Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

kanadská literatura není v České republice zcela neznámá, většina pozornosti je však věnována jejímu „hlavnímu proudu“: tradiční anglo-kanadské próze, zastoupené například Robertsonem Daviesem, humoristické literatuře (všichni známe Stephena Leacocka) nebo celosvětově proslaveným liberálně-feministickým autorkám, především Margaret Atwoodové a Alice Munroové. Ačkoli se v tomto čísle Margaret Atwoodová také mihne (s výraznou básní A Women’s Issue), rozhodli jsme se věnovat pozornost především autorům a autorkám u nás dosud nepříliš známým.

Skladba čísla byla koncipována tak, aby připomínala jednotlivé části kanadské „mozaiky“, totiž aby reprezentovala multikulturní povahu kanadské společnosti a literatury, v níž se stále vzájemně potýkají především dvě silné kultury. Proto je i toto číslo rozděleno na dvě části: první, obsáhlejší, je věnována anglicky píšícím autorům rozličného původu a druhá, méně rozsáhlá, představuje některé autory z frankofonního Québeku.

„Anglické“ prozaické texty se – každý svým způsobem – týkají specifických zkušeností určitých sociálních nebo etnických skupin: kanadských indiánů a přistěhovalců před rokem 1945 (text Thomase Kinga), asijských imigrantů (Mistryho Lekce plavání) nebo židovské komunity (povídka Deborah Willisové). Hlubší vhled do problematiky nabízejí rozhovory s indiánským dramatikem Tomsonem Highwayem a s odbornicí na kanadskou literaturu Smaro Kamboureliovou. Texty jsou prokládány výběrem z moderní kanadské poezie, v němž se opět setkávají různá kulturní zázemí a zaměření na různé aspekty Kanady jako země i jako státního útvaru.

Jako jistý předěl mezi oběma sekcemi slouží esej filosofa Charlese Taylora, který se jako bilingvní Québečan osobně potýká s problémem podvojné identity a hledá cesty k funkčnímu modelu vzájemného soužití dvou společenství s odlišným jazykem i vnímáním minulosti.

Frankofonní část čísla pak nabízí více kratších, převážně humorně laděných textů, které se dotýkají identity frankofonních Kanaďanů, především Québečanů, a jejich vztahu k vlastní svébytné provincii a k celé federaci.

V příštím čísle se podíváme do Turecka.

Antonín HandlObsah

Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie I
Earle Birney v překladu Miroslava Jindry

Multikulturní literatura není menšinová literatura
rozhovor se Smaro Kamboureliovou

Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie II
Al Purdy a M. Travisová Laneová v překladu Miroslava Jindry

Pro nás příroda nikdy nezahynula
rozhovor s Tomsonem Highwayem

Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie III
Margaret Atwoodová a Fred Wah v překladu Miroslava Jindry

Thomas King: Kojot a Nepřátelský Cizinci
překlad Kláry Kolinské

Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie IV
Don McKay a Dennis Cooley v překladu Miroslava Jindry

Rohinton Mistry: Lekce plavání
překlad Kláry Kolinské

Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie V
Lorna Crozierová a Tim Lilburn v překladu Miroslava Jindry

Deborah Willisová: Zmizení
překlad Víta Prokopia

Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VI
Don Domanski a Christopher Dewdney v překladu Miroslava Jindry

Charles Taylor: Kanadská budoucnost?
překlad Antonína Handla

Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VII
Di Brandtová a George Elliott Clarke v překladu Miroslava Jindry

Monique Proulxová: Francouzi, Francouzky
překlad Elišky Matyášové

Jacques Brault: Paměť
originál a překlad Lucie Koryntové

Sylvie Massicotteová: Odejít odsud
překlad Kláry Ležatkové

Roch Carrier: Milé smutky
překlad Elišky Matyášové

Jacques Ferron: Krajinář
překlad Kláry Ležatkové

François Barcelo: Fernard Fournier
překlad Elišky Matyášové

Koketní dopis George Sand Alfredu de Mussetovi
Přelož si sám Lucie Koryntové

Drzé čelo lepší než poplužní dvůr
kritika překladu Miloslava Uličného