Abú Saíd. „Čtyřverší“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 10/1945–46.

Alaví, Bozorg. „Padesát tři“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Světová literatura 1/1962.

Alaví, Bozorg. „Pět minut po dvanácté“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 9/1964, příloha.

Attár. „Vyznání Madžnúnovo“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 9/1955.

Bábá Táhir zpěvák hamadánský. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: 1956.

Bábur, Zahíruddín Muhammad. „Paměti Velkého Mughala“. Přel. Marek, Jan. Nový Orient 1–3/1976.

Bábur, Zahíruddín Muhammad. „Přednosti Hindustánu“. Přel. Marek, Jan. Bulletin Sdružení přátel Indie 6/1995.

Bečka Jiří. Persko-český slovník. Teheran: Alhoda, 2004.

Hledání pravdy a krásy. Antologie perské literatury. Ed. Bečka, Jiří a Marek, Jan. Praha: DharmaGaia, 2006.

Čúbak, Sádek. „Klec“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 10/1964, příloha.

Čúbak, Sádek. Spravedlnost. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra a Osvald, Jiří. Praha: Odeon, 1975.

Džamálzáde, Muhammad Alí. „Jak jsem se stal politikem“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Světová literatura 1/1962.

Džámí, Abdorrahmán. „Sociální utopie z knihy o Alexandrově moudrosti“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 1984.

Džámí, Abdurrahmán. Jarní zahrada (perské bajky). Přel. Marek, Jan. Praha: 1957.

Firdausí. Zál a Rúdábe. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1958.

Ghazzálí. „Napomenutí králům (výbor z knihy rad pro vladaře)“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 2/1969.

Gurgání, Fachruddín. O lásce Vís a Rámína. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: Odeon, 1979.

Hedájat, Sádek. „Dášákol“. Přel. Jiří Bečka. Nový Orient 1961.

Hedájat, Sádek. „Prostředník“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 7/1962.

Hedájat, Sádek. „Slepá sova“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Světová literatura 5/1962.

Hedájat, Sádek. „Stolec Abú Nasra“. Deset novel Asie a Afriky. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: 1961.

Hedájat, Sádek. Tři kapky krve (Se katre chún). Přel. Věra Kubíčková-Stivínová. Praha: SNKLU, 1964.

Hedájat, Sádek. „Zaběhlý pes“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Světová literatura 1/1962.

Chajjám, Omar ben. Čtyřverší. Přel. Závada, Vilém a Rypka, Jan [jazyková spolupráce]. Praha: Československý spisovatel, 1974.

Chajjám, Omar. „Čtyřverší“. V krčmě světa. Přel. Rypka, Jan [neuveden] a Závada, Vilém [přebásnil]. Praha: Svoboda, 1980.

Chajjám, Omar. Robáijját: Omarova nesmrtelná čtyřverší. Ed. Bečka, Jiří. Praha: Dar Ibn Rushd, 2001.

Chusrau, Amír. „Poklady vítězství“. Přel. Marek, Jan. Nový Orient 1976.

Ikbál, Muhammad. Hlas karavanního zvonku. Přel. Daněk, Václav [přebásnil] a Marek, Jan [jazyková spolupráce]. Praha: Odeon, 1977.

Ikbál, Muhammad. Poselství z Východu. Přel. Marek, Jan. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960.

Kárjár (Rahímí, M.). „Nápisy na kůži“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 1970.

Láhútí, Abolk. „Literární pátky v Kermánšáhu ve druhé polovině 19. století“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 1988.

Sa’dí, Muslíhuddin ze Šíráz. „Lítost“. Přel. Bečka, Jiří. Literární noviny 45/1992.

Sa’dí, Muslíhuddin ze Šíráz. „Z moudrostí šírázského šejcha“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 1984.

Sa’dí, Muslíhuddin ze Šíráz. Růžová zahrada. Přel. Věra Kubíčková-Stivínová. Praha: SNKLHU, 1954.

Sa’dí, Muslíhuddin ze Šíráz. Myšlenky o lásce a mládí / Šeicha Muslihuddina Sa’diho ze Šírázu. Přel. Jindřich Entlicher. Praha: B. Kočí, 1926.

