Připravila Lucie Koryntová

Pamatuji si, že jako malá čtenářka Dobrodružství Toma Sawyera jsem narážela na dráždivou poznámku pod čarou „Nepřeložitelná slovní hříčka“, z čehož jsem nabyla dojmu, že slovní hříčka stojí nejvýše v překladatelském umění – alespoň jsem nikdy nenarazila na poznámku typu „Nepřeložitelná stylová rovina“ –, a když jsem objevila rafinovaný dopis francouzské ženské autorky jejímu milenci Alfredu de Mussetovi, rozhodla jsem se jej v plavím čísle 2/2010 předložit čtenářům jako hozenou rukavici k překladu. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, dopis v sobě nese dvě významové roviny, jednu zjevnou, jíž nelze z hlediska konvenční zdvořilostní korespondence nic vytknout, a druhou nepokrytě intimní – stačí číst ob řádek. Dvojlomnost textu je založená na obratné syntaxi hrající si s lexikální polysémií a dělením slov: například slovo baiser v textu vystupuje jednak jako podstatné jméno znamenající „polibek“ a jednak jako vulgární synonymum slovesa „souložit“ v infinitivu; spojení sans calcul znamená „bez vypočítavosti“, přičemž slovo cul v něm obsažené a odsazené na další řádek je sprostota označující lidské pozadí. Můžeme si pohrát s myšlenkami a říci, že slovní hříčka, na níž je vzrušující dokonalost, s kterou do sebe díly jednotlivých rovin zapadají, je v tomto kontextu metaforou dokonalého spojení mužského a ženského. Druhá fascinující věc je, že s jednotlivými díly nelze pohnout, aniž by se rozbil celek. Že tomu tak nemusí být vždycky, dokládá zaslaný překlad Tomáše Havla, před jehož výkonem smekáme. Jako slíbenou odměnu otiskujeme v překladu Mikuláše Bryana de Mussetovu odpověď, jejíž pravé znění se skrývá v akrostichu – tentokrát je třeba číst jen první slova veršů…

Lettre coquine de George Sand à Alfred de Musset
Georges Sand

Je suis très émue de vous dire que j’ai
bien compris l’autre soir que vous aviez
toujours une envie folle de me faire
danser. Je garde le souvenir de votre
baiser et je voudrais bien que ce soit
là une preuve que je puisse être aimée
par vous. Je suis prête à vous montrer mon
affection toute désintéressée et sans cal-
cul, et si vous voulez me voir aussi
vous dévoiler sans artifice mon âme
toute nue, venez me faire visite.
Nous causerons en amis, franchement.
Je vous prouverai que je suis la femme
sincère, capable de vous offrir l’affection
la plus profonde comme la plus étroite
amitié, en un mot la meilleure preuve
que vous puissiez rêver, puisque votre
âme est libre. Pensez que la solitude où j’ha-
bite est bien longue, bien dure et souvent
difficile. Ainsi en y songeant j’ai l’âme
grosse. Accourez donc vite et venez me la
faire oublier par l’amour où je veux me
mettre.

George Sand Alfredu de Mussetovi
Přeložil Tomáš Havel

Se zarděním chci Vám říci, že jsem
pochopila hned ten večer, jak je Vaše duše
plná bláznivé chuti tančit a zejména mr-
hati polibky, jež v mysli chovám, jimž se od-
dati toužím a chtěla bych, by toto všechno bylo
důkazem, že je mi přáno těšiti se lásce
s Vámi. Ráda bych Vám též ukázala svůj za-
pálený, nezištný zájem a vědouc, že jste svě-
dek žádostivý, pak i nádavkem spatříte mne
odhalit Vám moji duši bez úskoků,
zcela obnaženou. Prosím tedy, navštivte mne.
Spočineme v upřímném, přátelském rozhovoru.
A já dokážu Vám, že jsem žena
bezelstná, schopná věnovat Vám náklonnost
nejhlubší, jakož i nejtěsnější
přátelství, zkrátka bude to ta nejlepší kvitance,
o jaké může se Vám jen zdát, jelikož nespoutaný pták
je symbol Vaší volné duše. Vězte, že balvan osamění
zaměstnávající moji mysl je tolik tvrdý, tolik těžký a
bezvýchodný. Aby můj čas bez Vás nebyl
tak dlouhý, přispěchejte a dejte mi
svou láskou zapomenout na trápení – odkliďte
jej tam, kam patří.

Réponse coquine d’Alfred de Musset à George Sand
Alfred de Musset

Quand je mets à vos pieds un éternel hommage
Voulez-vous qu’un instant je change de visage?
Vous avez capturé le sentiment d’un cœur
Que pour vous adorer forma le créateur.
Je vous chéris, amour, et ma plume en délire
Couche sur le papier ce que je n’ose dire
Avec soin, de mes vers lisez mes premiers mots
Vous saurez quel remède apporter à vos maux

Odpověď Alfreda de Musseta George Sand
Přeložil Mikuláš Bryan

Když k nohám složil jsem Vám věčný chvalozpěv,
chcete snad, abych teď vzal svoje slova zpět?
Stavím si v srdci chrám – a citu, kterým hořím,
se dařit bude tam, vždyť proto jej Pán stvořil.
Vás vzývám, lásko má, na papír stačí jemně
obtáhnout perem vše, co duše črtá ve mně.
Řekněte prosím jen, že z prvních slov už víte,
kdy a jak na svůj žal si balzám opatříte.

Réponse coquine de Alfred de Georges Sand
à Alfred de Musset

Georges Sand

Cette insigne faveur que votre cour réclame
Nuit à ma renommée et répugne à mon âme.

Odpověď George Sand Alfredu de Mussetovi
Přeložil Mikuláš Bryan

Tento lék ostudný, jejž vaše srdce líčí,
večer čest pošpiní a ráno pověst zničí.

Originály převzaty z http://litteranaute.blogspot.comZpět na číslo