Úvodník

Milí čtenáři,

snad znáte větu, k níž sahají často i dnešní lingvisté, když spekulují o rozdílu mezi jazykem a dialektem: „Jazyk je dialekt s armádou a námořnictvem.“ Je připisována Maxu Weinreichovi, jednomu z nejvýznamnějších jidišistů. Jidiš jako jazyk Židů v diaspoře si ve společnosti skutečně prošlo různými úskalími, jak v rozhovoru osvětluje francouzský spisovatel a velký odborník na jidiš Gilles Rozier.

Jidiš literatura není českému čtenáři příliš známá, překladů neexistuje mnoho a z nich ještě velká část vznikla oklikou přes třetí jazyk, často přes angličtinu. V úvodních esejích předkládají Marie KrappmannPetr Jan Vinš stručné dějiny jidiš literatury a problematice překladu se Petr Jan Vinš, který byl odborným konzultantem čísla, podrobně věnuje v analýze děl Isaaka Bashevise Singera. Ze starší generace jidiš autorů si můžete přečíst povídky od Jicchoka Lejba Perece, od jehož smrti letos uplynulo sto let, nebo Šolem Alejchema, dále pak otiskujeme povídky Herše Dovida Nomberga, Avroma Rejzena nebo bajky Eliezera Štejnbarga. Z poezie můžete okusit jidiš tvorbu Marka Chagalla, Kadji Molodovské nebo Rachel Kornové. Tematicky autoři zpracovávají především židovský folklor.

Jidiš Plavu se nevyhnulo ani velké množství technických diskusí: dle preferencí autorů a překladatelů se může objevit to i ta jidiš, jako adjektivum jidiš i jidišový. Rozhodli jsme se v tomto případě napříč texty nesjednocovat, protože za různým používáním stojí často i různé přesvědčení. Jinak je tomu v případě transkripce z hebrejského písma, jímž se jidiš zapisuje, kde jsme se řídili následujícími principy: Jména autorů (až na Marka Chagalla) a zavedené pojmy počešťujeme podle jejich fonetické podoby v jidiš, všechny citáty a názvy děl pak uvádíme (za účelem dohledatelnosti např. v katalozích) v YIVO přepisu, mezinárodním standardním zápisu latinkou.

Přejeme příjemné a objevné jidiš počtení, a více rozinek nežli mandlí.

Anna KoubováObsah

Rozhovor
Gilles Rozier
Jidiš jako odraz tisícileté historie života v diaspoře

Esej a bibliografie
Marie Krappmann
Vývoj tzv. západních variet jidiš

Petr Jan Vinš
Moderní jidiš literatura po roce 1800

Petr Jan Vinš
Bibliografie

Téma
Jicchok Lejb Perec | Petr Jan Vinš
Dvakrát z chasidského štetlu

Jicchok Lejb Perec | Petr Jan Vinš, Ivana Kuglerová
Ó nevěř

Šolem Alejchem | Petr Jan Vinš
Zelené na Šavuot

Dovid Bergelson | Petr Jan Vinš
Dva vrazi

Herš Dovid Nomberg | Marie Krappmann
Mezi dvěma světy

Avrom Rejzen | Marie Krappmann
Klezmer

Eliezer Štejnbarg | Marie Krappmann
Bajky

Kadje Molodovská | Nela Hanelová
V košer sklepích našich srdcí

Marc Chagall | Nela Hanelová
Nad městem plují ryby

Rachel Kornová | Magdaléna Stárková
Osud

Lejb Najdus | Petr Jan Vinš, Ivana Kuglerová
Atlantida

Icik Fefer, Lejb Kvitko | Magdaléna Stárková
Noc popravených básníků

Perec Markiš | Petr Jan Vinš, Ivana Kuglerová
Dědictví

Překladatelská soutěž J. Levého
Claude Simon | Jan Dvořák
Flanderská cesta

Teorie a dějiny překladu
Petr Jan Vinš
Izák Baševis a problém dvojího originálu

Michal Brabec
Zapomenutý překlad Čapkova R.U.R.

Jaroslav Otčenášek
Tradice českých překladů z chorvatštiny

Publicistika a recenze
Štěpán Balík
Hak mir nisht keyn tshaynik: Židovské divadlo ve Varšavě

Jan M. Heller
Malá a černá budoucnost

Štěpán Balík
Cwiszn / Pomiędzy (2010–2014)