Ladislav Čumba

V roce 2016 vyšel v naší mateřštině román Tři truchliví tygři (Tres tristes tigres) od kubánského autora Guillerma Cabrery Infanteho. Když se v roce 2010 pod názvem Přelétavá nymfa (Ninfa inconstante) objevil český překlad miniatury téhož autora, překladatel Petr Zavadil získal i s přihlédnutím k tomuto překladatelskému výkonu následujícího roku Jungmannovu cenu jakožto vůbec nejmladší nositel tohoto prestižního ocenění.

Na vydání autorova mistrovského díla si musel český čtenář ještě takřka sedm let počkat. Po překladateli Petru Zavadilovi se převodu chopila osoba z nejpovolanějších: Anežka Charvátová. Ta již byla rovněž oceněna Cenou Josefa Jungmanna, také čestné ocenění starého formátu od komise ministerstva kultury již jednou obdržela a nabízí se tedy otázka: proč by měla být znovu a znovu právě její snaha o kontakt české literární scény vyzdvihována mezi ostatním běžným literárním provozem? Právě proto! Její právem ceněné bolañovské překlady si ocenění bezesporu zasloužily. Nyní se však posunula k překladu mistrovského díla světové literatury. Navíc, u tohoto autora máme překladatelské srovnání (viz výše). A právě z důvodu naprosto bezprecedentního překladatelského výkonu není možné nenavrhnout Anežku Charvátovou. Mistrovské dílo v kongeniálním, avšak ukázněně služebném překladu, prostém jakýchkoli překladatelských orgií a exhibic. Služba české literatuře, aby i čtenář v naší mateřštině viděl, co je to karibská jízda zpracovaná do semknutého tvaru formálně dokonalého románového díla.Zpět na číslo