Sestavila Marta Nováková

Tento přehled navazuje na „Bibliografii k tématu“, která vyšla v Plavu 7–8/2007. Podává přehled překladů poezie, prózy, dramatu a literatury pro děti a mládež, které byly publikovány v letech 1998–2009, a těch, které se připravují k vydání (u nich ponecháváme název v nizozemštině). Přehled zmiňuje také významná díla, která vyšla do roku 1998. Zvlášť uvádíme překlady, které vyšly v časopisech, a překlady knih pro děti a mládež. Samostatným odkazem jsou i internetové zdroje, které čtenáři kromě dalších bibliografických odkazů poskytnou také informace o vlámské literatuře a kultuře.
 

Překlady poezie a prózy vlámských autorů vydané v letech 1998–2009

Aspe, Pieter. Kvadratura pomsty. Přeložila Petra Schürová. Praha: Mladá fronta, 2002.

Aspe, Pieter. Tajemství mladíkova hrobu. Přeložila Petra Schürová. Praha: Cinemax, 1998.

Claus, Hugo. Fámy. Přeložila Olga Krijtová. Praha a Litomyšl: Paseka, 2005. (Překladatelka získala cenu Magnesia Litera 2006 a v roce 2007 cenu Nizozemského literárního fondu za celoživotní zásluhy o zprostředkování nizozemské literatury v českých překladech.)

Costerová, Saskia de. Hrdina. Přeložila Magda de Bruin-Hüblová. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.

Droogenbroodt, Germain. Přesýpací hodiny pouště. Přeložila Jana Štroblová. Praha: Protis, 2000. (Poezie)

Gezelle, Guido. Verše. Přeložil Zdeněk Řezníček. Kroměříž: Edice Magnificat, 1942.

Gezelle, Guido. Zlaté květy. Přeložil J. Voborský. Praha: Družstvo Vlast, 1918.

Hemmerechtsová, Kristien. Čtvrtek odpoledne, půl páté. Přeložila Jana Pellarová-Irmannová. Praha: Eroika, 2004.

Istendael, Geert van. Belgický labyrint. Přeložila Jana Pellarová-Irmannová. Praha: Cinemax, 1998.

Mendes, Bob. Chuť svobody. Přeložila Jiřina Holeňová. Praha: Mladá fronta, 2006.

Mendes, Bob. Kusy lidí. Přeložila Petra Schürová. Praha: Cinemax, 1998.

Pohádky, povídky, pověsti a legendy přeložené v letech 1998–2009

Bakker, Cornelis a Eelke de Jong. Bludný bruslař. Přeložila Magda de Bruin-Hüblová. Praha: Argo, 2005.

Didelez, Guy. Kostlivení. Přeložila Lucie van Donselaarová. Praha: Albatros, 2007.

Doorselaer, Willy van. Já se jmenuju Kaspar. Přeložila Olga Krijtová. Praha: Albatros, 1998.

Genechten, Guido van. Matýsek a Jája. Přeložil Jiří Stach. Praha: Amulet, 2002.

Významná díla vlámské prózy, poezie a dramatu přeložená do roku 1998

Claus, Hugo. Jitřní nevěsta. Přeložil Jiří Husák. Praha: Dilia, 1988. (Divadelní hra)

Conscience, Hendrik. Zlaté ostruhy. Přeložil Antonín Číhal. Praha: A. Neubert, 1936.

Elsschot, Willem. Bludička. Přeložila Olga Krijtová. Praha: Svoboda, 1977.

Elsschot, Willem. Sýr; Vrabeček. Přeložila Lída Faltová. Praha: Julius Albert, 1936.

Meyer, Maurits de. Vlámské pohádky: nejkrásnější báchorky a bajky z Flander. Přeložila Petra Schürová. Praha: Cinemax, 1997.

Pět belgických novel. Přeložila Olga Krijtová. Praha: Odeon, 1974. (Obsahuje dvě novely od vlámských autorů Johna Daisne a Huga Clause.)

Současní básníci z Nizozemska a Flander. Přeložily Svatava Aubrechtová, Olga Krijtová a Helena Veselská. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 1999. (Vlámští básníci: Jos De Haes, Hubert van Herreweghen, Christine D’haenová, Anton van Wilderode, Gust Gils, Hugo Claus, Hugues C. Pernath, Paul Snoek, Roland Jooris, Herman de Coninck, Eddy van Vliet, Leonard Nolens, Luuk Gruwez, Miriam Van heeová, Gwij Mandelinck, Charles Ducal, Tom Lanoye, Dirk van Bastelaere.)

Streuvels, Stijn. Jaro. Přeložil Robert Hořan. Praha: Kamilla Neumannová, 1909.

Teirlinck, Herman. Autoportrét neboli Poslední večeře. Přeložila Olga Krijtová. Praha: Odeon, 1981.

Timmermans, Felix. Adriaan Brouwer. Přeložila Olga Krijtová. Praha: Obelisk, 1970.

Vlámská lyrika. Přeložil Jindřich Pokorný. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1963. (Výbor z francouzských překladů s přihlédnutím k vlámským originálům. Básníci: Jacob van Maerlant, Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Paul van Ostaijen, Raymond Herreman, Richard Minne, Jan van Nijlen, Maurice Gilliams.)

