Jan Zelenka

Nemáme ve zvyku dodatečně uveřejňovat nominační texty. Protože se však opakovaně potvrzuje, že k udělení jakékoli ceny porotě často velmi pomůže právě dobře sepsaná nominace, chceme poté, co jsme v Plavu 5/2009 otiskli redakční nominaci Viktora Janiše,1 ukázat, jaké jsou hranice tohoto žánru, kde se texty mohou potkávat, rozcházet či doplňovat. Publikujeme proto nominaci Obce překladatelů, již podala právě pro Miroslava Jindru a již sepsal dlouholetý redaktor jeho prací, Jan Zelenka.
 

Překladatel PhDr. Miroslav Jindra (nar. 5. 8. 1929) již zprostředkoval českému čtenáři bezmála padesát titulů z anglické, americké a kanadské literatury, převážně románů. Svou dlouhou překladatelskou dráhu zahájil v roce 1954 anglickým románem 18. století Farář wakefieldský od Olivera Goldsmithe (společně s Alenou Jindrovou-Špilarovou) a jeho zatím posledním počinem je vydání sbírky básní kanadského písničkáře Leonarda Cohena s názvem Kniha toužení (2008)2. Jindrovo více než padesátileté překladatelské dílo charakterizuje především mimořádná pestrost: od detektivního románu či thrilleru (Peter Lovesey, John le Carré, Stephen King aj.) přes kvalitní romány populárnějšího zaměření (Robert Ruark, Luke Rhinehart, Fay Weldonová aj.) a starší i moderní americkou klasiku (William Gilmore Simms, Theodore Dreiser a William Faulkner) po umělecky náročné romány literatury britské (Tom Stoppard, Charles Percy Snow, Kingsley Amis aj.) a americké (především Truman Capote, Gore Vidal, Bernard Malamud, Joseph Heller, Michael Cunningham či John Updike). Zvláštní pozornost si zaslouží jeho překlady amerického prozaika Josepha Hellera, z jehož románové tvorby přeložil pět knih včetně nejslavnější Hlavy XXII. Výtečně si ve všech těchto překladech poradil s rafinovaným jazykem anglické předlohy, zvláště se specifickou autorovou ironií a jeho černým humorem. Stejně zdařile zvládl překlad literárně vytříbeného románu Johna Updikea Králík se vrací (česky 2007), ve kterém velice citlivě vystihl různé roviny předlohy (na jedné straně silně hovorový jazyk postavy, na straně druhé košatý až přebujelý jazyk vyprávění). Všechny Jindrovy překlady se vyznačují hlubokým filologickým zázemím, výjimečně tvořivou prací s češtinou a schopností přetlumočit i nejsložitější texty tak, že v překladu znějí zcela přirozeně. Jednou z výrazných vlastností jeho překladatelského umění je mluvnost, dar přesně vystihnout atmosféru situace a tvůrčím způsobem ji převést do češtiny. Ke každému překladatelskému úkolu přistupuje s maximální zodpovědností a pokorou před originálním textem, ovšem zároveň se zdravým sebevědomím svrchovaného stylisty, který dokáže vynalézavě a přitom naprosto v duchu původního díla najít odpovídající překladatelské řešení. Na pomyslném žebříčku současných špičkových překladatelů z angličtiny patří Miroslavu Jindrovi nepochybně jedno z předních míst.

Miroslav Jindra vystudoval v letech 1948–1952 češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PhDr. v roce 1953). V letech 1952–1964 pracoval na několika vysokých školách jako odborný asistent anglického jazyka, 1964–1976 jako lingvista se zaměřením na anglickou gramatiku v Československé akademii věd (je spoluautorem několika učebnic angličtiny). V letech 1976–2005 (od roku 1995 externě) působil jako odborný asistent na nynějším Ústavu anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (nejdříve se orientoval na úvod do studia literatury a úvod do dějin zemí anglického jazyka, později se zaměřil na americkou literaturu, kanadská kulturní studia, kanadskou literaturu a teorii a praxi literárního překladu); 1996–2005 zároveň přednášel na částečný úvazek na katedře anglistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (teorie a praxe literárního překladu, dějiny starší anglické literatury). Po odchodu z ČSAV se od druhé poloviny 70. let věnoval především anglicky psané literatuře a problematice literárního překladu. Roku 1990 založil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy program kanadských studií.

Rozsáhlé a mnohostranné dílo Miroslava Jindry dokládá, že překladatel vnímá své poslání jako službu jak nejširšímu okruhu českých čtenářů, tak i milovníkům nejnáročnější literatury, kteří tak mají možnost poznat řadu vrcholných textů z anglicky psaných literatur v nejvyšší překladatelské kvalitě.

Poznámky:

1. A to na druhé straně obálky; na webu viz <http://www.svetovka.cz/media/st-cena-09/Char\_Jindra.pdf>. zpět

2. Nominaci uvádíme v~původním znění. Aktualizovaná bibliografie viz „Překlady Miroslava Jindry“. zpět

 

Zpět na číslo