Miloslav Uličný

Jako doprovod ke své bibliografii španělských děl vydaných v tuzemsku v posledních dvou letech sestavil překladatel a teoretik Miloslav Uličný také komplet portrétků jejich autorů a připojil k nim i medailony odpovídajících českých překladatelů.

2005

ALMODÓVAR, Pedro: Todo sobre mi madre / Vše o mé matce. Guión bilingüe / Dvojjazyčný scénář. Přeložila Anežka Charvátová. Jazykový komentář Juan Sánchez. Praha: Garamond 2005. 254 s.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Znamení kříže (La Devoción de la Cruz. Comedia de los Santos y Bandoleros). Přeložil Vladimír Mikeš. Upravili Hana Burešová a Štěpán Otčenášek. Divadelní program. Brno: Městské divadlo Brno 2005. 224 s. Text překladu s. 162–223. Eseje – Vladimír Mikeš: Pedro Calderón de la Barca, s. 21–94; Vladimír Mikeš: Znamení Kříže, s. 129–140.

FERNÁNDEZ URRESTI, MarianoFERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo: Tajemství šifry Mistra Leonarda (Las claves del código da Vinci). Přeložil Petr Koutný. Redakční úprava Alena Zatloukalová. Frýdek-Místek: Alpress 2005 (Edice Klokan). 224 s.

GARCÍA LORCA, Federico: Krvavá svatba (Bodas de sangre). Přeložil Antonín Přidal. Předmluva Roman Sikora. Brno: Větrné mlýny 2005 (Edice Repertoár). 90 s. Druhé knižní vydání. (Správně: Druhé knižní vydání v tomto překladu.)

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Gregerie aneb Co vykřikují věci (Greguerías). Vybral a přeložil Josef Forbelský. Doslov Madridský výstředník napsal Josef Forbelský. Praha: LIKA KLUB, s. r. o. 2005. 152 s. Vydání v tomto výběru první (jinak třetí).

GOYTISOLO, Juan: Za Gaudím v Kappadokii a jiné eseje (Aproximaciones a Gaudí en Capadocia). Přeložil a poznámkami opatřil Jiří Kasl. Doslov napsal Josef Forbelský. Brno: L. Marek 2005. 106 s.

CHANDELLE, René: Poselství Da Vinciho kódu (Más Allá del Código da Vinci). Přeložila Simoneta Dembická. Brno: Jota 2005. 192 s.

Legendy ze Španěl. Ze španělských originálů vybrala a přeložila Eva Hrozková. Praha: Mladá fronta 2005. 192 s.

PÉREZ-REVERTE, Arturo: Královna jihu (La reina del Sur). Přeložil Vladimír Medek. Praha: Euromedia Group k. s. – Knižní klub 2005. 464 s.

VEGA CARPIO, Lope Félix de: Vladařka závist aneb Zahradníkův pes (El perro del hortelano). Přeložil Emanuel Frynta. Program připravil Jan Hančil. Praha: program Národního divadla v Praze 2005. 188 s. + 16 s. foto z inscenace. Text překladu s. 53–162. Eseje – (-han): Repetitorium. Lope Félix de Vega Carpio (1562–1635), s. 10–21. Jan Hančil: Divadlo za časů velkého Španěla, s. 36–52. Vladimír Mikeš: Lope de Vega – syn své doby, s. 36–50. (Druhé vydání tohoto překladu – neuvedeno.)

SÁNCHEZ PIÑOL, Albert: Studená kůže. Duch Lovecrafta se vrací (La pell freda). Přeložil Vít Klouček. Praha: Mladá fronta 2005 (Edice Moderní světová próza). 176 s. (Z katalánštiny.)

