Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Opět se vám dostává do rukou vícegenerační listopadové číslo Plavu, v němž tradičně představujeme mladé překladatele oceněné v soutěži Jiřího Levého a letos již podruhé i laureáta Státní ceny za překladatelské dílo. Tentokrát se jím stal Miroslav Jindra, kterého (stejně jako loni Jiřího Stromšíka) navrhla na toto ocenění redakce našeho měsíčníku. Biblio-grafie Miroslava Jindry zahrnuje díla anglofonních spisovatelů téměř všech dekád uplynulého století i autorů století současného, nejčerstvějším překladem je pak speciálně pro toto číslo vybraná povídka F. S. Fitzgeralda s názvem Jemima. Jak tento dlouhý a pozoruhodný seznam vznikal, se mimo jiné dozvíte v rozhovoru, který pro nás připravil tazatel z nejpovolanějších – Jindrův žák, překladatel Viktor Janiš.

Mladí překladatelé s jedinou výjimkou upřednostňují současné autory, kteří přinášejí nový pohled na formy i témata zavedených literárních žánrů. Nejvíce je to v tomto čísle patrné na struktuře obou dramatických textů. Drama Paula Austera Na schovávanou bývá svým rytmem připodobňováno k experimentální jazzové hudbě, text Jeana-Luca Legarce je zase pojatý spíše jako drama v próze.

Zmíněnou výjimkou je Miroslav Černý, jehož ukázku ze Ságy o Hevör a králi Heidrekovi Moudrém jsme ostatně uveřejnili již v letošním zářijovém čísle věnovaném staroseverské literatuře. Tentokrát vám přinášíme oceněnou část tohoto překladu, a sice Píseň o Hervör. Dalším autorem, se kterým se čtenáři na stránkách našeho časopisu již setkali, je Georgi Gospodinov. Zatímco v minulosti jsme vám nabídli ukázky z jeho prozaických textů, v tomto čísle přinášíme ochutnávku z poezie v překladu Ondřeje Zajace.

Oceněné texty neotiskujeme v pořadí, v jakém se umístily v Levého soutěži. Činíme tak z důvodů koncepčních, přičemž klíčem byla snaha o alespoň částečnou tematickou souslednost vybraných překladů. Úplné výsledky soutěže najdete na internetové adrese www.obecprekladatelu.cz. Velmi nás těší i mrzí zároveň, že oceněných textů bylo letos opravdu hodně, a na mnohé otištěníhodné překlady se tak v Plavu nedostalo. Budeme doufat, že se s jejich autory setkáme na stránkách některého z dalších čísel.

Příští Plav bude sváteční, všechny texty pro vás totiž přeložili členové naší redakční rady. Těšit se můžete také na jeden zásadní literární objev.

Příjemné čtení přeje

Kateřina VeselovskáObsah

Překladateli by text především neměl drkotat jako žebřiňák na polňačce
rozhovor s Miroslavem Jindrou

Nominace na Státní cenu za překladatelské dílo 2009
Jan Zelenka

Francis Scott Fitzgerald: Jemima, děvče z hor
překlad Miroslava Jindry

Překlady Miroslava Jindry
bibliografie

Tón hlasu
kritika překladu Ladislava Nagye

Píseň o Hervör
originál a překlad Miroslava Černého

Jan Erik Vold: Básně
originál a překlad Ondřeje Buddeuse

Liz Lochheadová: Básně
originál a překlad Ivany Svobodové

Georgi Gospodinov: Básně
originál a překlad Ondřeje Zajace

Paul Auster: Na schovávanou
překlad Jany Kreiselové

Jean-Luc Lagarce: Za okny svého domu jsem čekala, až přijde déšť
překlad Jany Doležalové

Saša Stanišić: Jak voják opravil gramofon
překlad Evy Dobrovolné

Ishmael Reed: Zkáza města Yellow Back Radio
překlad Martiny Neradové

To rondo prosím bez čárky: odborný překlad v české muzikologii
aktualita Kateřiny Veselovské