Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Mexiko, to je vzdálená země, která se mnohdy mění v projekční plátno našich představ o přírodním, divokém životě. Nejčastěji se s ním setkáme ve filmu či televizi a zhusta je vidíme pojaté z hollywoodské perspektivy. Například ve westernech a gangsterkách Sama Peckinpaha, kde vystupuje jako země bez zákona, země čisté maskulinity, brutality a svobody. Jako romantický kraj plný rozporů, dravosti a bezpráví – místo, které kypí životem, ale kde platí právo silnějšího.

Bylo by klišé tvrdit, že chceme bořit klišé. Ostatně drogové kartely nadále pustoší oblasti v blízkosti hranic a nejen je; vytváří bezvládí či dvojvládí silových složek a organizovaného zločinu. Nicméně je-li řeč o moderním Mexiku, rozhodně nacházíme víc než násilí a sociální rozvrat, jichž se týkají texty Yuriho Herrery a Luise Enriquea Gutiérreze Ortize Monasteria. V čísle najdete také reflexivní prózy, obrazy nejisté identity, znovu se ustavující subjektivity či přímo fyzických proměn, například v ukázce z románu Daniely Tarazonové. Jak píše ve svém eseji Ezequiel De Rosso: mexická literatura nového tisíciletí nestojí na jistotách, nýbrž na zkoumání nepoznaného.

Na Mexiko zacílený Plav nabízí hned dvojici teoretických textů, za jejichž zajištění je třeba poděkovat především hispanistce a literární vědkyni Markétě Riebové. Doufáme, že spolu s dalšími překlady vám pomohou vzdálené přiblížit a nepoznané lépe poznat.

Antonín HandlObsah

Kraťasy
Josef Straka, Bernie Higgins, Iryna Zabiiaka

Rozhovor
Daniela Tarazonová
Živoucí nádhera těla

Esej k tématu
Ezequiel De Rosso / Markéta Riebová
Literatura hledání: mexická próza na počátku jedenadvacátého století

Daniel Vázquez Touriño / Magdaléna Kolmanová
Kontexty současné mexické dramatiky

Téma
Daniela Tarazonová / Markéta Riebová
Zvíře na kameni

Rosa Beltránová / Anna Melicharová
Čas na smrt

Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio / Marek Drobný
Nesnáším zkurvený Mexičany

Yuri Herrera / Markéta Riebová
Ve službách království

Juan Villoro / Helena Vepřeková
Viníci

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Christoph Meckel / Tereza Jůzová
Světlo

Recenze
Luděk Liška
Proč číst Sciasciu?
(Leonardo Sciascia: Zmizení Ettora Majorany)