Chronologická bibliografie

Becher, Ulrich. Williamovo Ex-Casino. (William’s Ex-Casino.) Praha: Svoboda, 1977.

Muschg, Adolf. Léto ve znamení zajíce. (Im Sommer des Hasen.) Přel. J. Stromšík, vyšlo pod jménem Evy Pátkové. Praha: Svoboda, 1978.

Handke, Peter. „Krátký dopis na dlouhou rozloučenou“. (Der kurze Brief zum langen Abschied.) Nežádané neštěstí. (Tři prózy.) Krátký dopis na dlouhou rozloučenou. Nežádané neštěstí. Hodina opravdového vnímání. Přel. J. Stromšík, V. Slezák, P. Mládek. Praha: Odeon, 1980.

Walser, Martin. Prchající kůň. Gallistlova nemoc. (Das fliehende Pferd. Die Gallistl’sche Krankheit.) Praha: Svoboda, 1981.

Lenz, Siegfried. Tak hezky bylo v Šulákově. (So zärtlich war Suleyken.) Praha: Vyšehrad, 1982.

Canetti, Elias. Zaslepení. (Die Blendung.) Praha: Odeon, 1984.

Winckelmann, Johann Joachim. Dějiny umění starověku. Stati. (Geschichte der Kunst des Altertums – Kleinere Schriften.) Praha: Odeon, 1986.

Stanzel, Franz K. Teorie vyprávění. (Theorie des Erzählens.) Praha: Odeon, 1988.

Canetti, Elias. Tajné srdce hodin. (Výbor z titulů Die Provinz des Menschen. Das Geheimherz der Uhr. Aufzeichnungen 1942–1985.) Praha: Odeon, 1989.

Frisch, Max. Pan Biedermann a žháři. (Herr Biedermann und die Brandstifter.) Předpremiéra: Městská divadla pražská: Rokoko 17. listopadu 1989, veřejná premiéra 5. ledna 1990.

Canetti, Elias. Masa a moc. (Masse und Macht.) Praha: Arcadia, 1994.

Canetti, Elias. Zachráněný jazyk. (Die gerettete Zunge.) Praha: Hynek, 1995.

Canetti, Elias. Pochodeň v uchu. (Die Fackel im Ohr.) Praha: Hynek, 1996.

Canetti, Elias. Hra očí. (Das Augenspiel.) Praha: Hynek, 1998.

Curtius, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. (Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter.) Přel. J. Pelán, J. Stromšík, I. Zachová. Praha: Triáda, 1998. 203–431.

Hocke, Gustav René. Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. (Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der Literatur.) Přel. M. Neumannová, A. Pelánová, J. Pelán, J. Povejšil, J. Stromšík. Praha: Triáda – H&H, 2001. 424–493.

Kafka, Franz. Povídky II: Popis jednoho zápasu a jiné texty z pozůstalosti. (Nachgelassene Schriften und Fragmente in der Fassung der Handschriften I–II.) Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2003.

Kafka, Franz. Povídky III: Manželský pár a jiné texty z pozůstalosti. (Nachgelassene Schriften und Fragmente in der Fassung der Handschriften II.) Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2003.

Canetti, Elias. Hlasy Marrákeše: Zápisky po jedné cestě. – Svědomí slov. (Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise. – Das Gewissen der Worte.) Praha: Prostor, 2005.

Grass, Günter. Jako rak. (Im Krebsgang.) Brno: Atlantis, 2005.

Grass, Günter. Při loupání cibule. (Beim Häuten der Zwiebel.) Brno: Atlantis, 2007.

Enzensberger, Hans Magnus. Eseje. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2008.

 

Zpět na číslo