Sestavila Nelly Pelc Vostrá
 

Původní tvorba

Král, Oldřich a kol. Z dějin literatur Asie a Afriky. 5 svazků. Praha: SPN, 1962–1965.

Král, Oldřich. Umění čínského románu. Praha: SPN, 1965.

Král, Oldřich. „Metamorfózy hodnot. Nápady k úvaze“. Orientace 3/1966. 18–22.

Král, Oldřich. „Cesta zůstala sjízdná“. O čem bych psal kdybych měl kam. (Tak píšu vám, pane Hrabal!). Praha: Samizdat, 1974.

Král, Oldřich. „Zrod a vývoj básnické ideje v Číně“. Kulturní tradice Dálného východu. Praha: Odeon, 1980.

Král, Oldřich. „Kaligrafický princip v písmu a na obraze“. Kulturní tradice Dálného východu. Praha: Odeon, 1980.

Král, Oldřich. „Trojí paradigma symbolu a symbolizace v čínském estetickém myšlení“. Estetika 1/1993. Praha: Academia.

Král, Oldřich. „Milan Kundera, Octavio Paz a čínský román: otázky komparatistice“. Kontext – překlad – hranice. Studie z komparatistiky I. Ed. O. Král, M. Procházka a V. Svatoň. Praha: Mlejnková, 1996.

Král, Oldřich. „Význam srovnávací poetiky. Na kraji obraznosti“. Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky II. Ed. Vladimír Svatoň, Anna Housková, Oldřich Král. Praha: Centrum komparatistiky FF UK, 1999.

Král, Oldřich. „Cesty (Metafory čínské imaginace)“. Cesty: pojem – metafora – žánr. Studie z komparatistiky IV. Ed. O. Král, Z. Hrbata. Praha: Centrum komparatistiky FF UK, 2004.

Král, Oldřich. „Teorie literatury a umění: hodnota srovnávací“. Srovnávací poetika v multikulturním světě. Ed. Vladimír Svatoň, Anna Housková. Praha: FF UK, 2004.

Král, Oldřich. Čínská filosofie: pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005.

Král, Oldřich. „Čínská báseň v Čechách: na staré téma aktuálně“. Český překlad II (1945–2004). Praha: UK, 2005. 26–49.

Král, Oldřich. „Vědomí básně a vědomí básníka ve staré Číně“. Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. Ed. Sylva Fischerová a Jiří Starý. Praha: Argo, 2006.

Král, Oldřich. „Na hraně: mezi filosofickým a poetickým rozhovorem“. Různost rozhovorů: poezie – filosofie – věda. Studie z komparatistiky V. Ed. O. Král, Z. Hrbata. Praha: FF UK, Oddělení komparatistiky ÚČL AV, Malvern, 2006.

Král, Oldřich. „Proměny: předlohy Mathesiových čínských překladů“. Text mezi literaturami. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 9–36.

Král, Oldřich. „Integrální poetika čínského lyrismu“. Literatura mezi uměními. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. 9–36.

Král, Oldřich. „Próza, báseň, píseň: Presumpce formy a smyslu“. Verš a próza. Studie z komparatistiky VI. Ed. O. Král, Z. Hrbata, M. Pokorný. Praha: Malvern, 2010.

Král, Oldřich. „Dějiny cizí literárnosti jako proměny tvaru a genese smyslu“. Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie. Ed. Miroslav Petříček. Praha: Herrmann a synové, 2011 (v tisku).

Knižní překlady

Pa Ťin. Rodina. Praha: SNKLHU, 1959.

Mao Tun. Obchod rodiny Lin. Praha: Československý spisovatel, 1961.

Wu Ťing-c’. Literáti a mandaríni. Neoficiální kronika konfuciánů. Praha: SNKLU, 1962; Olomouc: Votobia, 1995.

Tao. Texty staré Číny. Praha: Klub přátel poezie, Československý spisovatel, 1971.

Starožitné zrcadlo. Přeloženo pod pseudonymem Josef Fass. Praha: Odeon 1976.

Shitao. Malířské rozpravy Mnicha Okurky. Samizdat, 1977; Olomouc: Votobia, 1996; Praha: Agite/Fra, 2007.

Cchao Sue-čchin. Sen v červeném domě. Praha: Československý spisovatel, 1986–1988.

Chuej-neng. Tribunová sútra Šestého patriarchy. Praha: Odeon, 1988, 1989, 1990; Praha: Vyšehrad, 1999.

Čchan. Praha: Inspirace, 1990.

Mistr Čuang. Vnitřní kapitoly. Praha: Odeon, 1992.

Kniha mlčení. Texty staré Číny. Praha: Mladá fronta, 1994.

I-ting. Kniha proměn. Praha/Lásenice: Maxima, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2008.

Mistr Sun. O válečném umění. Olomouc: Votobia, 1995; Praha: Maxima, 1999; Praha: Dokořán, 2008.

Shánění krávy. Deset obrazů hledajícího ducha. Praha: Brody, 1998.

Tři nadání. 3 x 24 starých básní o básnictví, malířství a kaligrafii. S Karlem Šiktancem. Praha: Mladá fronta, 2000.

Liu Xie. Duch básnictví řezaný do draků. Teoretická báseň v próze. Praha: Brody, 2000.

Fenolossa, Ernest F., Ezra Pound. Čínský písemný znak jako básnické médium. Praha: Fra, 2005.

Mistr Zhuang. Sebrané spisy. Lásenice: Maxima, 2006.

Brána bez dveří. Praha/Lásenice: Maxima, 2007.

Velké učení. Doktrína středu. Lásenice: Maxima, 2008.

Yue Dong. Vsuvka do putování na Západ: román na přidanou. Lásenice: Maxima, 2009.

Laozi. Pro sváteční bibliofilské vydání s výtvarným doprovodem Jana Merty. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2010.

Překlady ve sbornících a časopisech

Pa Ťin. „Měsíčná noc“. Nový Orient 1/1956.

Pa Ťin. „Pes“. Nový Orient 2/1964.

Wu Cu-siang. „Léky pro pána“. Nový Orient 3/1965.

Wu Cu-siang. „Poustevna Zelených bambusů“. Nový Orient 2/1966.

Li Yu. „Modlitební rohož z masa“ (kapitoly 9–10). Výběr 1968.

Wang Wej. „Rozprava o krajinomalbě“. Nový Orient 9/1991.

„Slivoně ve zlaté váze“ (kapitola 12). Klenoty čínské literatury. Ed. Lucie Olivová. Praha: Portál, 2006.

Li Yu. „Modlitební rohož“ (kapitola 1). Plav 4/2008.

 

Zpět na číslo