Úvodník

Benvolgudes lectores, queridos lectores,

kultury se od sebe, jak známo, liší mimo jiné tím, o čem člověku zapovídají mluvit. Zejména v případě tabu pramenících z minulosti se často můžeme setkat s názorem, že za určitými věcmi je nutné udělat tlustou čáru a dál se k nim nevracet. Z vlastní zkušenosti však víme, že něco podobného není ani možné, ani žádoucí. Varuje nás před tím i současný politický a společenský vývoj – stačí vzpomenout na výsledky nedávných voleb do evropského parlamentu. V otevírání zdánlivě zapovězených témat má náš časopis tradici, na kterou bychom nyní rádi navázali: v čísle, které držíte v rukou, dostanou hlas autoři, o nichž se konkrétně ve Španělsku ještě relativně nedávno nesmělo svobodně mluvit ani psát. Budeme zkoumat exulantskou literaturu, léta občanské války a frankistické diktatury.

Důvodem, proč zmíněnému tématu věnujeme samostatné číslo právě v této době, přitom zdaleka není jen nárůst preferencí extremistických stran ve velké části Evropy. Nucený exil dal vzniknout řadě děl, jejichž kvalita se ukázala jako nadčasová, a která nám navíc mohou pomoct k lepšímu pochopení současné španělské společnosti, problémů, které ji rozdělují, a příčin, jež mohou v dohledné době vést k odtržení Katalánska.

Jednotlivé příspěvky jsme seřadili chronologicky podle událostí, které popisují, a také s ohledem na jazyk, z něhož byly přeloženy. První blok tvoří převody španělsky psaných próz a básní, jež se vztahují k období občanské války; následující oddíl představuje významné katalánské exilové autory; poslední část čísla pak odráží vývoj v období, kdy byl frankistický režim již pevně nastolen a v Evropě vypukla druhá světová válka.

Do tištěné verze čísla se bohužel nevešly veškeré ukázky, dvě proto naleznete na webových stránkách našeho časopisu.

Za spolupráci na čísle bychom rádi poděkovali českým katalanistům Janu SchejbaloviMiloslavu Uličnému, odborníkovi na španělské a latinskoamerické dějiny Josefu Opatrnému a profesorům Univerzity v Salamance Lině Rodríguezové CachovéÀlexovi Martínu Escribàovi.

Ambice příštího čísla bude oproti tomuto docela odlišná: najdete v něm texty, které čtenáři realitu nevysvětlují, ale naopak jej mystifikují.

Vít PokornýObsah

Rozhovor
Àlex Martín Escribà, Lina Rodríguezová Cachová
Nevystupuj z řady

Esej k tématu
Josef Opatrný
Občanská válka jako přetrvávající trauma španělské společnosti

Téma
Ramón J. Sender | Vít Pokorný
Rekviem za španělského venkovana

Překládat přeložené
Antonio Machado | Miloslav Uličný, Jan Vladislav
V Granadě stal se zločin

Téma
Antonio Machado | Miloslav Uličný
Válku jsme prohráli. Ale lidsky vzato si tím nejsem tak jistý.

Esej k tématu
Àlex Martín Escribà | Vít Pokorný
Katalánský exil ze tří perspektiv
 
Téma
Joan Sales | Jan Schejbal
Nejistá sláva

Pere Calders | Vít Pokorný
Věc zbraní

Agustí Bartra | Jan Schejbal
Kristus s 200 000 pažemi

Mercè Rodoredová | Jan Schejbal
Rozbité zrcadlo

Luis Cernuda | Petra Vavroušová
Dopisy z exilu

Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre | Miloslav Uličný, Vít Pokorný
Memento

Carmen Martínová Gaiteová | Veronika Štefanová
Reference
(není v tištěném čísle)
 
Max Aub | Vít Pokorný
Santander a Gijón
(není v tištěném čísle)
 
Teorie překladu
Markéta Podolská
Brocéliande středověké Skandinávie