Připravila Lucie Koryntová
 

V čísle Plavu 4/2008 nazvaném Pornografie? jsme přinesli ukázky z erotické literatury. Patřil by do něj i následující dopis Amantiny Aurory Lucily Dupinové, vystupující pod mužským pseudonymem George Sand, Alfredu de Mussetovi. Protože hned tak další erotické číslo neplánujeme a bylo nám líto se o tuto literární šťavnatost nepodělit, nabízíme ji na tomto místě. Zmíněný dopis Alfredu de Mussetovi, s nímž měla George Sand několikaletý bouřlivý vztah, je z roku 1835. Na první pohled je docela nevinný, je-li však čten ob řádek, vyjeví se jeho krásná nestoudnost… Z uhlazeného pozvání k důvěrnému rozhovoru se stane přisprostlá pozvánka k odkrytí hloubek těla. Schování pravého smyslu mezi konveční formulace je o to vtipnější, že pisatelka zdůrazňuje nezáludnost svých úmyslů. Liší-li se erotika od pornografie v tom, že je zahaleností slibující odkrytí, zatímco pornografie je odhaleností, pak je tento dopis dokonalým poslem Erotovým. Dvojlomnost textu je založená na obratné syntaxi, lexikální polysémii a dělení slov. Slovo baiser v textu vystupuje jednak jako podstatné jméno znamenající „polibek“ a jednak jako vulgární synonymum slovesa „souložit“ v infinitivu. Spojení sans calcul znamená „bez vypočítavosti“, přičemž slovo cul v něm obsažené a odsazené na další řádek je vulgárním označením pro lidské pozadí. Podobně je tomu se spojením j’habite, které znamená „pobývám“ a ukrývá v sobě slovo bite, vulgární to označení pro mužské přirození. Netroufajíc si text přeložit v jeho celku, nabízím překlad jeho dvou rovin a současně tím čtenáře vybízím k tomu, aby se pokusili dopis v celosti přeložit sami. Své překlady můžete zaslat na adresu lucie.koryntova@svetovka.cz. Zdařilé pokusy otiskneme v některém z následujících čísel a jako odměnu vám přineseme Mussetovu odpověď.

Překládání zdar!

Je suis très émue de vous dire que j’ai
bien compris l’autre soir que vous aviez
toujours une envie folle de me faire
danser. Je garde le souvenir de votre
baiser et je voudrais bien que ce soit
là une preuve que je puisse être aimée
par vous. Je suis prête à vous montrer mon
affection toute désintéressée et sans cal-
cul, et si vous voulez me voir aussi
vous dévoiler sans artifice mon âme
toute nue, venez me faire visite.
Nous causerons en amis, franchement.
Je vous prouverai que je suis la femme
sincère, capable de vous offrir l’affection
la plus profonde comme la plus étroite
amitié, en un mot la meilleure preuve
que vous puissiez rêver, puisque votre
âme est libre. Pensez que la solitude où j’ha-
bite est bien longue, bien dure et souvent
difficile. Ainsi en y songeant j’ai l’âme
grosse. Accourez donc vite et venez me la
faire oublier par l’amour où je veux me
mettre.

George Sand

Je suis très émue de vous dire que j’ai
toujours une envie folle de me faire
baiser et je voudrais bien que ce soit
par vous. Je suis prête à vous montrer mon
cul, et si vous voulez me voir aussi
toute nue, venez me faire visite.
Je vous prouverai que je suis la femme
la plus profonde comme la plus étroite
que vous puissiez rêver, puisque votre
bite est bien longue, bien dure et souvent
grosse. Accourez donc vite et venez me la
mettre.
 

S rozechvěním vám musím říci, že jsem
onehdy večer poznala, že
bláznivě toužíte se mnou
tancovat. Chovám vzpomínku
na váš polibek a chtěla bych, aby byl
důkazem, že mohu být vámi milována.
Jsem odhodlána vám projevit svou
nezištnou náklonnost bez jakékoli vypo-
čítavosti. A chcete-li také, abych vám
bezelstně odhalila svou duši,
přijďte mě navštívit.
Pohovoříme jako přátelé ve vší upřímnosti.
Dokážu vám, že jsem žena
upřímná, schopná vám projevit nejhlubší
náklonnost stejně jako nejužší
přátelství, jedním slovem nejlepší důkaz,
o jakém byste mohl snít, neboť vaše
duše je svobodná. Pomyslete, že samota, v níž po-
bývám, je dlouhá, tvrdá a často
náročná. A má duše je tím
těžká. Přijďte tedy brzy,
aby se zapomněla v lásce, již vám chci
dát.

S rozechvěním vám musím říci, že mám
stále bláznivou chuť se nechat
píchat a chtěla bych, aby to bylo
vámi. Jsem připravená vám ukázat svou
zadnici, a chcete-li mě také vidět
docela nahou, přijďte mě navštívit.
Dokážu vám, že jsem žena
nejhlubší stejně jako nejužší,
o jaké byste mohl snít, neboť
váš pták je dlouhý, tvrdý a často
těžký. Přijďte mi ho tam tedy brzy
dát.
 

Originál: „Lettre coquine de George Sand à Alfred de Musset“. Littéranaute. 3. 7. 2009. 27. 2. 2010.
<http://litteranaute.blogspot.com/2009/07/lettre-coquine-de-george-sand-alfred.html>.Zpět na číslo