Sestavila Tereza Šmejkalová

Jak je zřejmé z textů představených v čísle, o klimatické a environmentální krizi nelze psát nezaujatě, protože se nás všech bytostně dotýká a probouzí silné emoce a mnohdy protichůdné názory. Proto také každý bude doporučovat jako důvěryhodné či inspirativní jiné texty – přesně takto kolektivně vznikl i následující výběr. Zároveň ale platí, že ani rozdílné přístupy nejsou zcela v rozporu. Do tohoto století budeme potřebovat všechny: znalost strohých faktů i intuitivní lásku k přírodnímu světu, průkopnické vize a odhodlání bojovat i odvahu připustit si, že minimálně něco určitě nedopadne dobře.
 

Klimatická a environmentální krize, věda, politika, perspektivy, náměty

Naše skutky už se nezvládají rozpustit. Napínáme svět do krajnosti a přímo pozorujeme důsledky svých činů.
Amrita Bhohiová

Carson, Rachel. Silent Spring. Harmondsworth: Penguin Books, 1962.

Catton, William R. Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change. Urbana: University of Illinois Press, 1982.

Mander, Jerry. In the Absence of the Sacred: The Failure of Technology and the Survival of the Indian Nations. San Francisco: Sierra Club Books, 1991.

Randers, Jorgen. 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. London: Chelsea Green Publishing, 2012.

Klein, Naomi. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. New York: Simon & Schuster, 2014.

Kolbert, Elizabeth. The Sixth Extinction: An Unnatural History. New York: Henry Holt and Company, 2014. — Kolbertová, Elizabeth. Šesté vymírání: Nepřirozený příběh. Přel. Jiří Ogrocký. Brno: Barrister & Principal, 2018.

Latour, Bruno. Face à Gaïa: Huit conférences sur le nouveau régime climatique. Paris: La Découverte, 2015. — Latour, Bruno. Zpátky na zem: Jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu. Přel. Čestmír Pelikán. Praha: Neklid, 2020.

Servigne, Pablo a Raphaël Stevens. Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes. Paris: Éditions du Seuil, 2015.

Savory, Allan. Holistic Management, Third Edition: A Commonsense Revolution to Restore Our Environment. Washington, Covelo, London: Island Press, 2016.

Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming. Ed. Paul Hawken. New York: Penguin Books, 2017.

Patel, Raj a Jason W. Moore. A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet. Oakland: University of California Press, 2017. — Patel, Raj a Jason W. Moore. Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí. Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety. Přel. Michal Jurza. Praha: Neklid, 2020.

Raworth, Kate. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2017. — Raworthová, Kate. Ekonomie koblihy: Sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století. Přel. Jan Baláč a Vendula Bittner. Praha: IDEA, 2020.

Bendell, Jem. Deep Adaptation (2018). https://lifeworth.com/deepadaptation.pdf. Citováno 12. 3. 2021.

Jamail, Dahr. The End of Ice: Bearing Witness and Finding Meaning in the Path of Climate Disruption. New York: The New Press, 2019.

Norberg-Hodge, Helena. Local Is Our Future: Steps to an Economics of Happiness. [s. l.]: Local Futures, 2019.

Wallace-Wells, David. The Uninhabitable Earth: A Story of the Future. New York: Crown Publishing Group, 2019. — Wallace-Wells, David. Neobyvatelná Země. Přel. Sylva Ficová. Brno: Host, 2020.

Lynas, Mark. Our Final Warning: Six Degrees of Climate Emergency. New York: HarperCollins Publishers Limited, 2021.

 

Osobní pohledy a návody, psychologická pomoc, aktivismus, vize

Ten prvopočáteční krok – říci si „Svět je živoucí místo a já nejsem jeho pánem a vládcem“ – je nezbytnou a zároveň postačující podmínkou pro všechno následující.
Richard Powers

Thoreau, Henry David. „On the Duty of Civil Disobedience“. Henry David Thoreau Selected Works. [s. l.]: Sahara Publisher Books, 1854. — Thoreau, Henry David. Občanská neposlušnost a jiné eseje. Přel. Jan Hokeš. Praha: Paseka, 2014.

Urban Scout. Rewild or Die. [s. l.]: Urban Scout LLC, 2010.

