Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

byl to boj. Skoro každé číslo Plavu provázejí nějaké těžkosti a komplikace, tentokrát se jich ovšem nakupilo poněkud nad míru (a já už za sebou nějaká čísla mám, mohu to tedy tvrdit celkem kvalifikovaně). Naštěstí všechno dobře dopadlo – velkou zásluhu na tom nese autorka koncepce Míla Janišová, její přehled, pohotovost a veselá mysl – a můžete se začíst do výběru ze současné literatury frankofonního Maghrebu.

Autoři a autorky ze zemí, kde se vaří kuskus, také dost často bojují. Vlastně v každém textu zařazeném do čísla nalezneme nějaký silný rozpor, obvykle způsobený vnějšími okolnostmi, ale často se odehrávající v hlavě hrdiny nebo hrdinky. Hrdina románu Kamela Daouda bojuje se svým tělem v rozpuku a s tím, jak moc se mu líbí zrovna to, co je zakázané. Mladík z románu Abdellaha Taïi bojuje s předsudky vůči homosexualitě – jestli to ve střední Evropě queer lidé nemají vždycky lehké, v Maghrebu to mají vždycky zatraceně těžké. Assia Djebarová řešila jazykový konflikt – ani jedna strana jazykového čtverce, o kterém hovoříme s Mílou Janišovou v rozhovoru, není vyloženě ta její, nevyjadřuje celou její osobnost, minulost, přítomnost.

Boj se odehrával i v hlavách překladatelů a překladatelek. „Asi v životě jsem se s ničím takhle nemořila. To nejabstraktnější a nejmetaforičtější z francouzštiny a z arabského myšlení,“ napsala mi Eva Ullrichová, a to už není v oboru žádný zelenáč. Nicméně tyhle boje dopadly velmi dobře a všem překladatelům patří můj velký dík. Žádný text, včetně eseje, nebyl přímočarý a nekomplikovaný.

Po prázdninách se můžete těšit na číslo vícejazyčné. Václav Kyllar se v něm rozhodl pojednat o současných podobách gotického románu.

Příjemné čtení a pohodové léto!

Silvie Mitlenerová

 

Obsah

Kraťasy
Dóra a Jakub Ehrenbergerovi

Rozhovor k tématu
Míla Janišová
Maghrebský literát žije ve čtverci

Esej k tématu
Marc Gontard / Anna Lebedová
Co je arabská frankofonní literatura? Příklad Maghrebu

Téma
Assia Djebarová / Eva Ullrichová
Láska a tanec smrti

Maïssa Beyová / Tomáš Havel
Hizya

Abdellah Taïa / Petr Christov
Arabská melancholie

Kamel Daoud / Petr Felčer
Zabúr neboli Žalmy

Hélé Béjiová / Lenka Holubová Mikolášová
Oko dne

Ahmed Tiab / Eva Maršíková
Poušť nebo moře

Bibliografie k tématu
Míla Janišová
Frankofonní maghrebská literatura vydaná v češtině a slovenštině
(není v tištěném čísle)

Rozhovor se zahraničním bohemistou
Max Ščur
Nejsem úspěšný literární podnikatel

Soutěž Jiřího Levého
Ricardo Piglia / Veronika Štefanová
Za Idou

Recenze
Michael Alexa
Jak prodat hulánskou šavli do komise
(Józef Mackiewicz: Cesta nikam)

Klára Soukupová
S hlavou mrtvé kočky
(Anna Burnsová: Mlíkař)