Překlady vlámských autorů publikované v časopisech

Bertin, Eddy C. „Konec něčeho“. Přeložil Petr Podaný. Světová literatura 4 (1985): 156–160.

Ruyslinck, Ward. „Sněžení“. Přeložil Petr Podaný. Světová literatura 4 (1985): 145–151.

Boon, Louis Paul. „Stolování po vlámsku“. Přeložila Jitka Růžičková-Hronová. Světová literatura 6 (1987): 211–221.

Deleu, Jozef. „Ženská literatura Nizozemska“. Přeložil kolektiv autorů. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře 1 (2003): 41, 44–70.

Obrázky z Nizozemska a Flander. Plav 7–8 (2007): 15–23, 28–32, 73–74. (Spisovatelé: Dimitri Verhulst, Kristien Hemmerechtsová, Geert Buelens, Dirk van Bastelaere.)

Připravované překlady vlámských autorů

Boon, Louis Paul. Menuet. Překládá Sylva Hulová. Olomouc: Votobia, připravuje se od roku 1999.

Boon, Louis Paul. Mijn kleine oorlog. Překládá Sylva Hulová. Olomouc: Votobia, připravuje se od roku 1999.

Lauryssens, Stan. Dali en ik. Překládá se od roku 2007.

Verbekeová, Annelies. Slaap!. Překládá Jana Pellarová-Irmannová. Zlín: Kniha Zlín, připravuje se od roku 2007, vyjde v červnu 2009.

Internetové odkazy

http://www.obecprekladatelu.cz
Databáze překladů z nizozemského jazyka po roce 1945 na stránkách Obce překladatelů.

http://www.iliteratura.cz/sekce.asp?sekceID=189
Sekce literatura Nizozemsko obsahující anotace, recenze, rozhovory, portréty autorů, studie, diskuse a také podsekci překladů českých autorů do nizozemského jazyka.

http://ne-be.sweb.cz/
Společnost pro šíření nizozemské a vlámské kultury v České republice provozující knihovnu na Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, kde je možno získat nizozemsky psané knihy v českém překladu. Stránky kromě jiného obsahují podrobnou bibliografii překladů z nizozemštiny do češtiny a slovenštiny.

http://www.fondsvoordeletteren.be/
VFL – Het Vlaams Fonds voor de Letteren (Vlámský literární fond) je organizace, která podporuje literární tvorbu v nizozemštině a také překlady a překladatele z nizozemštiny a do nizozemštiny. VFL provozuje v Antverpách také tzv. Vertalershuis (Překladatelský dům), fungující od února 2009, kde zájemce může pracovat na svém překladu, mít přístup do knihoven a k dalším zdrojům a může zde navázat kontakty s autory a rodilými mluvčími, kteří mu pomohou řešit určité překladatelské problémy. Obdobná organizace funguje i v Amsterdamu.

http://www.fondsvoordeletteren.be/nl/22/content/122/vertalershuis.html
VFL provozuje v Antverpách také tzv. Vertalershuis (Překladatelský dům), fungující od února 2009, kde zájemce může pracovat na svém překladu, mít přístup do knihoven a k dalším zdrojům a může zde navázat kontakty s autory a rodilými mluvčími, kteří mu pomohou řešit určité překladatelské problémy. Obdobná organizace funguje i v Amsterdamu.

http://www.onserfdeel.be/en/uit_boeken.asp
Nadace Ons Erfdeel (Naše dědictví) podporuje šíření nizozemské a vlámské kultury v jiných zemích. Nadace podpořila překlady stručných knih o nizozemské historii, jazyce a poezii do českého jazyka.

http://bookworld.cz/cz/menu/uvodni-informace/
Stránky letošního veletrhu Svět knihy (2009), na němž vystoupí spisovatelka Saskia de Costerová a nizozemský autor Arnon Grunberg. Saskia de Costerová bude v pátek 15. 5. ve 13 hod. podepisovat knihu Hrdina u stánku nakladatele a v 16 hod. se zúčastní mezinárodní diskuse v Literárním sále Průmyslového paláce; v sobotu 16. 5. ve 13 hod. bude v Kinosále hovořit s Petrou Hůlovou. Saskia de Costerová vystoupí také v úterý 12. 5. ve 20 hod. v Brně na Skleněné louce a ve středu 13. 5. v 11.30 bude přednášet na Katedře nederlandistiky Univerzity Palackého v Olomouci.

http://www.prager-literaturhaus.com/?lang=cz&q=detail&id=215
13. 5. 2009 se koná Noc literatury, kde se čtenář také může seznámit s ukázkami z tvorby dvou výše zmíněných autorů: Saskie de Costerové a Arnona Grunberga.

http://www.flanders.be/servlet/Satellite?c=Page&cid=1198860982082&context=1198860977740–CS&pagename=flanders_czech%2FView&site=flanders_czech
Stránky Vlámské vlády v Praze informující mimo jiné o kulturních aktivitách Vlámů v České republice.

 

Zpět na číslo