Úvodník

Sehr geehrte LeserInnen,
letní dvojčíslo časopisu Plav se letos věnuje literatuře zemí Visegrádu, jako již dvě podobně orientovaná čísla v minulých letech. Široké téma známé pod zkratkou V4 jsme tentokrát omezili jazykově a vybírali mezi autory, kteří píší německy a ve střední Evropě se buď narodili, nebo je se zeměmi V4 spojilo pevné pouto v pozdějších letech života.

Německý prvek prostupoval střední Evropu od nepaměti. Někdy přirozeně, někdy násilím. Někdy před ním lidé také ustupovali, proto si často můžeme číst o cestě: v textech Ireny Brežné, Zdenky Beckerové, Petera Härtlinga. S tou cestou se obvykle pojí strach, uspěchanost, nejistota, násilné odloučení. I když autoři často popisují své vytržení z kořenů dětskýma očima, subjektivně, a soustředí se na detaily typu škrábavé deky v dočasné noclehárně a lesklé minisukně kamarádek, přesto dojde i na záznamy o pocitech rodičů, pro které je všechno o tolik těžší – i udržet si racionální přístup k věcem.

V textech středoevropsko-německých autorů – v čísle se vyskytují i tací, které nelze definovat ani dvěma zeměmi, natož jednou – se takto zrcadlí historie středoevropsko-německých vztahů. Orální, každodenní, kuchyňská mikrohistorie, všechny tyhle příbuzné obory dnes „frčí“. Próza s autobiografickými prvky, která tvoří většinu beletristických textů v čísle, si s tímto trendem rozumí. A jak to má být, nevyčítá, informuje.

„Dnešní dvaceti- či třicetiletá mládež se zdá býti skutečně nezatížená protiněmectvím a já s potěšením sleduji spíše zájem o objevování, jakési zvídavé otevírání dveří k nepoznanému,“ raduje se v rozhovoru profesor Ludvík Václavek. Nás literární vědce a lingvisty může těšit, že svou roli hraje kromě výuky dějin v širších souvislostech i literatura: říká se, že skutečnost je nesdělitelná, přesto snad literární reminiscence těžších historických období, nelehkých osudů a rodinných dramat pomůže když ne napravit staré křivdy, tedy alespoň zamezit jejich opakování.

Pěkné čtení ve dnech pozdního léta.

Silvie MitlenerováObsah

Rozhovor
Ludvík E. Václavek
Niebelungenlied hledejte pod písmenem P

Esej k tématu
Vít Pokorný
Jak čteme (a žijeme) Kafku

Téma
Walter Serner | Petr Hlaváček
Pražská Polly

Robert Musil | Ingeborg Fialová
Žíznivci

Peter Härtling | Ingeborg Fialová
Učit se žít

Irena Brežná | Zuzana Henešová
Nevděčná cizin(k)a

Zdenka Beckerová | Stanislav Tomčík
Mince pro štěstí

Esej k tématu
Vít Pokorný
Jak čteme (a žijeme) Kafku

Téma
Walter Serner | Petr Hlaváček
Pražská Polly

Robert Musil | Ingeborg Fialová
Žíznivci

Peter Härtling | Ingeborg Fialová
Učit se žít

Irena Brežná | Zuzana Henešová
Nevděčná cizin(k)a

Zdenka Beckerová | Stanislav Tomčík
Mince pro štěstí

Esej k tématu
Vít Pokorný
Jak čteme (a žijeme) Kafku

Téma
Walter Serner | Petr Hlaváček
Pražská Polly

Robert Musil | Ingeborg Fialová
Žíznivci

Peter Härtling | Ingeborg Fialová
Učit se žít

Irena Brežná | Zuzana Henešová
Nevděčná cizin(k)a

Zdenka Beckerová | Stanislav Tomčík
Mince pro štěstí

Esej k tématu
Vít Pokorný
Jak čteme (a žijeme) Kafku

Dějiny překladu
Jan Čermák
Kalevala Josefa Holečka: překladatel a text

Recenze
Alexej Sevruk
Psaní bez záruky
(Michail Šiškin: Listář)

Teorie překladu
Jaroslav Otčenášek
Když bulka není bulka