Macy, Joanna a Chris Johnstone. Active Hope: How to Face the Mess We’re in without Going Crazy. Novato: New World Library, 2012. — Macyová, Joanna a Chris Johnstone. Aktivní naděje. Jak čelit zmatku naší doby a nezbláznit se? Přel. Hana Bernardová. Praha: Alferia, 2020.

Eisenstein, Charles. The More Beautiful World Our Hearts Know is Possible. Berkeley: North Atlantic Books, 2013. — Eisenstein, Charles. Krásnější svět je možný, naše srdce to ví. Přel. Hana Bernardová. Praha: Maitrea, 2018.

Macy, Joanna a Molly Young Brown. Coming Back to Life: The Updated Guide to the Work That Reconnects. Gabriola Island: New Society Publishers, 2014.

Brown, Adrienne Maree. Emergent Strategy: Shaping Change, Changing Worlds. Chico: AK Press, 2017.

Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene. Ed. Anna Tsing et al. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.

Thunberg, Greta et al. Scener ur hjärtat. Stockholm: Bokförlaget Polaris, 2018. — Thunberg, Greta. Náš dům je v plamenech. Přel. Irena Lysáčková, Magdaléna Michlová a Jaroslav Michl. Praha: Broken Books, 2019.

Albrecht, Glenn A. Earth Emotions: New Words for a New World. Ithaca, London: Cornell University Press, 2019.

Extinction Rebellion. This Is Not A Drill: An Extinction Rebellion Handbook. London: Penguin Books Limited, 2019.

Read, Rupert a Samuel Alexander. This Civilisation is Finished: Conversations on the End of Empire – and What Lies Beyond. Melbourne: Simplicity Institute Publishing, 2019.

All We Can Save: Truth, Courage, and Solutions for the Climate Crisis. Ed. Ayana Elizabeth Johnson a Katharine Keeble Wilkinson. New York: One World, 2020.

Read, Rupert a Samuel Alexander. Extinction Rebellion: Insights from the Inside. Melbourne: Simplicity Institute Publishing, 2020.

Read, Rupert. Parents for a Future. Norwich: UEA Publishing Project, 2021.

Ingram, Catherine. Facing Extinction. https://www.catherineingram.com/facingextinction/. Citováno 20. 1. 2021.

 

Příroda a spirituální ekologie, obnovení vztahu k živému světu

Každé roční období prožívejte tak, jak ubíhá, dýchejte jeho vzduch, pijte jeho nápoje, okuste jeho ovoce a vše na sebe nechte působit.
Henry David Thoreau, přel. Jan Hokeš

Thoreau, Henry David. Walden; or, Life in the Woods. Boston: Ticknor and Fields, 1854. — Thoreau, Henry David. Walden aneb Život v lesích. Přel. Josef Schwarz. Praha: Paseka, 2006.

Hogan, Linda. Dwellings: A Spiritual History of the Living World. New York: W. W. Norton, 1995.

Abram, David. The Spell of the Sensuous. Perception and Language in a More-than-Human World. New York: Pantheon, 1996. — Abram, David. Kouzlo smyslů. Vnímání a jazyk ve více než lidském světě. Přel. Michaela Melechovská a Jiří Zemánek. Praha: DharmaGaia, 2013.

Kohák, Erazim. Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.

Kimmerer, Robin Wall. Gathering Moss: A Natural and Cultural History of Mosses. Corvallis: Oregon State University Press, 2003.

Abram, David. Becoming Animal: An Earthly Cosmology. New York: Pantheon, 2010.

Kimmerer, Robin Wall. Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants. Minneapolis: Milkweed Editions, 2013.

Spiritual Ecology: The Cry of the Earth. Ed. Llewellyn Vaughan-Lee. Point Reyes: Golden Sufi Center, 2013.

Le Guin, Ursula K. Late In The Day. Poems 2010–2014. Oakland: PM Press, 2015.

Macfarlane, Robert. Landmarks. London: Hamish Hamilton, 2015.

Nature, Love, Medicine: Essays on Healing in Wilderness. Ed. Thomas Lowe Fleischner. Salt Lake City: Torrey House Press, 2017.

