Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

máte před sebou výbor z básnické tvorby afrických básníků různých generací. Tato svého druhu antologie moderní subsaharské poezie představuje texty psané dvěma evropskými a dvěma původními africkými jazyky. Proč ale věnovat takový prostor jazykům koloniálních mocností, když v Africe existuje několik tisíc jazyků původních? Důvod je prostý: ještě na konci devatenáctého století bylo veškeré vědění, včetně literatury, předáváno v subsaharské části kontinentu ústně. Drtivá většina místních jazyků neměla až do poloviny minulého století písmo a některé jej nemají dodnes. Podle tradičního afrického společenského uspořádání drželi všechnu moudrost světa ve svých rukou staří a mladí byli nuceni poslouchat, učit se a žít podle jejich vzoru. Podobné privilegium měli i takzvaní grioti, tradiční afričtí bardi, kteří početnému posluchačstvu předávali ústní lidovou slovesnost.

Dvacáté století však pro africké kolonie znamenalo množství kulturních otřesů a krizí identity: evropské mocnosti zakládaly od konce 19. století pro africké děti školy, kde jim byly vštěpovány evropské hodnoty. Dvacátá a třicátá léta století minulého přinesla ve fungování afrických subsaharských společenství zásadní změnu. Psaná literatura se začala upevňovat jako legitimní a přijímané umělecké odvětví. Tradice začaly pomalu ztrácet svůj původní význam a evropeizace dobyla téměř celou Afriku. Stáří přišlo o monopol pravdy a vědění. Spisovatelé začali plnit důležitou společenskou roli a hlasu se dostalo i mladým umělcům, hladovým po slovu a písmu. Jazyky kolonizátorů se napevno zakořenily v afrických koloniích a po dekolonizaci se staly hlavními oficiálními dorozumívacími prostředky mnoha subsaharských zemí.

V tomto čísle se dozvíte nejen to, jak afričtí básníci a básnířky přistupují k této krizi hodnot, ale nahlédnete také do problematických společenských vztahů, ve kterých se zmítají jejich životy. V čísle následujícím se setkáme s texty inspirovanými dílem slavného polského spisovatele Bruna Schulze.

Vojtěch ŠaršeObsah

Kraťasy
Kristýna Králová, Tereza Semotamová


Rozhovor
Adrienne Yabouzaová
Africká, či středoafrická literatura?

Esej k tématu
Chinua Achebe / Martin Pšenička
Koloniální kritika

Téma
Jean-Joseph Rabearivelo / Viktor Svoboda
Přeloženo z noci

Sony Labou Tansi / Vojtěch Šarše
Bezejmenné básně z obálky

Véronique Tadjová / Jan Táborský
Červená zem

Kevin W. Wamalwa / Magdalena Hauner
Svahilská didaktická poezie

Euphrase Kezilahabi / Elena Zúbková-Bertoncini
Ztráta prostoru

Simaro Lutumba / Elie Lusaku
Láska na řece Zair

Ngwatilo Mawiyoová / Jan Škrob
Těžká realita

Linda Gabrielová / Jan Škrob
Sundávám si zásnubní prstýnek

Adams Sinarinzi / Jan Škrob, Vojtěch Šarše
Nejistá budoucnost

Recenze
Klára Soukupová
Nehlučný hukot
(Julian Barnes: Hukot času)

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Amor Towles / Jiří Hron
Džentlmen z Moskvy