2006

GRACIÁN, Baltasar: Příruční orákulum aneb Umění moudrosti. Gracián kontra Komenský (Oráculo manual y arte de prudencia). (Překladatel neuveden.) Uspořádal a doslov napsal Hugo Schreiber. 134 s. + KOMENSKÝ, Jan Amos: Pansofie prodromus aneb O pravé a plné moudrosti. Komenský kontra Gracián. Uspořádala a doslov napsala Květa Neradová. 99 s. Praha: Evropský literární klub 2006. (Dvě díla v jednom svazku.)

Heroldové jasu. Španělští básníci 18. století. Vybral, přeložil, medailony autorů vytvořil a studii Zajatci temnot, hlasatelé jasu napsal Miloslav Uličný. Praha: Ivo Železný 2006. 320 s. (Autoři: Diego de Torres Villarroel; José Francisco de Isla y Rojo; Nicolás Fernández de Moratín; José Cadalso y Vázquez; Gaspar Melchor Jovellanos; Félix María Samaniego; Tomás de Iriarte; Juan Meléndez Valdés; Leandro Fernández de Moratín; Manuel José Quintana.)

JIMÉNEZ LOZANO, José: Oči ikony (Los ojos del icono). Přeložila Anna Tkáčová. Brno: L. Marek 2006. 112 s.

NAVARROVÁ, Julia: Bratrstvo turínského plátna (La Hermandad de la Sábana Santa). Přeložil Vladimír Medek. Praha: Mladá fronta 2006. 424 s.

SIERRA, Javier: Tajemství Poslední večeře (La cena secreta). Přeložila Miluše Válková. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub 2006. 320 s.

Tři španělské pikareskní romány. Život Lazarilla z Tormesu (La vida de Lazarillo de Tormes); H. de Luna: Druhá část Lazarilla z Tormesu (Segunda parte de Lazarillo de Tormes); Quevedo y Villegas, Francisco de: Život rošťáka (Historia de la vida del Buscón); Život a skutky Estebanilla Gonzáleze (Vida y Hechos de Estebanillo González). Přeložili a poznámkami opatřili Oldřich Bělič, Eduard Hodoušek a Josef Forbelský. Praha: Levné knihy KMa, s. r. o. 2006 (Edice Světová knihovna). 493 s. (1–115; 117–238; 239–461; poznámky 463–483). Třetí vydání (v tiráži uvedeno 1. vydání).

VILA-MATAS, Enrique: Bartleby a spol. (Bartleby y compañía). Přeložila Lada Hazaiová. Praha: Garamond 2006 (Edice Transatlantika). 186 s.

ZURDO, DavidGUTIÉRREZ, Ángel: Poslední tajemství Leonarda da Vinciho (El último secreto de Da Vinci). Přeložila Simoneta Dembická. Brno: Jota 2006. 318 s.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Vytrvalý princ (El principe constante). Přeložil Vladimír Mikeš. Praha: Artur 2006 (Edice D). 135 s.

RUIZ ZAFÓN, Carlos: Stín větru (La sombra del viento). Přeložila Athena Alchazidu. Poznámky překladatelky a doslov Athena Alchazidu. Praha: Dokořán 2006. 458 s.

V lednu 2007 pak vyšel překlad z katalánštiny s vročením 2006:
MONZÓ, Quim: Průšvih na druhou (La magnitud de la tragèdia). Přeložil Jan Schejbal. Praha: Faun 2006. 200 s. (Z katalánštiny.)

Uvedený přehled může posloužit též jako dodatek k bibliografickým seznamům za léta 1838–2004. In: ULIČNÝ, Miloslav. Historia de las traducciones checas de literaturas de España e Hispanoamérica. Praha: Karolinum 2005.

Pozn.: Pozornosti sběratele této bibliografie neušla reedice (duben 2005) Cervantesova Důmyslného rytíře dona Quijota de la Mancha (El ingenioso hidalgo do Quijote de la Mancha) v překladu Václava Černého v nakladatelství Levné knihy KMa (Praha 2005, 786 s.). Jde již o čtvrté vydání české verze z roku 1931. Pozdější nepozorností zpracovatele těchto dat však údaj vypadl ze souboru materiálů.

