Úvodník

Milí čtenáři, vážení cestující,

vlaky jsou součástí našich životů už bezmála dvě století. Lidé za tu dobu železnici oslavovali, zatracovali, báli se jí, naplno ji využívali a v neposlední řadě jí předvídali brzký konec. Nejeden literární příběh se odehrává na nádraží, v kupé či na schůdkách vagonu. V rukou držíte tematický Plav s několika vybranými texty starší i současné literatury, které odrážejí její rozličná pojetí.

Ambivalentní postoj k železnici u Evropanů 19. století přibližuje v rozhovoru Wojciech Tomasik, polský literární vědec, který železnici vnímá jako ikonu modernity otvírající lidem doposud nevídané prostorové možnosti. Otázky mu kladl Michal Špína, odborný konzultant čísla, který se v rámci svého doktorského studia na pražské komparatistice rovněž tématu železnice v literatuře věnuje. V eseji se pak kanadský profesor literatury John Zilcosky zaobírá vztahem železniční dopravy a sexuality u Franze Kafky.

Blok proslulých básníků 19. století z různých míst Evropy, jako byli William Wordsworth nebo Pjotr Vjazemskij, přiblíží první literární ohlasy na vlaky začínající brázdit tento kontinent. Rozhovory cestujících zvolili za rámec svého příběhu například Giovanni Papini nebo David Hare. Do tohoto vydání jsme se rozhodli zařadit také nově přeložený text od známé brazilské prozaičky Clarice Lispectorové Odjezd vlaku, který již v devadesátých letech do češtiny přeložen byl. Důvody k potřebě vzniku nového překladu objasňuje ve svém úvodním komentáři Šárka Grauová.

V příštím čísle se podíváme do různých koutů světa za postkoloniální literaturou psanou nizozemsky.

Přeji vám příjemné počtení (nejen) na cestu.

Anna PaapObsah

Kraťasy
Marcin Gaczkowski, Petr Jan Vinš


Rozhovor
Wojciech Tomasik
Jízdní řád je utopie modernity

Esej k tématu
John Zilcosky / Martin Pšenička
Kafkovy cesty

Téma
Nikolaus Lenau, William Wordsworth, France Prešeren, Petr Vjazemskij / Věra Koubová, Martin Světlík, Aleš Kozár, Milan Dvořák
Hřmící obluda se řítí – poezie počátků železnic

Giovanni Papini / Luděk Liška
Zrcadlo, které uniká

Álvaro Mutis / Michal Špína
Cesta

Clarice Lispectorová / Šárka Grauová
Odjezd vlaku

Paul Theroux / Adéla Špínová
Talaimannarský poštovní vlak

Tanja Dückersová / Lenka Petrová
Nebeská tělesa

David Hare / Tereza Pavlíková
Železnice

Jakobe Mansztajn / Jan Jeništa
Trvalý pokus o blog (vybrané zápisky z cest vlakem)

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Ian Doescher / Boleslav Žemlík
Hvězdné války Williama Shakespeara

Recenze
Františka Zezuláková Schormová
Krajinou stínů
(Louise Glücková: Noc věrnosti a ctnosti)