Úvodník

Lukáš Novosad

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

omlouvám se za zpoždění letošního prvního čísla. Bohužel jsme nebyli připraveni na možný kolaps zvoleného tématu, a museli jsme proto v době připadající sběru posledních textů pro lednové číslo začít improvizovat téma nové. Mám nyní na mysli výměnu velšské literatury (k níž se v budoucnosti vrátíme) za povídky severoamerických indiánů. Příprava jejich publikace se nakonec proměnila v dílnu několika překladatelů, redakčních přátel, kteří se uvolili urychleně převést vybrané indiánské povídky do češtiny. Vyjma úvodní rubriky „Překládat přeložené?“ tedy číslo obsahuje pouze čerstvé překlady vzniklé za poslední měsíc. Sami posuďte, je-li to na kvalitě textů vůbec znát.
Druhou polovinu čísla tvoří rubriky. Je to novinka – rozhodli jsme se zvýraznit „sekundární“ texty, publikované dosud namátkou, a vytvořit pro ně v časopise stabilní místo. Shodou vůle a ironie se lednový Plav nakonec stal dílnou také kritikům překladu. Už tradiční je dotaz, na který tentokrát odpovídá Daniel Dolenský. O šestadvacet stran dále se v novém oddílu „Kritika, teorie a dějiny překladu“ pokouší Ondřej Vimr kritiku překladu vymezit také teoreticky, což je oceněníhodný krok právě v eseji rubriku otevírajícím. Poslední kritika je ohlasem na překlady tištěné v loňském listopadovém Plavu. Konečně tedy texty, z jejichž popudu by doufám mohly vzejít poutavé polemiky. (Ostatně doklady podobného zaujetí, jaké předvedl Richard Podaný, rádi otiskneme kdykoli.)
V únoru se těšte na číslo esejistické, respektive obraz české literatury v esejích přespolních spisovatelů. Howgh!Obsah

Kojot a jeho místo v indiánské mytologii
Radka Šmahelová

Jak Kojot zabil obra
originál Ploskohlavců, překlad Jáchyma Topola, překlad Martiny Moravcové a Markéty Nové

Dvě zabití jednoho obra
Daniel Dolenský

Vraní Indiáni: Kojot stvoří zemi
překlad Radky Šmahelové

Kadové: O Kojotovi a původu smrti
překlad Jana Vaňka jr.

Keresové: Jak Kojotovi ulétnou hvězdy
překlad Radky Šmahelové

Klamathové: Jak Kojot ukradl oheň
překlad Anežky Kuzmičové

Čerokíové: Jak Matka pavouků ukradla slunce
překlad Víta Prokopia

Chkariljové: Jak Kojot Vráně ukradl tabák
překlad Anežky Kuzmičové

Jižní Utahové: Kojot spí s vlastními dcerami
překlad Richarda Podaného

O Kojotově jahodě
originál Vraních Indiánů, překlad Pavla Tice

Atabaskové: Ryba se jí od hlavy
překlad Lukáše Georgieva

Duch manželky
originál Zuniů, překlad Viktora Janiše

Siouxové Brule: Příchod wasiču
překlad Jana Kantůrka

Bílá mytologie Michela Tourniera
recenze Josefa Šlerky

Otevřená kritika překladu
Ondřej Vimr

I takto možno, ale já bych prosil jinak
polemika Richarda Podaného

Evropský Turek Pamuk
Jan Hon