Rubrika: Bibliografie Stránka 2 z 4

Politika, exotika, erotika a ústup čínštiny

O překladech moderní čínské literatury

Olga Lomová
 

Mimo úzký okruh odborníků si dnes jen málokdo v České republice je vědom toho, že česká sinologie zastává v mezinárodním měřítku zcela mimořádné postavení coby „česká“ či „pražská“ škola. Výjimečnost oboru, jak jej začal koncipovat v 50. letech minulého století Jaroslav Průšek, spočívá v přístupech, které se mezitím staly ve světě samozřejmostí, ve své době však měly převratný význam. Průšek pojímal sinologii jako obor, který propojuje klasický filologický a historický přístup zaměřený na zkoumání čínské tradice a specifických rysů čínské kultury s novou orientací na aktuální problémy současnosti,

Výběrová bibliografie českých překladů novější švýcarské literatury

Sestavila redakce ve spolupráci s Jitkou Nešporovou
 

Amann, Jürg. Dopisy od panenky. Přel. Magdalena Štulcová. Zlín: Archa, 2010.

Amann, Jürg. Zabít matku. Přel. Alena Nováková. Zlín: Archa, 2009.

Bauersima, Igor. norway. today. Přel. Ondřej Černý. Praha: Divadelní ústav, 2003.

Bichsel, Peter. Povídání pro děti. Přel. Petra Koryčánková. Brno: Host, 2006.

Blatter, Silvio. Není krásnější země. Přel. Růžena Grebeníčková. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1989.

Bouvier, Nicolas. Deník z Aranu a jiných míst.

Estonská literatura v Čechách

Připravili Naděžda Slabihoudová a Michal Vaněk

Tradice překládání estonské literatury do češtiny nesahá dál než do období mezi světovými válkami. Důvodem, proč se o estonskou literaturu nezajímali už například překladatelé z řad českých obrozenců, kteří jinak z literatur malých národů překládali, byla pravděpodobně její velká kulturní i jazyková odlišnost a nedostupnost, nemluvě o tom, že laická autorská tvorba se v estonštině začíná ve větší míře rozvíjet až od poloviny 19. století, kdy už česká kultura byla emancipovaná a existovala tu čilá literární tvorba.

Estonská lidová slovesnost přes svou žánrovou pestrost a materiální bohatství pozornost českých překladatelů a vědců nepřitáhla,

Dílo Oldřicha Krále

Sestavila Nelly Pelc Vostrá
 

Původní tvorba

Král, Oldřich a kol. Z dějin literatur Asie a Afriky. 5 svazků. Praha: SPN, 1962–1965.

Král, Oldřich. Umění čínského románu. Praha: SPN, 1965.

Král, Oldřich. „Metamorfózy hodnot. Nápady k úvaze“. Orientace 3/1966. 18–22.

Král, Oldřich. „Cesta zůstala sjízdná“. O čem bych psal kdybych měl kam. (Tak píšu vám, pane Hrabal!). Praha: Samizdat, 1974.

Král, Oldřich. „Zrod a vývoj básnické ideje v Číně“. Kulturní tradice Dálného východu.

Knižní překlady turecké literatury

Sestavil Petr Kučera

Vzhledem k počtu knižních překladů turecké literatury do češtiny patří tento bibliografický seznam [1] k těm, u nichž si snad můžeme dělat nároky na úplnost. Nezahrnuje ovšem překlady vydané časopisecky, které u nás vycházely především v časopise Orientálního ústavu Akademie věd Nový Orient a také ve Světové literatuře. [2] Pokud není uvedeno jinak, jedná se o přímé překlady z turečtiny.
 

1000 nejkrásnějších novel. Sv. 9. Přel. O. S. Vetti (pseudonym Aloise Koudelky). Praha, 1911. (obsahuje delší povídku Ahmeta Hikmeta)

Ali,

Albánští autoři v překladech

Sestavila Hana Tomková
 

Překlady albánské literatury do češtiny

Kadare, Ismail. Generál mrtvé armády. Z albánštiny přeložila Hana Tomková. Praha: Odeon, 1990.

