Úvodník

Kateřina Veselovská

Milé čtenářky, milí čtenáři,
držíte v ruce v podstatě již tradiční „Levého listopadové číslo“ Plavu – tedy číslo, které je zaměřeno na prezentaci textů oceněných v Překladatelské soutěži Jiřího Levého, každoročně vyhlašované Obcí překladatelů. I když… v něčem se toto číslo tradici přece jen vymyká. Neobvyklé je nejen to, že oproti loňsku nebylo za rok 2006/2007 v kategorii poezie ani v kategorii prózy uděleno první místo, ale především fakt, že na rozdíl od let předešlých bylo letos poměrně problematické získat kontakty na oceněné překladatele. Data, která pro své účely shromažďuje pořadatel soutěže, totiž poštovní adresy, bohužel nestačila k dohledání Jaroslava Patáka (podařilo se nám pouze zjistit, že se toho času nachází „kdesi v Holandsku“), který získal 2. místo v kategorii poezie za překlad sbírky Sonety učitele nizozemské básnířky Idy Gerhardtové. Snad se s jeho texty setkáme v některém z příštích čísel.

Také letos je „Levého číslo“ doplněno o další tematický celek. Tentokrát se věnujeme dílu T. S. Eliota: české překlady Pustiny kriticky reflektuje D. Vichnar, M. Hilský uvažuje o slavném eseji Tradice a individuální talent a méně známou, v češtině dosud nepublikovanou přednášku Jednota evropské kultury představuje svým překladem S. Rubáš. Máte tedy jednak možnost nově nahlédnout známého autora, jednak se seznámit s pracemi překladatelů, pro něž byla účast v soutěži Jiřího Levého leckdy prvním ověřením vlastních překladatelských schopností. Právě jejich texty vám pro srovnání přinášíme v bilingvním vydání.

Na stránkách listopadového čísla se mimo jiné setkává držitel Nobelovy ceny T. S. Eliot s léta opomíjeným portugalským básníkem Cesáriem Verdem, Martin Hilský, Stanislav Rubáš a v rozhovoru také Jan Vladislav s mladými překladateli či studenty filologických oborů – přijměte tedy naše pozvání do vskutku dobré společnosti.

V příštím čísle vám představíme autory a překladatele lotyšské jazykové oblasti.Obsah

Kdo to neví, myslí si, že je novátor
rozhovor s Janem Vladislavem

T. S. Eliot a zrod básnické avantgardy. Tradice a individuální talent
Martin Hilský

T. S. Eliot: Jednota evropské kultury
překlad Stanislava Rubáše

Co řekly překlady: nad mnohostí a cizostí českých překladů Eliotovy The Waste Land
David Vichnar

Básně
originál M. J. Lermontova, překlad Jakuba Kostelníka

Pocit jednoho Portugalce
originál Cesária Verdeho, překlad Ladislava Václavíka

Jevgenij Griškovec: Zima
překlad Martiny Pálušové

Sylvia Plathová: Neděle u Mintonů
překlad Moniky Krudencové

Helen Dunmoreová: Annina
překlad Slavomíry Vojenčákové

Jiřina Hauková – překladatelka
Anna Voldřichová

Pražský Schiller
recenze Jana Hona

Státní cena za překlad 2007
aktualita Lukáše Novosada

Bibliografie k tématu T. S. Eliota
redakce