2007

(doplněno dodatečně, údaje k 1. 12. 2007)

BERNET, Jordi – SÁNCHEZ ABULÍ, Enrique: Torpedo Sebrané spisy O2. Luca Torelli je… Torpedo (Torpedo – Obra Completa Vol. 2). Přeložil Petr Straka. Redakce Karel Petřík a Jiří Pavlovský. Praha: Netopejr 2007. 144 s. (Komiks.)

ETXEBARRIA, Lucía: Láska, zvědavost, prozac a pochybnosti (Amor, curiosidad, prozac y dudas). Přeložila Hana Kloubová. Praha: Garamond 2007. 284. (Edice Transatlantika, sv. 7.)

GANIVET, Ángel: Španělské idearium (Idearium español). Přeložila Anna Tkáčová. Chomutov: L. Marek 2007. 143 s. (Ediční poznámka. Jmenný a věcný rejstřík. Zeměpisný rejstřík.)

GARCÍA LORCA, Federico: Romancero gitano/Cikánské romance. Přeložil a poznámkami, doslovem a medailonem autora opatřil Miloslav Uličný. Praha: Triton 2007. 150 s. (Bilingvní edice.)

MARÍAS, Javier: Všechny duše (Todas las almas). Přeložila Blanka Stárková. Praha: BB/art 2007. 208 s.

MARSÉ, Juan: Ještěrčí ocásky (Rabos de lagartija). Přeložila a doslov napsala Marie Jungmannová. Praha: Euromedia Group k. s. – Odeon 2007. 272 s. (Světová knihovna, svazek 50.)

ORTEGA Y GASSET, José: Meditace o Quijotovi (Meditaciones del Quijote). Přeložila Martina Mašínová. Doslov „Ortegův styl: filozofie a literatura“ napsala Anna Housková. Rejstřík. Brno: Host 2007. 120 s. (Teoretická knihovna, svazek 17.)

RUIZ ZAFÓN, Carlos: Stín větru (La sombra del viento). Přeložila Athena Alchazidu. Poznámky překladatelky a doslov Athena Alchazidu. Praha: Dokořán 2007. 458 s. (Dotisk.)

SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés: V těle světa (En el cuerpo del mundo). Vybral, přeložil a doslov napsal Petr Zavadil. Praha: Agite/Fra. 216 s.

SÁNCHEZ-SILVA, José María: Marcelino (Marcelino pan y vino). Přeložila Věra Kofroňová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007. 128 s.

UNAMUNO, Miguel de: Nada menos que todo un hombre / Celý muž. Texto bilingüe con comentarios. Přeložil Zdeněk Šmíd. Praha: Garamond 2007. 116 s. (Vydání českého textu třetí.)

VERNET, Juan: Arabské Španělsko a evropská vzdělanost (Lo que Europa debe al Islam de España) s využitím 2. vydání francouzského překladu Ce que la culture doit aux Arabes de l´Espagne. Přeložil Jiří Kasl. Odbornou revizi překladu provedl Karel Keller. Brno: L. Marek 2007. 392 s. (Seznam zkratek. Aktualizovaná bibliografie. Literatura v češtině. Osobní rejstřík. Místní rejstřík.)

 

Pro překlady hispanoamerických autorů viz bibliografii v Plavu 1/2008.

Poznámka: Krátce po vydání „španělského čísla“ PLAVu (3/2007) jsem zjistil, že v bibliografii za léta 2005–2006 tam publikované chybí několik titulů, které jsem identifikoval později. Zároveň prosím zájemce, aby si doplnili bibliografické údaje z let 2002 a 2003.

Překlady hispanoamerických autorů:

Paulovich Escalona, David: Poprvé i posté (originální název nezjištěn). Přeložili Eva Mánková a Karel Sýs. Praha: Fajma 2002. 144 s. (Kuba) (Nakladatelství na žádost o bližší informace nebo zaslání knihy nereagovalo.)

