Úvodník

Chères lectrices, chers lecteurs,

třebaže překlady z francouzštiny na českém knižním trhu početně převyšují leckterý jiný jazyk, překládáni jsou téměř výhradně autoři bohatých zemí západního světa. Celá Afrika a oblast Antil se tak krčí ve stínu Francie, Belgie a Kanady. Znamená to snad, že by země, které se téměř nedostanou ke slovu, neměly co nabídnout? Naopak. A právě proto je cílem našeho čísla tento kulturní dluh pomoci vyrovnat. Konkrétně se zaměříme na období, kdy postupně získávaly samostatnost – zcela proti vůli Paříže. Francie byla totiž ve válečném stavu až do šedesátých let a intervence francouzské armády (na vlastním území) způsobily nesmírné utrpení, vyžádaly si statisíce životů a následky jsou patrné dodnes.

Jelikož se snažíme přinést komplexní pohled na období dekolonizace i na vztah francouzštiny a jazyků, jimiž mluví obyvatelstvo bývalých francouzských držav, číslo se zdaleka neomezuje jen na překlady poezie a prózy. Přinášíme rovněž tematické články, úvodní studie a eseje, mezi nimiž najdete mimo jiné překlad legendárního textu Aimého Césaira.

Číslo sestává celkem ze tří tematických bloků. První tvoří texty časově předcházející období dekolonizace – mezi autory jsou zastoupeni zejména představitelé hnutí négritude, jež stálo u zrodu moderní africké a antilské frankofonní literatury; druhý oddíl se zaměřuje na období dekolonizace v oblasti severní Afriky; poslední část čísla se pak soustředí na soudobou postkoloniální literaturu.

Závěrem bychom rádi poděkovali pražské pobočce PEN klubu, která nad číslem převzala záštitu, Francouzskému institutu v Praze, jenž vydání čísla podpořil finančně, dále Ústavu románských jazyků a literatur FF MUNI, Ústavu translatologie a Ústavu románských studií FF UK za veškerou pomoc.

I v příštím čísle se budeme věnovat vážnému tématu: zavítáme do Itálie let sedmdesátých a osmdesátých, kdy se země ocitla téměř na pokraji občanské války.

Vít Pokorný, Vojtěch ŠaršeObsah

Rozhovor
Buata Bundu Malela
Aimé Césaire – spojující článek mezi Antilami, Afrikou a Evropou

Esej k tématu
Jiří Hnilica
Cesta k postkoloniální Francii

Téma
Gilbert de Chambertrand, Gilbert Gratiant | Martin Pokorný
Doudouismus

René Ménil | Jana Tomečková
Antidoudouismus

Amadou Hampâté Bâ | Vít Pokorný, Kateřina Navrátilová
Příběhy afrických mudrců

Léopold Sédar Senghor | Tereza Včelicová
Chasongská balada o Diudi

Aimé Césaire | Karolína Koukolová, Vojtěch Šarše
Sbohem, kolonie!

Albert Memmi | Lenka Mundevová
Solný sloup

Driss Chraïbi | Vojtěch Šarše
Minulý čas prostý

Boris Vian | Jiří Dědeček
Dezertér

Mouloud Feraoun | Vít Pokorný
Deník z alžírské války

Jean Sénac | Tereza Včelicová
Občané krásy

Sony Labou Tansi | Marcela Kubová
Život a půl

Raphaël Confiant | Marcela Kubová
Hrobníkovy paměti

Patrick Chamoiseau | Karolína Koukolová
Dětství mezi Kreoly

Teorie překladu
Eva Fínková
Postkoloniální vývoj arabské frankofonní literatury