Kadare, Ismail. Krvavý duben. Z francouzštiny přeložila Veronika Sysalová. Praha: Odeon, 2007.

Krása země. Albánské pohádky a pověsti. Z albánštiny přeložila Hana Tomková. Praha: Argo, 2009.

Musaraj, Shevqet. S albánskými partyzány. Bojový deník I. úderné divize. Z albánštiny přeložili Dhimitri Pilika a Leopold Joura. Praha: Naše vojsko, 1951.

Národní zpěvy albánské.

Česká literatura na zahraničních stránkách

Internetové odkazy věnované české literatuře v zahraničí

Sestavily Michaela Otterová a Lucie Koryntová
 

Přehledy překladů děl českých autorů

www.czechlit.cz/bibliografie
Nejucelenější bibliografie zahraničních vydání děl českých autorů sestavená Portálem české literatury.

www.pluh.org
Přehled přeložených a připravovaných titulů od autorů, jež v zahraničí zastupuje agentura Pluh.

www.dbagency.cz/index.php?f=news
Přehled přeložených a připravovaných titulů od autorů, jež v zahraničí zastupuje Literary Agency Dany Blatné.

Zahraniční stránky věnované české literatuře

anglicky:
users.ox.ac.uk/~tayl0010/transl.html

francouzsky:
www.librairie-compagnie.fr/tchecoslovaquie/index.htm
bohemica.free.fr

italsky:
www.esamizdat.it/letteraturaceca.htm

Zahraniční časopisy věnované české literatuře

www.transcript-review.org/en/issue/transcript-6–czech-
6.

Překlady Miroslava Jindry

Výběrová bibliografie. Řazeno chronologicky.

Goldsmith, Oliver. Farář wakefieldský (The Vicar of Wakefield). Společně s Alenou Jindrovou-Špilarovou. Praha: SNKLHU, 1954.

Dreiser, Theodore. Sestřička Carrie (Sister Carrie). Společně s Alenou Jindrovou-Špilarovou. Praha: SNKLHU, 1957. (2. vyd. Praha: Odeon, 1979)

Aldridge, James. Kéž by nezemřel (I Wish He Wouldn’t Die). Společně s Alenou Jindrovou-Špilarovou. Praha: SNKLHU, 1959. (2. vyd. Praha: Odeon, 1975)

Corbett, Jim. Chrámový tygr (The Temple Tiger). Praha: Mladá fronta, 1964.

Byrd, Richard E. Sám a sám (Alone). Praha: Mladá fronta,

Překlady portugalské literatury

Bibliografie překladů portugalské literatury
vydaných po roce 1989

Sestavila Šárka Grauová
 

Andrade, Eugénio de. Svrchovanost (výbor ze sbírek Vertentes do Olhar, Antologia Breve, Branco no Branco). Přeložila a doslov a poznámku o autorovi napsala Pavla Lidmilová. Praha: Fra, 2004.

Andresenová, Sophia de Mello Breyner. Příkladné povídky (Contos Exemplares). Přeložila Desislava Dimitrovová. Doprovodnou studii napsala Silvie Špánková. Kalendárium sestavila a stať Umění básnické III přeložila Šárka Grauová. Edice Lusobrazilská knihovna. Sv. 3. Praha: Torst, 2007.

Antunes, António Lobo. Jidášova díra (Os Cus de Judas).

Výběrová bibliografie překladů vlámských autorů

Sestavila Marta Nováková

Tento přehled navazuje na „Bibliografii k tématu“, která vyšla v Plavu 7–8/2007. Podává přehled překladů poezie, prózy, dramatu a literatury pro děti a mládež, které byly publikovány v letech 1998–2009, a těch, které se připravují k vydání (u nich ponecháváme název v nizozemštině). Přehled zmiňuje také významná díla, která vyšla do roku 1998. Zvlášť uvádíme překlady, které vyšly v časopisech, a překlady knih pro děti a mládež. Samostatným odkazem jsou i internetové zdroje, které čtenáři kromě dalších bibliografických odkazů poskytnou také informace o vlámské literatuře a kultuře.
 

Překlady poezie a prózy vlámských autorů vydané v letech 1998–2009

Aspe,