Překlady španělských autorů:

BERNET, Jordi – SÁNCHEZ ABULÍ, Enrique: Torpedo – Sebrané spisy 01. Luca Torelli je… Torpedo (Torpedo – Obra Completa 01). Přeložil Petr Straka. Redakce Karel Petřík a Jiří Pavlovský. Praha: Netopejr 2006. 140 s. (Komiks.)

BERSOZA MARTÍNEZ, Miguel: František Xaverský (San Francisco Javier). Překladatel neuveden. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o. 2005. 48 s. (Komiks.)

HERNÁNDEZ, Miguel: Přebývá mi srdce. Ze španělských originálů výbor sestavil a přeložil Michael Doubek. Praha: Fajma 2003. 111 s. (Tento výbor veršů byl vyřazen ze soutěže o Cenu Jiřího Levého pro závažné chyby a nedostatky v překladu.)

LOYOLA, Ignác z (Ignacio de): Duchovní deník (originální název neuveden). Překladatel(é) neuveden(i). Velehrad: Refugium Velehrad – Roma 2003. 240 s.

Don Quijote a jeho příhody. Text na motivy románu Miguela Cervantese „Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha“ volně upravil Pavel Gaudore. (Překladatel textu, který byl základem úpravy, není uveden.) Ilustrace ak. malíř Miroslav Hrdina. Praha: Aventinum 2005. Nestránkováno. (80 s.)

NIEVA, Francisco: Coronada a býk (Coronada y el toro). Přeložil Stanislav Škoda. Praha: Transteatral 2005. 64 s. (Medailon autora.)

NIEVA, Francisco: Miluji tě, liško (Te quiero, zorra). Přeložil Stanislav Škoda. Praha: Transteatral 2005. 25 s. (Medailon autora.)

MACHADO, Antonio: Kastilské pláně (Campos de Castilla). Přeložil Jan Vladislav. Ediční poznámka J. V. Praha: BB/art s. r. o. ve spolupráci s nakl. Jiří Buchal –BB/art v edici Versus. 2006. 176 s. V nakl. BB/art první vydání. (Celkově druhé vydání. Reedice prvního vydání v SNKLU, Praha 1962. Výbor z poezie.)

ROVIRA CELMA, Álex – TRÍAS DE BES, Fernando: Štěstí. Příběh o kouzelném čtyřlístku (La buena suerte). Přeložil Jan Schejbal. Praha: Ikar 2006. 128 s.

2008

(doplněno dodatečně, údaje k 20. 12. 2008)

České překlady ze španělské literatury:

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Život je sen (La vida es sueño). Lékař své cti (El médico de su honra). Přeložil Vladimír Mikeš. Praha: Artur 2008. 226 s.

CERVANTES, Miguel de. El comienzo de la increíble historia de Don Quijote de la Mancha / Začátek neuvěřitelné historie Dona Quijota de la Mancha. Zjednodušená verze. Úprava pro výuku Manuel Acosta. Překlad Anna Acostová. Dvojjazyčná kniha. Učebnice rozvíjející slovní zásobu a schopnost porozumět. Vhodná pro školy i pro samouky. Román ve španělštině namluvený rodilým mluvčím. Brno: Computer Press, a. s. 2008. 74 s. S přílohou CD. Předmluva Manuel Acosta. Ilustrace Tomáš Kučerovský.

FALCONES, Ildefonso. Katedrála moře (La Catedral del Mar). Přeložila Lada Hazaiová. Praha: Argo 2008. 536 s.

GARCÍA LORCA, Federico. Dům Bernardy Alby (La Casa de Bernarda Alba). Přeložili Věra Slezáková – Uldrichová a Milan Cikánek. Do románové podoby převyprávěl Milan Bárta. Frýdek-Místek: Alpress 2008. 171 s. Edice Klokan.

