Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

starověké mýty zdaleka nejsou pouze záležitostí starověku. Právě naopak – poutavý obsah i nadčasová moudra z nich dělají oblíbený zdroj inspirace pro mnoho novodobých autorů, kteří je zahalují do pestrých převleků. Ne vždy tato snaha vede k umělecky hodnotným výsledkům, mnohdy ale vznikají kvalitní a originální texty. Religionista Jan Kozák v rozhovoru o mytické inspiraci ve fantasy přirovnává proces adaptace k vaření – jednotlivé suroviny je možné do hrnce naházet tak, jak jsou, anebo je upravit, povařit ve vlastní imaginaci a vytvořit zcela svébytné dílo. Příspěvky do tohoto čísla jsme se snažili vybrat z kategorie „dobře povařených“ textů inspirovaných mýty antickými, finskými a staroseverskými.

Obecně se ukazuje, že mýty jsou velice tvárnou látkou, kterou lze snadno přizpůsobit odlišným stylům i žánrům a která proto oslovuje autory z různých dob. Značné množství adaptací staroseverské látky například pochází z období romantismu, kdy i sám Karel Hynek Mácha věnoval báseň bohyni mládí Iðunně. Staroseverské motivy však zaujaly také autory druhé poloviny 19. století a přispěly tak ke zrodu žánru fantasy: mezi jinými se to týká Williama Morrise či Andrewa Langa, a nadšení pro tuto látku přetrvává do současnosti, kdy adaptace nabývají i jiných než literárních forem. Stejně je tomu u děl inspirovaných finským bájeslovím ztvárňovaným dnešními umělci s velkou oblibou i fantazií, jak ukazuje ugrofinista Michal Švec na příkladech z tvorby literární i komiksové. Každá doba pojímá mýty specifickým způsobem, a zatímco velkou část adaptací z 19. století charakterizuje snaha o monumentalizaci bájí skrze zdůraznění jejich poetičnosti či tragičnosti, současné adaptace s mýty rády experimentují a známé příběhy zobrazují z nových a často nečekaných úhlů pohledu.

V příštím čísle se vydáme na železnici, kde, jak praví přední český badatel Jára Cimrman, dějou se věci.

Kristýna KrálováObsah

Kraťasy
Michaela Marková, Lucie Zakopalová


Rozhovor
Jan Kozák
Člověk nemůže nikdy uvařit z ničeho

Esej k tématu
Jiří Starý
Předchůdci Máchovy Idůny

Michal Švec
KALEVALA IS NOT DEAD! Literární adaptace kalevalských mýtů na přelomu tisíciletí

Téma
Johanna Sinisalová / Anna Jirásková
Hrdinové

Philippe Gardy / Vít Pokorný
Mytologie

William Morris / Barbora Hlavatá
Příběh Sigurda Volsunga a pád Niblungů

Andrew Lang / Hana Spáčilová
Příběh o Sigurdovi

Gerður Kristný / Lucie Korecká
Krvavá kopyta

Augusto Monterroso / Michal Brabec
Povídky, bajky a zbývá už jen ticho

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Maarten ‚t Hart / Lukáš Vítek
Pod hejnem kolih

Recenze
Ondřej Macl
Kritika čínského režimu v mezích zákona
(Liou Čen-jün: Manžela jsem nezabila)

Dějiny překladu
Mikaël Gómez Guthart / Martin Daneš
Autor Dona Quijota Lin Šu