Sestavil Petr Kučera

Vzhledem k počtu knižních překladů turecké literatury do češtiny patří tento bibliografický seznam [1] k těm, u nichž si snad můžeme dělat nároky na úplnost. Nezahrnuje ovšem překlady vydané časopisecky, které u nás vycházely především v časopise Orientálního ústavu Akademie věd Nový Orient a také ve Světové literatuře. [2] Pokud není uvedeno jinak, jedná se o přímé překlady z turečtiny.
 

1000 nejkrásnějších novel. Sv. 9. Přel. O. S. Vetti (pseudonym Aloise Koudelky). Praha, 1911. (obsahuje delší povídku Ahmeta Hikmeta)

Ali, Sabahattin. Anatolské příběhy. Přel. Jozef Blaškovič. Praha: SNKLHU, 1953.

Ali, Sabahattin. Ďábel v nás. Přel. Helena Turková. Praha: Mladá fronta, 1959.

Ali, Sabahattin. Šťastný pes a jiné povídky. Přel. Josef Kováč. Praha: SNDK, 1961.

Anday, Melih Cevdet. Jak se hraje mikádo. Přel. Luděk Hřebíček. Praha: Dilia, 1970. (div. hra)

Filipiová, Eva. „Iskendername v tvorbě Ahmediho (podle bratislavského rukopisu)“. Nepublikovaná diplom. práce. UK Praha, 1967. (obsahuje částečný překlad eposu)

Gürpınar, Hüseyin Rahmi. Cařihradské povídky. Přel. Melahat Holečková. Praha: Svoboda, 1952.

Hikmet, Nazım. 5 her. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: SNKLHU, 1959. (div. hra)

Hikmet, Nazım. A věčně budu žít (Josef a jeho bratři). Z ruštiny přel. František Šec. Praha: ČDLJ, 1956. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Byl Filip Filípek nebo nebyl?. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: ČDLJ, 1956. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Člověk ze starých novin (Zapomenutý). Z ruštiny přel. Soňa Danielová. Praha: Dilia, 1959. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Damoklův meč. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: Dilia, 1959. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Kráva. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: ČDLJ, 1958. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Lebka. Z ruštiny přel. František Šec. Praha: ČDLJ, 1956. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Legenda o lásce. Z ruštiny přel. František Šec. Praha: ČDLJ, 1954 a 1955. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Listí ze šesti stromů. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: SNKLU, 1963. (poezie)

Hikmet, Nazım. Pobyt v Praze. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: Československý spisovatel, 1959. (poezie)

Hikmet, Nazım. Podivín. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: ČDLJ, 1956. (div. hra)

Hikmet, Nazım. První den sváteční. Z ruštiny přel. Vladimír Horáček. Praha: Čs. divadelní a lit. jednatelství, 1954. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Romantika. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: Československý spisovatel, 1966.

Hikmet, Nazım. Stanice. Z ruštiny přel. Jiří Taufer. Praha: ČDLJ, 1957. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Vyprávění o turecké zemi. Z ruštiny přel. Růžena Pochová-Seydlerová. Praha: ČDLJ, 1952 a Praha: Orbis, 1953. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Vzpoura žen. Původně vydáno rusky a zdramatizováno Viktorem Grigorijevičem Komisarževskim. Přel. Karel Vondrášek. Praha: Dilia, 1976. (div. hra)

Hikmet, Nazım. Zpěv za mřížemi. Z ruštiny, angl. a franc. přel. Jaroslav Bouček a Adolf Kroupa. Praha: Mladá fronta, 1951. (poezie)

Hřebíček, Luděk. „Dílo Mahmuta Makala o turecké vesnici (s překladem vybraných kapitol z knih Köyümden a Memleketin sahipleri)“. Nepublikovaná diplomová práce. UK Praha, 1958.

Kemal, Yaşar. Jeřábi se zlatými pery. Přel. Luděk Hřebíček. Praha: Odeon, 1979.

Kemal, Yaşar. Zbojník Ince Memed. Přel. Helena Turková. Praha: SNKLU, 1966.

Kučerová, I. „Tvorba Saita Faika“. Nevydaná diplomová práce. UK Praha, 1965. (obsahuje překlad 6 povídek S. F.)

Lejlá hánum. Vzpomínky na harém sultánů tureckých. Z francouzského překladu Clauda Farrèra přel. J. V. Šmejkal. Praha: J. Otto, 1928.

Livaneli, Zülfü. Štěstí. Přel. Tomáš Laně. Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rush, 2008.

