Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

mnozí z vás si snad vzpomenou na naše tři roky staré číslo s názvem Život do katastrofy (3/2021), které se zabývalo cestami, jak se vyrovnat s klimatickým žalem, a pracovalo s předpokladem neodvratného konce světa, jak ho známe. Až se začtete do čísla aktuálního, budete si pak v této souvislosti možná připadat, jako byste přišli do nějakého jiného dějinného bodu lidstva: jeho příspěvky totiž spojuje naděje, že proces hromadného vymírání druhů lze stále zvrátit, a víra v možnou existenci životního prostoru, v němž mezidruhové soutěžení nahradí mezidruhová citlivost. V existenci jakéhosi Zemědomu.

Jako esej otevírající toto téma jsme vybrali úryvek z poslední knihy Marthy C. Nussbaum, v níž tato americká filosofka argumentuje, proč si zvířata zaslouží prožít utrpení prostý a současně naplněný život stejně jako my lidé, a naznačuje, jak k tomu můžeme vytvořit podmínky. Poté nás dva klasikové britské non-fiction o přírodě, Nan ShepherdJ. A. Baker, postupně vezmou na Skotskou vysočinu a do kopcovité východní Anglie pozorovat sokola, rorýse a další pozoruhodné obyvatele těchto krajin. Nemůže chybět literatura spojená s mořem: zastupují ji básně Dereka Walcotta ze Svaté Lucie či povídka tchajwanského spisovatele Liao Hung-Chiho. A konečně zazní také hlasy národů, které žijí s přírodou v nejtěsnějším sepětí – v povídce Syamana Rapongana z mořského národa Tao z Orchidejového ostrova či řeči náčelníka Hinmatóówyalahtq̓ita ze severoamerického kmene Nez Percé, jehož pojednání o vztahu Nez Percéů k půdě, krajině a o jejich statečném boji za spravedlnost číslo uzavírá.

Až si číslo dostatečně vychutnáte a odložíte jej, nezapomeňte se pohodlně usadit a překontrolovat, zda máte na telefonu vypnuté zvonění – to příští bude totiž filmové.

Martin Pšenička

Obsah

Kraťasy
Jan-Marek Šík, Karolina Válová

Esej k tématu
Martha C. Nussbaum / Martin Pšenička
Spravedlnost pro zvířata

Téma
Nan Shepherd / Jan Havlíček
Živá hora

J. A. Baker / Kryštof Herold
Začátky

Pascale Weber / Magdalena Královcová
Cyklus

Laura Gustafsson a Terike Haapoja (eds.) / Alžběta Ambrožová
Návod k životu na Zemi

Syaman Rapongan, Liao Hung-Chi / Pavlína Krámská
Oči moře

Derek Walcott / Jan Škrob
Svět, jejž všichni sdílíme

Hinmatóówyalahtq̓it / Vratislav Kadlec
Indiánův pohled na indiánské záležitosti

Rozhovor k novému překladu
Nicol Hochholczerová
Byť obnažená znamená byť aj oveľa viac zraniteľná

Esej překladatele
Karolína Ryvolová
Čhávata uměj šunovat

Soutěž Jiřího Levého
T. S. Eliot / Jana Ariadne Jelínková
Prufrock a jiné básně

Recenze
Olga Pavlova
Žena na druhou
(Oksana Vasjakinová: Rána)

Dan Maršálek
Odstup od truchlení
(Anne Cathrine Bomannová: Modré tóny)