Úvodník

Vážení čtenáři, milé čtenářky,

někteří z nás si možná ze školy odnesli představu, že středověká literatura je náročná na čtení a povětšinou sestává z kázání a bohoslužebných textů. Jak se sami můžete přesvědčit, tak docela to neplatí; ovšem o takových textech, které vám nyní předkládáme, se ve škole běžně neučí. Lidé dřívějších dob se stejně jako my rádi bavili, a proto si vyprávěli napínavé příběhy, jako je staroseverská Sága o Bárðovi Snefællsássovi, přednášeli básně s erotickým nádechem ve stylu francouzského rýmovaného příběhu o Touženém anebo sledovali pašijové hry. Abychom předvedli co nejširší záběr populární středověké literatury a kultury, zařadili jsme do čísla nejen překlady z latiny a řečtiny, ale také z okcitánštiny, středohornoněmčiny nebo staroseverštiny. Také výběr žánrů je pestrý, od zmíněných pašijí přes satiru liturgického textu, trubadúrskou poezii, staroseverskou romanci anebo kritický rozbor populárního žánru řeckého románu připisovaný muži, jenž se podepisoval jako Filip Filosof.

Základní uvedení do tématu populární literatury starověku a středověku poskytuje rozhovor s Nicolou McDonaldovouSlavicou Rankovićovou, v němž se mimo jiné dozvíme, jakými fascinujícími a šokujícími tématy se publikum snažily zaujmout středověké anglické romance. O charakteristických znacích, jež stará populární literatura sdílí s tou novodobou, se lze dočíst v eseji Jiřího Starého. V ní se také konstatuje, že hranice mezi tzv. nízkou a vysokou literaturou je ve skutečnosti tenčí nebo prostupnější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Ale nyní se již dejte do čtení, protože – jak zdůrazňuje zmíněná Nicola McDonaldová – populární literatura je především „literatura určená k užívání a směřovaná ke čtenářskému zážitku“. A na vás čtenářích tedy je, abyste její poslání naplnili v praxi.

Příští Plav bude věnován zemi, do níž jsme dosud na našich cestách stránkami světové literatury nezavítali, a totiž Arménii. Seznámit se přitom budete moci nejen se současnými, ale také se středověkými arménskými díly.

Kristýna KrálováObsah

Rozhovor
Nicola McDonaldová, Slavica Rankovićová
Lidé a kultura středověku jsou v podstatě stejní jako dnes

Esej k tématu
Jiří Starý
Populární literatura a brak: Historická konstanta, nebo moderní problém?

Téma
anonym | Jiří Starý
Ríma o Skíðim

anonym | Pavlína Šípová
Liturgie holobradého (Spanos)

anonym | Matouš Jaluška
Milostný příběh o Touženém

anonym | Martin Bažil
Vídeňské pašije

Filip Filosof | Sylva Fischerová
Výklad o uměřené Charikleii

anonym | Kristýna Králová
Sága o Bárðovi Snæfellsássovi

Teorie překladu
Jiří Holub
Nenápadný půvab oslovování

Recenze
Miloslav Uličný
Don Quijote recyklovaný
(Miguel Cervantes de Saavedra: Don Quijote de la Mancha. Verze pro mládež)

Jiří Stárek
Clark Ashton Smith a „weird fiction“ jako sofistikované umění
(není v tištěném čísle)