Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

co víte o Rumunsku? Ba co víc, co víte o tamní poezii? Pokud jste z mé otázky na rozpacích, nezoufejte, neboť právě držíte v rukou protilék na neznalost, náplast na své (i mé) kulturní mezery! Poznáte obrazotvornost tak divokou, jako je karpatská bystřina. V tomto čísle vám totiž přinášíme reprezentativní výbor z tvorby rumunských básníků a básnířek, který pokrývá téměř jedno století. V úvodním eseji Jarmily Horákové se blíže seznámíte s vývojem rumunské poezie od 17. století až po současnost. Dále potkáte lehce morbidní rané básně Tristana Tzary, oneiristické juxtapozice Leonida Dimova, reflexivní poetiku Any Blandiany či surrealistické výjevy Gellu Nauma. Geo Bogza vás vezme na takřka platónské putování vesmírem až ke zrodu živlů a tvarů. Cesta čtenářova se pak změní v divokou balkánskou dechovku, to když otěže převezme Mircea Dinescu. Naopak Marin Sorescu vás znovu vyladí na filosofičtější témata, podobně jako Bogdan Mureșanu a jeho tázání se po boží přítomnosti. V básni Smarandy Cosmin dojde k nezvyklému zkřížení básně a autopsie a nejmladší zastoupený autor, Claudiu Komartin, pro změnu spojí poezii s fyzikou a vědeckofantastickými obrazy.

Při přípravě tohoto čísla jsem zavítal do mnou nezmapovaných vod, za což vděčím autorce koncepce Alžbětě Stančákové. Díky ní jsem objevil a alespoň částečně ohledal další kout pozoruhodné světové poezie, jež reflektuje témata, která nám přitom mohou být blízká, neboť sdílíme podobnou historickou zkušenost.

Přeji vám příjemné čtení a v příštím čísle se můžete těšit na palestinské spisovatele žijící v Izraeli.

Ondřej Vinš

Obsah

Kraťasy
Zdeněk Lyčka, Jaroslav Olša, jr.

Rozhovor k tématu
Claudiu Komartin
Obnovit bdělost jazyka

Esej k tématu
Jarmila Horáková
250 let rumunské poezie

Téma
Leonid Dimov / Tomáš Vašut
Za dveřmi stojí času štosy celé

Mircea Dinescu / Jitka Lukešová
Vyjdi na ulici, aby sis vyléčil představivost

Ana Blandiana / Libuše Valentová
Co je láska jiného než univerzální zákon zrušení hranic?

Marin Sorescu / Libuše Valentová
Můj verš je první přítok

Geo Bogza / Jiří Našinec
Zpěv vzpoury, lásky a smrti

Bogdan Mureșanu / Jiří Našinec
Pronikl jsem do podzemí paměti

Gellu Naum / Jiří Našinec
Několik pomuchlaných slov

Smaranda Cosmin / Jiří Našinec
Anima, Animae

Tristan Tzara / Libuše Valentová
Vyndal jsem starý sen z krabice

Claudiu Komartin / Libuše Valentová
Kobalt

Soutěž Jiřího Levého
Alexej Poljarinov / Magdalena Doležalová
Rif

Esej překladatele
Petra Diestlerová
Překládat román o možnostech překladu

Recenze
Barbora Pýchová
Svět plurality Hanny Arendtové
(Ken Krimstein: Tři útěky Hanny Arendtové: tyranie pravdy)

Petr Christov
Artaude, Artaude! Už tě zase vydali
(Antonin Artaud: Cestou k Ciguri)