Internetové odkazy věnované české literatuře v zahraničí

Sestavily Michaela Otterová a Lucie Koryntová
 

Přehledy překladů děl českých autorů

www.czechlit.cz/bibliografie
Nejucelenější bibliografie zahraničních vydání děl českých autorů sestavená Portálem české literatury.

www.pluh.org
Přehled přeložených a připravovaných titulů od autorů, jež v zahraničí zastupuje agentura Pluh.

www.dbagency.cz/index.php?f=news
Přehled přeložených a připravovaných titulů od autorů, jež v zahraničí zastupuje Literary Agency Dany Blatné.

Zahraniční stránky věnované české literatuře

anglicky:
users.ox.ac.uk/~tayl0010/transl.html

francouzsky:
www.librairie-compagnie.fr/tchecoslovaquie/index.htm
bohemica.free.fr

italsky:
www.esamizdat.it/letteraturaceca.htm

Zahraniční časopisy věnované české literatuře

www.transcript-review.org/en/issue/transcript-6–czech-
6. číslo časopisu Transkript – European internet review of books and writing se věnuje soudobým českým autorům.

 

Zpět na číslo