Sa’dí, Muslíhuddin ze Šíráz. Růžový sad / Šejcha Muslihu-d-dína Sa’dího ze Šíráz. Praha: B. Kočí, 1906.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Hřích a pokání. Přel. Seifert, Jaroslav a Rypka, Jan [jazyková spolupráce]. Praha: Družstevní práce, 1943.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Hřích a pokání. Přel. Seifert, Jaroslav a Rypka, Jan [jazyková spolupráce]. Praha: Melantrich, 1952.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Hřích a pokání. Přel. Seifert, Jaroslav a Rypka, Jan [jazyková spolupráce]. Praha: Svět sovětů, 1959.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Chvály. Přel. Eisner, Pavel a Rypka, Jan [jazyková spolupráce]. Praha: Melantrich, 1953.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. „Příběh panice (Haft pajkar)“. Příběh panice a jiné básně. Přel. Rypka, Jan [jazyková spolupráce] a Seifert, Jaroslav a Holan, Vladimír a Nezval, Vítězslav [přebásnili]. Praha: Československý spisovatel, 1939.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. „Příběh panice (Haft pajkar)“. Příběh panice a jiné básně. Přel. Rypka, Jan [jazyková spolupráce] a Seifert, Jaroslav a Holan, Vladimír a Nezval, Vítězslav [přebásnili]. Praha: Československý spisovatel, 1972.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Naučení korunnímu princi aneb Čtyři rozpravy (Čahár maqále). Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: Odeon, 1975.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Příběh panice, který se chtěl oddat rozkoši s milenkou v zahradě, ale pokaždé se vyskytla překážka. Přel. Rypka, Jan a Nezval, Vítězslav [přebásnil]. Praha: Evropský literární klub, 1939.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Sedm princezen (Haft pajkar). Přel. Rypka, Jan a Holan, Vladimír a Kadlec, Svatopluk a Seifert, Jaroslav [všichni přebásnili]. Praha: Družstevní práce, 1943.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Sedm princezen (Haft pajkar). Přel. Rypka, Jan a Holan, Vladimír a Kadlec, Svatopluk a Seifert, Jaroslav [všichni přebásnili]. Praha: Melantrich, 1952.

Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf. Sedm princezen (Haft pajkar). Přel. Rypka, Jan a Holan, Vladimír a Kadlec, Svatopluk a Seifert, Jaroslav [všichni přebásnili]. Praha: Svět sovětů, 1959.

Oběti ohňům (výbor literárních památek). Přel. Klíma, Otakar. Praha: Odeon, 1985.

„Perské lidové písně. Z materiálů S. Hedájata a Kúhí Kermáního“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 7/1960.

Pět svátečních svitků. Píseň písní – Rút – Žalozpěvy – Kóhelet – Ester. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra a Segert, Stanislav [jazyková spolupráce] a Seifert, Jaroslav a Závada, Vilém [oba přebásnili]. Praha: SNKLHU, 1958.

Po cestách Alláhových. Perské legendy a paraboly. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra a Rypka, Jan. Praha: 1948.

Rypka, Jan a Kubíčková, Věra. Dějiny perské a tádžické literatury. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956.

Rubá’iját. Výbor ze starých perských mystiků. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: Symposion, 1948.

„Rúdakí: Elegie na zašlé stáří“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 9/1955.

Rúmí, Džaláleddín Balchí. Masnaví. Přel. Bečka, Jiří, přebásnil Hiršal, Josef. Praha: Protis, 1994.

Rúmí, Džaláluddín. Masnaví básně vnitřního klidu: výbor z Masnavíje ma’naví, gazelů a čtyřverší. Přel. Bečka, Jiří a Hiršal, Josef. Praha: DharmaGaia, 2001.

Rúmí, Dzaláleddín Balchí. Masnaví. Přel. Hiršal, Josef a Bečka, Jiří [jazyková spolupráce]. Praha: Protis, 1995.

Rúmí, Džaláleddín. 159 súfíjských povídek. Přel. Gato B. m.. Dobra, 2003.

„Rúzbehán: Čtyřverší“. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Nový Orient 10/1945-46.

Snad, paní má, tě dar můj neurazí. Přel. Štolbová, Eva. Praha: Pražská imaginace, 1994.

Šamsuddín, Muhammad Háfez. Co zbude z růží, když je slavík zradí. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: Odeon, 1987.

Šamsuddín, Muhammad Háfez. Z dívánu. Přel. Kubíčková-Stivínová, Věra. Praha: Supraphon, 1986.

Vásefí, Zejmoddín. „Z podivuhodných příběhů herátského literáta Zejnoddína Vásifího“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 1982.

O krásce z pomeranče (výbor pohádek). Přel. Vladislav, Jan [převyprávěl]. Praha: Lidové nakladatelství, 1969.

Světla z Kanopu aneb Třiatřicet moudrých naučení (výbor bajek). Přel. Vladislav, Jan [z různých orientálních textů převyprávěl]. Praha: Odeon, 1966.

„Z veršů M. Ikbála“. Přel. Marek, Jan. Nový Orient 1977.

Zákání, Obejd. „Myš a kočka“. Přel. Bečka, Jiří. Světová literatura 1974.

Zákání, Obejd. „Rozmarná vyprávění (anekdotické příběhy)“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 1995.

Žále, Soltání Esfahání. „Čeho se bojím. Kácející se modly“. Přel. Bečka, Jiří. Světová literatura 1981.

Žále, Soltání Esfahání. „Kdybych byla malířkou“. Přel. Bečka, Jiří. Lidová demokracie 12. 11. 1976.

Žále, Soltání Esfahání. „Před třiceti lety“. Přel. Bečka, Jiří. Nový Orient 1991.

Žále, Soltání Esfahání. „Za sto let“. Přel. Bečka, Jiří. Rudé právo 301/1976, příloha.

 

Zpět na číslo