Macfarlane, Robert. The Lost Words. London: Hamish Hamilton, 2017.

Canton, James. The Oak Papers. Edinburgh: Canongate, 2020.

„The Myth of Progress – An Interview with Paul Kingsnorth“. Emergence Magazine. https://emergencemagazine.org/story/the-myth-of-progress/. Citováno 20. 1. 2021.

Emergence Magazine. https://emergencemagazine.org/. Citováno 20. 1. 2021.

 

Beletrie

Příběhy na vás začnou pracovat a změní způsob, jakým nahlížíte na svět – to je moje zkušenost – tak, jak by to žádná argumentace ani sebevětší množství racionálních důvodů nedokázaly.
Paul Kingsnorth

Ballard, James Graham. The Drowned World. New York: Berkley Books, 1962.

Le Guin, Ursula K. „The Word for World Is Forest“. Again, Dangerous Visions. Ed. Harlan Ellison. Garden City: Doubleday, 1972. — Le Guinová, Ursula K. „Svět je les, les je svět“. Experiment člověk. Přel. Jaroslav Veis. Ed. Ivo Železný. Praha: Svoboda, 1983.

Le Guin, Ursula K. Always Coming Home. New York: Harper & Row, 1985.

Quinn, Daniel. Ishmael. New York: Bantam/Turner, 1992. — Quinn, Daniel. Ishmael – Dobrodružství mysli a ducha. Přel. Jakub Novotný. Praha: Dobrovský s.r.o., 2015.

McCarthy, Cormac. The Road. New York: Alfred A. Knopf, 2006. — McCarthy, Cormac. Cesta. Přel. Jiří Hrubý. Praha: Argo, 2008.

Pendell, Dale. The Great Bay: Chronicles of the Collapse. Berkeley: North Atlantic Books, 2010. — Pendell, Dale. Velký záliv. Přel. Denis Kostomitsopoulos. Praha: Dybbuk, 2018.

Mitchell, David. The Bone Clocks. London: Sceptre, 2014. — Mitchell, David. Hodiny z kostí. Přel. Petra Diestlerová. Praha: Mladá fronta, 2017.

Oreskes, Naomi a Eric M. Conway. The Collapse of Western Civilization: A View from the Future. New York: Columbia University Press, 2014. — Oreskesová, Naomi a Eric M. Conway. Kolaps západní civilizace. Přel. Karina Matějů. Praha: Práh, 2016.

Bacigalupi, Paolo. The Water Knife. New York: Alfred A. Knopf, 2015. — Bacigalupi, Paolo. Vodní nůž. Přel. Richard Podaný. Praha: Argo, 2016.

Bradley, James. Clade. London: Hamish Hamilton, 2015.

Lunde, Maja. Bienes historie. Oslo: Aschehoug, 2015. — Lunde, Maja. Historie včel. Přel. Martin Nagy. Praha: Dobrovský, s.r.o., 2017.

Lunde, Maja. Blå. Oslo: Aschehoug, 2017. — Lunde, Maja. Modrá. Přel. Tereza Švejkovská. Praha: Dobrovský, s.r.o., 2018.

VanderMeer, Jeff. Borne. New York: MCD / Farrar, Straus and Giroux, 2017. — VanderMeer, Jeff. Borne. Přel. Pavel Bakič. Praha: Argo, 2019.

VanderMeer, Jeff. The Strange Bird: A Borne Story. New York: MCD/FSG Originals, 2017.

Powers, Richard. The Overstory. New York: W. W. Norton & Company, 2018.

Lunde, Maja. Przewalskis hest. Oslo: Aschehoug, 2019.

VanderMeer, Jeff. Dead Astronauts. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2019.

Plav 4 (2020). https://www.svetovka.cz/2020/05/04-2020/. Citováno 20. 1. 2021.

Robinson, Kim Stanley. The Ministry for the Future. London: Orbit Books, 2020.

Okri, Ben. „And Peace Shall Return“. Emergence Magazine. https://emergencemagazine.org/story/and-peace-shall-return/. Citováno 20. 1. 2021.

The Dark Mountain Project. https://dark-mountain.net/. Citováno 20. 1. 2021.

Zpět na číslo