Smaranda Cosmin

Z rumunštiny přeložil Jiří Našinec

Druhá básnířka tohoto čísla provede pomocí anatomických metafor pitvu emocí a snů. Skalpel, prosím! Řízneme do živého.

 

Ta v zrcadle – poddajná a čistá
Má něžný úsměv – čirá koketnost
Která z nich dvou ti podlou zradu zchystá
Ty, bláhovosti, nebo Marnivost?

Věk už si oděl aseptický plášť
Běs nadšení modlí se teď ave
V duhovce nevíry rodí se jí zášť
Metabolismus lži co víry pravé.

Začíná pitva. Bez rukavic.
Bez umrtvení. Leb je otevřen.
Tímhletím nervem vzlíná navíc
Jak hvězdné plazma, tak i sedlý sen.

Šedivě sněží na mozkové blány
Pitváme tady něhu zvětšenou
Bělostná žebra šklebí se jí z rány
Nad puklým srdcem ztichlou ozvěnou.

 

Originál: Cosmin, Smaranda. „Anima, Animae“. Saturn. Cartea Românească, 1990.

 

Smaranda Cosmin

Smaranda Cosmin (* 1956) je básnířka, prozaička, překladatelka a diplomatka. Absolvovala obory rumunština a francouzština na Bukurešťské univerzitě. Je autorkou básnických sbírek Aventura (Dobrodružství, 1983), Sărbătoarea lui Alexandru (Alexandrova slavnost, 1985), Saturn (1990) aj. Z prózy na sebe upoutala knihou s biblickými ozvuky Văduva din Ierihon (Vdova z Jericha, 2000). Populární je její slovník Mic dicţionar enciclopedic al capodoperelor literaturii universale (Malý encyklopedický slovník veleděl světové literatury, 2007).

 

Jiří Našinec

Jiří Našinec (* 1950) studoval v letech 1969–1974 rumunštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1977–1984 pracoval jako jazykový redaktor v nakladatelství Práce, mezi lety 1984–1994 byl redaktorem (1992–1993 šéfredaktorem) nakladatelství Odeon. V údobí let 1996–2001 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání, od roku 2001 byl zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na FF UK, od září 2011 do srpna 2020 na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií tamtéž. Překládá z literatury rumunské, moldavské a francouzské (přes 50 knižních titulů). V roce 2007 získal cenu Magnesia Litera za překlad knihy rumunského autora Petra Cimpoeșa Simion Výtažník, o sedm let později Cenu Josefa Jungmanna za překlad románu rumunského exilového spisovatele Bogdana Suceavy S bubnem na zajíce chodil.

Zpět na číslo