GUILLÉN, Claudio. Mezi jednotou a růzností (Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada). Úvod do srovnávací literární vědy. Přeložily Anna Housková, Alexandra Berendová a Mariana Housková. Předmluva Oldřich Král. Jmenný rejstřík sestavil Tomáš Stejskal. Praha: Triáda 2008. 456 s. 10. svazek edice Paprsek.

JANÉSOVÁ, Clara. Oféliin hlas (La voz de Ofelia). Přeložila Adriana Krásová za spolupráce Josefa Forbelského. Praha: Paseka 2008. 104 s.

JOHN, Jaromír. Příběhy Dona Quijota (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha). Podle Cervantesa vypravuje Jaromír John. Ilustroval Petr Herold. Řitka: Daranaus 2008. 296 s. (Adaptace, nové ilustrace.)

MUÑOZ MOLINA, Antonio. Za úplňku (Plenilunio). Přeložil Vladimír Medek. Praha: Garamond 2008. 424 s.

Ráj a peklo lásky ve španělských zpěvnících z 15. století. Vybral, přeložil, přemluvu a medailony autorů napsal Miloslav Uličný. Praha: Mladá fronta 2008. 182 s.

RUIZ ZAFÓN, Carlos. Stín větru (La sombra del viento). Přeložila Athena Alchazidu. Praha: Dokořán 2008. 458 s. 3. Vydání.

České překlady z hispanoamerické literatury:

ACHER, Gabriela. Když jsem tak inteligentní… proč se stále a stále zamilovávám jako úplná blbka? (Si soy tan inteligente… ?por aué me enamoro como una imbécil?) Přeložila Ann Tkáčová. Praha: Pragma 2008. 200 s. (Argentina)

CHAVIANO, Daína: Ostrov nekonečných lásek (La isla de los amores infinitos). Přeložila Eva Kadlečková. Praha: Euromedia Group, k. s. – Ikar. 384 s. (Kuba)

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Láska za časů cholery (El amor en los tiempos de cólera). Přeložila Blanka Stárková. Praha: Euromedia Group k. s. – Odeon 2008. 249 (252) s. 3. vydání. (Kolumbie)

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Pohřeb Velké matky (Los funerales de la Mamá Grande). Přeložila Blanka Stárková. Praha: Euromedia Group k. s. – Odeon 2008. 144 s. (Kolumbie)

GUERRA, Wendy. Všichni odcházejí. (Todos se van). Přeložila Denisa Kantnerová. Praha: Euromedia Group k. s. – Odeon 2008. 160 s. (Světová knihovna svazek 68.) (Kuba)

Had, který se kouše do ocasu. Výbor hispanoamerických fantastických povídek. Vybrala, uspořádala, úvodní studii napsala a bibliografii sestavila Eva Lukavská. Medailonky autorů sestavili Eva Lukavská a Daniel Nemrava. Přeložili Eva Lukavská, Jan Machej, Daniel Nemrava, Markéta Riebová, Eva Spitzová. Brno: Host 2008. 472 s. (Hispánská Amerika)

České překlady z katalánské literatury:

MARTÍN, Esteban, CARRANZA, Andreu. Gaudího klíč (La Clau Gaudí). Přeložil Kryštof Kusý. Vysvětlivky a poznámka překladatele. Praha: Argo 2008. 304 s.

Tři katalánské hry. BATLLE, Carles. Pokušení (Temptació). Ze španělského převodu přeložila Eva Kadlečková (s. 5-34). BENET I JORNET, Josep M. Sklep (Soterrani). Přeložila Romana Redlová (s. 35-66). RODRÍGUEZOVÁ, Gemma. Vypadáme jako blbci (Estem quedant fatal). Přeložil Vít Klouček (s. 67-133). CAVALLÉ, Joan. Současné katalánské drama (s. 135-136). Pár slov katalánských autorů k publikovaným hrám (s. 136-137). Praha: Divadelní ústav 2008. 140 s. Edice Současná divadelní hra, sv. 40.

 

Zpět na číslo