Je smutnou skutečností, že čeští překladatelé mají vůči T. S. Eliotovi poměrně značný dluh, zejména pokud jde o jeho básnická dramata a esejistickou tvorbu. Na samý závěr vám přinášíme skromný, byť úplný výčet dosud vydaných překladů z díla T. S. Eliota do češtiny.

Tam domov náš. Přel. Libuše Pánková. Londýn: Evergreen, 1941.

Nyní v Anglii. Přel. Libuše Pánková. Londýn: Faber and Faber, 1944.

Pustá země. Přel. Jiřina Hauková a Jindřich Chalupecký. Praha: B. Stýblo, 1947.

Rodinné shromáždění. Přel. Zdeněk Urbánek. Praha: Dilia, 1964.

Pustina a jiné básně. Přel. a ed. Jiří Valja. Předmluva Zdeněk Vančura. Praha: Odeon, 1967.

Vražda v katedrále. Přel. Jiří Valja. Esej Poezie a drama. Přel. Jan Zábrana. Praha: Mladá Fronta, 1971.

O básnictví a básnících. Přel., ed., doslov Martin Hilský. Praha: Odeon, 1991.

Pustá země. Přel. Jiřina Hauková. Předmluva Martin Hilský. Praha: Protis, 1996.

Zpustlá země. Přel. Zdeněk Hron. Praha: BB art, 2002.

 

Zpět na číslo