Sestavila Lucie Koryntová

Je obtížné určit, kdo je belgický frankofonní autor. Patří sem i ten, kdo se sice narodil v Belgii, ale žije jinde? Musí autor publikovat v Belgii, aby byl belgický? A co když si autor narozený na území Belgie zvolí ke psaní jiný jazyk než mateřský? Michel de Ghelderode je vlámský dramatik píšící francouzsky. Jean-Philippe Toussaint publikuje v prestižním francouzském nakladatelství Minuit. Margueritte Yourcenarová se narodila v Bruselu, ale celý svůj život cestovala po Evropě a zemřela ve Spojených státech…
 

Adamek, André-Marcel. Květinová puška. Přeložila Ivana Tomková. Praha: Argo, 2008.

Ancion, Nicolase. Čtvrté patro. Přeložila Zora Jandová. Praha: Mladá fronta, 2002.

Bauchau, Henry. Diotima a lvi. Přeložila Alice Kottová. Praha: Dauphin, 2007.

Ghelderode, Michel de. Slečna Jairová; Barabáš. Přeložili Tomáš Kybal a Luděk Kárl. Praha: Dauphin, 2002.

Ghelderode, Michel de. Sochy aneb Nemocná zahrada. Přeložili Anna Kareninová, Zdeněk Hrbata a Tomáš Kybal. Praha: Anno, 1999.

Gunzig, Thomas. Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět. Přeložil Petr Himmel. Praha: Dauphin, 2000.

Gunzig, Thomas. Smrt dokonalého bilingvisty. Přeložil Martin Kučera. Praha: Volvox Globator, 2005.

Gunzig, Thomas. Take five. Přeložil Martin Kučera. Praha: Dauphin, 2007.

Michaux, Henri. Prostor uvnitř. Přeložil Václav Jamek. Praha: Mladá fronta, 2000.

Michaux, Henri. Jistý Plume. Přeložil Patrik Ouředník. Praha: Volvox Globator, 1995.

Nothombová, Amélie. Atentát. Přeložila Dana Melanová. Praha: Motto, 2005.

Nothombová, Amélie. Antikrista. Přeložila Jarmila Fialová. Praha: Garamond, 2007.

Nothombová, Amélie. Vrahova hygiena. Přeložila Jarmila Fialová. Praha a Litomyšl: Paseka, 2001.

Nothombová, Amélie. Strach a chvění. Přeložila Jarmila Fialová. Praha: Motto, 2004.

Nothombová, Amélie. Můj soukromý nepřítel. Přeložila Šárka Belisová. Praha: Motto, 2004.

Simenon, Georges. Maigret a inspektor Protiva a další příběhy. Přeložila Jarmila Fialová. Praha: Garamond, 2007.

Simenon, Georges. Maigretův omyl (a další příběhy). Přeložila Denisa Kerschová-Brosseau. Praha: Garamond, 2008.

Toussaint, Jean-Philippe. Autoportrét. Přeložila Jovanka Šotolová. Praha: Dauphin, 2002.

Toussaint, Jean-Philippe. Fotoaparát. Přeložila Jovanka Šotolová. Praha: Dauphin, 1997.

Toussaint, Jean-Philippe. Milovat se. Přeložila Jovanka Šotolová. Praha: Garamond, 2004.

Toussaint, Jean-Philippe. Utíkat. Přeložila Jovanka Šotolová. Praha: Garamond, 2006.

Toussaint, Jean-Philippe. Televize. Přeložila Jovanka Šotolová. Praha: Dauphin, 2000.

Yourcenarová, Margueritte. Orientální povídky. Přeložila Eva Schleissová. Praha: Garamond, 2005.

 

Zpět na číslo