průřez českou i mezinárodní knižní a výtvarnou tvorbou – Nejkrásnější české knihy, Překlady španělsky psané literatury, Nominace Ceny Josefa Jungmanna za překlad, Zlatá stuha, Výstava k 80. narozeninám Pavla Kohouta, Slovník roku, Bienále ilustrací 2007 ad. Kompletní program veletrhu je k vidění na stránkách www.svetknihy.cz.

Při příležitosti letošního Světa knihy bude i dubnový Plav věnován erotické literatuře. Za celou redakci vás také zveme na náš sobotní pořad Vášnivé čtení ze světové literatury. Přijďte si od 18 do 18.50 hodin poslechnout, proč a čím nás erotická literatura odpradávna přitahuje. V režii Hany Kofránkové ukázky přečtou Miroslav Etzler, Vilma Cibulková, Josef Somr a Přemysl Rut.Zpět na číslo