Mu’allim Nádži-Efendi. Omarovo dětství (až do jeho osmého roku). Přel. Jan Rypka. Praha: J. Otto, 1913.

Na táčkách u cizích spisovatelů. Povídky. Sv. I. a sv. V. Povídky z celého světa přel. O. S. Vetti (pseudonym Aloise Koudelky). Brno: Nákladem benediktinů rajhradských, 1917. (sv. V. obsahuje mj. povídky Aka Gündüze, Uşakizade Halida Ziyi, Aliho Beye a Hikmeta Ahmeda, sv. I. některé drobné prózy Necdeta a Nasira)

Nasr-Ed-Dín hodža. Nasreddinovy taškařice. Přel. Pavel Saman a Eva Krausová. Praha: SNKLHU, 1956.

Nesin, Aziz. Udělej něco, Mete. Přel. Jozef Blaškovič. Praha: Dilia, 1963. (div. hra)

Nesin, Aziz. Ulice Istanbulu. Přel. Luděk Hřebíček. Praha: Odeon, 1983.

Osman Aga z Temešváru. Ve stínu kříže. Přel. Petr Štěpánek. Praha: Brody, 2001.

Özkan, Serdar. Ztracená růže. Z angličtiny přel. Libuše a Luboš Trávníčkovi. Praha: Triton, 2006.

Pamuk, Orhan. Bílá pevnost. Přel. Petr Kučera. Praha: Argo, 2010.

Pamuk, Orhan. Istanbul. Z angličtiny přel. Klára Kolinská. Praha: BBart, 2007.

Pamuk, Orhan. Jmenuji se Červená. Přel. Petr Kučera. Praha: Argo, 2007.

Pamuk, Orhan. Nový život. Přel. Petra Prahlová. Praha: Fra, 2008.

Pamuk, Orhan. Sníh. Přel. Petr Kučera. Praha: Argo, 2009.

Poesie zbraň pravdy. Básníci světa v boji za mír a socialismus. Sestavil Adolf Kroupa. Praha: 1953. (obsahuje několik básní Nazıma Hikmeta v překladu Jozefa Blaškoviče)

Přenosilová-Veselá, Zdenka. „Dílo Mahmuta Makala ‚Bizim Köy‘ – Naše vesnice a jeho postavení v turecké literatuře“. Nepublikovaná diplomová práce. UK Praha, 1954. (část 2 obsahuje překlad díla)

Šprýmy hodži Nasr-ed-dína efendiho. Vybral a přel. Karel Šafář. Praha: Družstvo práce, 1932.

Taner, Haldun. Destán Aliho z Kešánu. Přel. Jitka Zamrazilová. Brno: 1963. (div. hra)

Turecké povídky ze sbírek Jakuba Kadryho a Achmeda Hikmeta. Přel. Jaromír V. Šmejkal. Praha: A. Hynek, 1927.

Turková, Helena. „Překlad z turečtiny a zpracování čtyř kapitol z cestopisu Evliji Čelebího po Dalmacii a Bosně v letech 1660–1661, jakož i kritické upravení tureckého textu“. Nepublikovaná disertační práce. UK Praha, 1950.

Üstüngel, Savaş (pseudonym İsmaila Bilena). Cesta boje. Zápisky tureckého komunisty. Přel. Zdenka Přenosilová a Ctirad Šárka. Praha: SNPL, 1954.

Veli, Orhan. Čeho se nemohu zříci. Přel. Luděk Hřebíček. Praha: SNKLU, 1964. (poezie)

Zamrazilová, Jitka. „Turecký lidový milostný epos o Keremovi a Asli“. Nepublikovaná diplomová práce. UK Praha, 1966. (obsahuje překlad eposu)

Žerty a příhody Nasreddina chodži. Vybral a z turečtiny i dalších jazyků přel. Richard Hrdlička. Praha: vlastním nákladem, 1913.

Poznámky:

1. Tato bibliografie byla původně připravena jakou součást rozsáhlejší studie o překladech turecké literatury do češtiny a české literatury do turečtiny v rámci projektu The Translating in the Mediterranean pod záštitou nadace Next Page Foundation (celá zpráva bude publikována v listopadu 2010). [Zpět]

2. Částečný seznam sahající zhruba do poloviny 90. let je možno najít na stránkách <www.obecprekladatelu.cz/ ZZPREKLADY/totalturectina.htm>. [Zpět]

 

Zpět na číslo