Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

v tomto čísle Plavu bychom rádi představili autory a autorky, kteří zpravidla nepocházejí ze zemí, v nichž tvoří, a píšou jazykem, jenž není jejich mateřština. Z definice by takové knihy měly patřit do žánru migrační literatury. Ale je vhodné a funkční pořádat literaturu podle životopisu spisovatelů? A lze najít uvnitř takto definovaného žánru ještě další společné rysy?

Jak se to děje a jaký vliv to má na samotný jazyk, o tom mluví v rozhovoru Immacolata Amodeo, italsko-německá profesorka literatury, zabývající se celý život mezikulturními vztahy a jejich projevy v literatuře. Povídaly jsme si právě o proměnách vnímání pojmu migrační literatura a o tom, jestli je takové označení vůbec funkční a vhodné.

Texty otištěné v tomto čísle Plavu nezřídka reflektují kulturu zemí, v níž se jejich autorky a autoři rozhodli žít, problematizují místní zvyky, zkoumají hranice adoptovaného jazyka a nastavují zrcadlo společnosti, o níž píší, strhávají její masky a zároveň tak demaskují i svůj původní domov. Perspektivu migranta, který se v nové zemi stane úspěšným podnikatelem, nabízí francouzský autor syrského původu Mohed Altrad. Jeho román lze číst také jako dialog mezi islámem a křesťanstvím. Marica BodrožićováYoko Tawada žijí v Německu a píší o mladých dívkách adaptujících se na kulturu nové země. První přitom reflektuje jugoslávskou válku, druhá se zamýšlí nad tím, co všechno musí člověk překonat, když radikálně změní kulturní kontext.

Ať už je tedy vaše mateřština jakákoli, přeji inspirativní a obohacující čtení!

Eva MarkováObsah

Kraťasy
Silvie Mitlenerová, Alexej Sevruk


Rozhovor
Immacolata Amodeo / Eva Marková
Psát o migrační literatuře patří k dobrému tónu

Esej k tématu
Míla Janišová
Špatně pojmenovaná literatura

Téma
Marica Bodrožićová / Zuzana Pavelková
Třešňové dřevo a staré pocity

Yoko Tawada / Anna Jirásková
U Sprévy

Mohed Altrad / Petr Christov
Miliardář z pouště

Koli Jean Bofane / Vojtěch Šarše
Konžské matematiky

Yahya Hassan / Jana Michalíková
Vzpomínky na dětství shořely

Abraham Cahan / Petr Jan Vinš
Zelenáč

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Alejandro Zambra / Gabriela Pechanová
Nejchilštější Chilan na světě

Teorie překladu
Jaroslav Otčenášek
Srbochorvatština – zaniklé jazykové společenství

Recenze
Františka Zezuláková Schormová
Paměť města
(Joseph Mitchell: Nahoře ve starém hotelu)